Isbrytaren Oden återvänder till Stockholm – välkommen ombord!

Nu återvänder isbrytaren Oden tillfälligt till Stockholm. Välkommen på pressvisning ombord fredag 7 november kl. 13.00.

Oden är ett unikt fartyg. Hon är byggd inte enbart för att bryta is, utan även för att fungera som forskningsplattform i arktiska förhållanden. 1991 blev Oden världens första icke atomdrivna ytfartyg att nå Nordpolen, och sedan dess har isbrytaren varit där vid ytterligare sex tillfällen. Under fem säsonger har Oden även arbetat i Antarktis.

- I år har Oden genomfört sin tjugonde polarforskningsexpedition och under drygt 90 dagar i Arktiska oceanen gjort mätningar i områden som inte kan nås utan en kraftfull isbrytare, säger Björn Dahlbäck, föreståndare för Polarforskningssekretariatet.

Under den kommande helgen och veckan ligger Oden vid de svenska statsisbrytarnas tidigare kajplats vid Stadsgårdskajen i Stockholm på sin väg till Luleå. Nu väntar säsongens isbrytartjänstgöring i Bottenviken och Bottenhavet. Under vinterhalvåret handlar sysslorna om att skapa framkomliga sjövägar för handelssjöfarten till och från svenska hamnar.

Söndagen den 9 november kl. 11-16 hälsar forskare och besättning välkomna till öppet skepp ombord på Oden. Det är en unik möjlighet att få inblick i forskningens arbete och vardag ombord.

Välkommen på pressvisning ombord på Oden!
Tid: fredag 7 november kl. 13.00
Plats: Stadsgårdskajen vid Fotografiska museet

Mer information:
Daniel Lindblad, pressinformatör, Sjöfartsverket. Tfn: 010-478 48 40
Eva Grönlund, kommunikationschef, Polarforskningssekretariatet. Tfn: 08-450 25 20

Fakta om Oden

Längd: 107,42 m
Bredd:
31,08 m
Byggd av:
Götaverken Arendal, Göteborg, 1988
Hemmahamn:
Norrköping
Maximalt antal personer ombord:
86
Huvudmaskineri:
4 st. Sultzer 8ZA 405, total effekt 24 500 hk
Djupgående:
7,0–8,5 m
Deplacement:
11 000–13 000 ton
Ägare:
Sjöfartsverket
Fart i öppet vatten:
16 knop
Isbrytningsförmåga:
1,9 m is vid 3 knop
Besättning:

Bunkerolja: 3 380 m3
Dieselolja:
990 m3
Smörjolja:
100 m3
Färskvatten:
310 m3
Ballastvatten:
3 650 m3
Färskvattengenerator:
20 m3/dag
Proviant:
80 personer/100 dagar (kan ökas)

Polarforskningssekretariatet har till uppgift att främja förutsättningarna för och samordna svensk forskning och utveckling i polarområdena. I november uppmärksammar vi trettio års arbete med att skapa möjligheter för svensk forskning i såväl Arktis och Antarktis som i den subarktiska svenska fjällkedjan.

Sjöfartsverket är ägare och har driftansvaret för de svenska statsisbrytarna inklusive isbrytaren och forskningsfartyget Oden. Sjöfartsverket ansvarar för framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet till sjöss. Isbrytarverksamheten är av stor betydelse för att sjöfarten till och från Sverige ska kunna fungera året om.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 1115.
Twittra det här

Citat

I år har Oden genomfört sin tjugonde polarforskningsexpedition och under drygt 90 dagar i Arktiska oceanen gjort mätningar i områden som inte kan nås utan en kraftfull isbrytare
Björn Dahlbäck, föreståndare för Polarforskningssekretariatet