Kustbevakningens fartyg blir isbrytare i vinter

I vinter kommer Kustbevakningens fartyg KBV 002 Triton att vara extraresurs för isbrytning. Det är resultatet av en överenskommelse mellan Sjöfartsverket och Kustbevakningen.

- Det är en hjälpisbrytarresurs som primärt är avsedd för att klara ut våra eventuella behov i egentliga Östersjön, Öresund och på västkusten, beroende var behoven uppstår, säger Tomas Årnell, isbrytardirektör på Sjöfartsverket.

Tanken är att Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 002 Triton, till vardags stationerad i Slite på Gotland, ska fungera som back up till Sjöfartsverkets ordinarie isbrytarflotta från och med 15 januari till 15 april varje år.

En överenskommelse om att genomföra provverksamhet, som undertecknats av myndigheternas generaldirektörer, är en del av regeringsuppdraget till Försvarsmakten, Kustbevakningen och Sjöfartsverket att effektivare utnyttja statens maritima resurser. Samarbetet inleds på försök, med syftet att ta reda på vilka förutsättningar som finns för myndigheterna att samverka långsiktigt i bland annat frågor rörande isbrytning. Under försöket kommer Kustbevakningen att skaffa sig nödvändig kompetens för att klara uppgiften och i samarbete med Sjöfartsverket kommer man att utreda vilka tekniska förbättringar som kan behöva göras för att fartyget säkrare och bättre ska kunna utföra uppgiften. Försöket ska därefter utvärderas.

- Det är ett utmärkt sätt att meranvända statens resurser där vi inte behöver sätta in våra ordinarie stora isbrytare för att klara uppgiften, säger Tomas Årnell.

Samarbetet ska i korta drag bland annat innebära följande:

  • Sjöfartsverket har under issäsongen rätt att använda Kustbevakningens fartyg för isbrytning inom ett visst område. Provverksamheten inleds den 5 februari 2015.
  • Kustbevakningen har skyldighet att påbörja isbrytningen inom det av Sjöfartsverket begärda området senast inom 10 dygn efter Sjöfartsverkets begäran.
  • Kustbevakningens personal som planeras för beredskap för isbrytning, ska innan första uppdraget utbildas för isbrytning i Sjöfartsverkets regi. Detta innebär bland annat att bryggpersonal erbjuds att delta i isbrytarutbildningskurser som arrangeras för nya styrmän och att Sjöfartsverket kommer att sätta ombord två erfarna isstyrmän som rådgivare under verksamheten.
  • Kustbevakningen har endast skyldighet att verkställa isbrytning i vatten i Östersjön söder om Bottenhavet, i Öresund och vid västkusten men kan efter överenskommelse även utföra verksamhet i andra lämpliga områden utifrån aktuell issituation.
  • Sjöfartsverket ska ersätta Kustbevakningen för kostnader för isbrytning.
  • I vissa fall kan Kustbevakningen säga nej till en begäran från Sjöfartsverket, till exempel vid räddningstjänst.

Ytterligare upplysningar:
Isbrytarledningen, Sjöfartsverket: 0771-63 25 25
Sjöfartsverkets pressjour: 010-478 48 40
Mattias Lindholm, kommunikatör, Kustbevakningen: 08-57 89 76 57

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är en hjälpisbrytarresurs som primärt är avsedd för att klara ut våra eventuella behov i egentliga Östersjön, Öresund och på västkusten, beroende var behoven uppstår
Tomas Årnell, isbrytardirektör på Sjöfartsverket