Luleå rustas för framtidens sjöfart - välkommen på samråd 12 november

Luleå hamn har fått en allt större betydelse för näringslivet i både Sverige och stora delar av Europa. Därför projekteras nu för att Luleå ska kunna ta emot fartyg av Östersjömax.

För att nå detta mål krävs stora investeringar i infrastrukturen både i farlederna och i Luleå hamn. Projektet har nu kommit så pass långt att det är dags för ett samråd för att informera och ta in synpunkter.

Sjöfartsverket och Luleå hamn inbjuder till offentligt samråd onsdag 12 november mellan klockan 18 och 20 i Kulturens hus i Luleå. Välkommen!

Ytterligare upplysningar:
Tage Edvardsson, Sjöfartsverket 0708-191189, tage.edvardsson@sjofartsverket.se
Linda Wikman, Luleå Hamn 0702-633375, linda.wikman@portlulea.com

Du vet väl om att du kan få våra pressmeddelanden och nyheter via e-post? Anmälan gör du på vår webbplats www.sjofartsverket.se.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 1115.
Twittra det här