Nu invigs nya farleden i Gävle

Det första anslagsfinansierade sjöfartsprojektet är i hamn. Arbetena i inseglingen till Gävle, där farleden har breddats och fördjupats från Holmudden fram till kaj, är nu slutförda. Den 16 juni är infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på plats i Gävle för att förrätta den officiella invigningen.

Invigningsceremonin sker från en båt ute i farleden cirka 11.20. I samband med detta inbjuds till pressträff där det finns möjlighet att prata med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M), Carina Blank (S), kommunstyrelsens ordförande Gävle, Anders Kindmark, regionchef Trafikverket samt Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör Sjöfartsverket.

Plats: Sjöfartsverkets lotsstation, Bönan, Gävle

När: Måndag 16 juni klockan 11.00

Invigningsceremonin sker därefter cirka kl. 11.20 från en båt ute i farleden. För media som vill följa med ut för att kunna ta bra bilder, finns ett antal platser på följebåtar. Man ska då vara på plats vid Bönan senast kl. 11.00. Anmäl intresse att följa med, senast 13/6, kl. 15.00 till e-post info@sjofartsverket eller till kontaktpersonerna nedan. Det finns också möjlighet att följa med inbjudna gäster ombord på Drottning Silvia för att följa invigningen. Då är det samling 10.15 vid Limöbåtens kaj. Även här krävs föranmälan, senast måndag 16/6, kl. 09.00. Pressträffen sker i direkt anslutning till invigningsceremonin vid Bönan, cirka kl. 11.45. Därefter serveras lunch.

Fakta om Gävleprojektet

  • I oktober 2012 påbörjades muddringen och den nya utmärkningen av inseglingen in till Gävle hamn. Syftet var att skapa en djupare, bredare och säkrare farled.
  • Totalt är det cirka 4,2 miljoner kubikmeter lera och morän som har schaktas bort.
  • Projektet har letts av Sjöfartsverket och finansierats via statliga anslag av Trafikverket och via kommunal medfinansiering via Gävle kommun. Det är det första farledsprojektet som har delfinansierats via statsanslag. Tidigare har statliga investeringar i sjöfartens infrastruktur finansierats av handelssjöfarten via Sjöfartsverkets farledsavgifter.
  • Nu kan Gävle ta emot fartyg som är 245 meter långa, 42 meter breda och 12,2 meter djupgående.
  • Mer information finns på projektets webbsida: http://www.sjofartsverket.se/sv/Sakra-farleder/Insegling-Gavle/

Ytterligare information

Maria Ottosson, kommunikationsdirektör, Sjöfartsverket, 010-478 46 49, maria.ottosson@sjofartsverket.se

Carina Blank, kommunalråd (S), Gävle kommun, 026-17 80 11, carina.blank@gavle.se

Fredrik Svanbom, vd, Gävle Hamn, 026-17 88 61, fredrik.svanbom@gavlehamn.se

Annika Johansson, kommunikatör, Sjöfartsverket, tfn 010-478 48 50, annika.johansson@sjofartsverket.se

Välkomna!

Sjöfartsverket       Trafikverket       Gävle kommun       Gävle Hamn

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.