Nu kontrolleras prickarna på sjön

Nu är arbetet igång med Sjöfartsverkets årliga översyn av farledssystemet. Alla flytande sjösäkerhetsanordningar i form av prickar och bojar ska ses över efter vinterns påfrestningar.

– Innan vårunderhållet är klart ska man navigera med extra goda marginaler, säger Ulf Smith, chef för farledsdrift på Sjöfartsverket.

Ett säkert vårtecken är Sjöfartsverkets årliga översyn av de cirka 6000 flytande sjösäkerhetsanordningar som används för att navigera till sjöss. Vintern brukar medföra att många bojar och prickar skadas, försvinner eller flyttas från sina ordinarie positioner. Nu ersätts de som försvunnit, samtidigt som alla flytande sjösäkerhetsanordningar kontrolleras och positioneras.

– Vi kontrollerar varje enskild boj och prick. Skadat material byts och statusen på förankringar ses över. Översynen är redan klar i Öresund och har startat i Vänern, Hanöbukten, Mälaren och i Stockholms södra skärgård, säger Ulf Smith, chef för farledsdrift på Sjöfartsverket.

Vintern har i stort sett varit skonsam mot de sjösäkerhetsanordningar som finns runt kusten. Målsättningen är att arbetet ska vara klart runt midsommar och på Sjöfartsverkets webbplats presenteras kontinuerligt vilka områden som är färdiga. När våröversynen är klar meddelas det också genom Underrättelser för sjöfarande som går att prenumerera på via Sjöfartsverkets webbplats.

Ytterligare upplysningar:

Ulf Smith, chef för farledsdrift, Sjöfartsverket
Tfn 010-478 48 03

Du vet väl om att du kan få våra pressmeddelanden och nyheter via e-post? Anmälan gör du på vår webbplats www.sjofartsverket.se.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Snabbfakta

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 1115.
Twittra det här

Citat

Vi kontrollerar varje enskild boj och prick. Skadat material byts och statusen på förankringar ses över. Översynen är redan klar i Öresund och har startat i Vänern, Hanöbukten, Mälaren och i Stockholms södra skärgård.
Ulf Smith, chef för farledsdrift på Sjöfartsverket