Nya sjömätningar i Stockholms skärgård – välkommen på pressträff 15 juni

Nu sjömäts delar av Stockholms skärgård för första gången sedan slutet av 1800-talet.

- Resultaten är överraskande på många sätt. De gamla mätningarna var förvånansvärt precisa sett till den tidens teknik, men vi har också hittat områden som är betydligt grundare än vad som visas i de nuvarande sjökorten, säger Magnus Wallhagen, produktionschef sjögeografi på Sjöfartsverket.

Projektet där sjömätningen ingår presenteras på en pressträff på af Pontins väg 6 på Djurgården i Stockholm onsdagen den 15 juni kl. 10. Välkommen!

Sjömätningen i Stockholms skärgård är en del av projektet ADAPT som är ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Stockholms läns landsting och Ålands landskapsregering. Syftet är att sjömäta de områden i skärgården som trafikeras av den kollektiva skärgårdstrafiken genom Waxholmsbolaget och där sjömätningar inte genomförts med moderna metoder än. Det rör sig om ett område som är cirka 280 km2.

Sjömätningarna utförs av Sjöfartsverket och startade tidigare i våras. Mätningarna kommer att pågå även under 2017. Efterhand kommer de elektroniska och de tryckta sjökorten att uppdateras med de nya resultaten.

- Sjömätningsresultatet kommer också att användas för att göra analyser av Waxholmsbolagets rutter för att kunna hitta möjligheter till effektiviseringar och möjliga bränslebesparingar, säger Magnus Wallhagen.

Vårens sjömätningar har genomförts i områdena kring Öja, Nåttarö, Utö, Ornö och Nämdö i Stockholms södra skärgård. Resultaten visar att det finns ett tydligt behov av sjömätning i området.

- De äldre metoderna för sjömätning när man använde sig av handlod gav mätningar där det ibland var glest mellan mätpunkterna. Det innebar att det helt saknades djupdata i områdena mellan mätpunkterna. I ett sådant område visade sig djupet vara knappt fyra meter istället för tio meter, säger Magnus Wallhagen.

De nya fynden är kommunicerade via Underrättelser för sjöfarande, Ufs.

Välkommen på pressträff onsdag 15 juni kl. 10

Platsen är af Pontins väg 6 på Djurgården i Stockholm. Projektet presenteras av representanter från de deltagande organisationerna. Välkommen att gå ombord på sjömätningsfartyget Anders Bure som genomför mätningarna.

Ytterligare upplysningar

Magnus Wallhagen, produktionschef sjögeografi, Sjöfartsverket. Tfn 010-478 49 18
Daniel Lindblad, pressansvarig, Sjöfartsverket. Tfn 010-478 48 40

 

Fakta om ADAPT - Assuring Depth of fairways for Archipelago Public Transportation

  • ADAPT är ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Stockholms läns landsting som ansvarar för den kollektiva skärgårdstrafiken i Stockholms län genom Waxholmsbolaget, samt Ålands landskapsregering som har motsvarande ansvar för skärgårdstrafiken i Ålands skärgård.
  • Syftar till att hitta möjligheter till effektivisering och möjliga bränslebesparingar samt att höja säkerheten för skärgårdstrafiken genom sjömätning och moderna sjökortsprodukter.
  • Total budget är 2,2 miljoner euro, varav EU:s regionala utvecklingsfond Interreg Central Baltic finansierar 1,6 miljoner euro.
  • Normalt måste Sjöfartsverket prioritera sjömätning och sjökortsprodukter för handelssjöfartens räkning, men genom EU-stödet från Interreg Central Baltic-programmet kan verket nu även prioritera skärgårdstrafiken i Stockholmsområdet.

Du vet väl om att du kan få våra pressmeddelanden och nyheter via e-post? Anmälan gör du på vår webbplats www.sjofartsverket.se.

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Citat

De gamla mätningarna var förvånansvärt precisa sett till den tidens teknik, men vi har också hittat områden som är betydligt grundare än vad som visas i de nuvarande sjökorten.
Magnus Wallhagen, produktionschef sjögeografi på Sjöfartsverket
Sjömätningsresultatet kommer också att användas för att göra analyser av Waxholmsbolagets rutter för att kunna hitta möjligheter till effektiviseringar och möjliga bränslebesparingar.
Magnus Wallhagen, produktionschef sjögeografi på Sjöfartsverket