Omfattande sjöräddningsövning öster om Umeå den 30 september

Strax efter kl. 9 på onsdagsmorgonen den 30 september avgår vägfärjan Capella mot Holmön med ett stort antal passagerare ombord. Men strax efter avgång inträffar en allvarlig incident ombord som får till följd att sjöräddnings- och sjukvårdsresurserna i Västerbotten sätts på prov. Det är huvuddragen för en omfattande sjöräddningsövning öster om Umeå onsdagen den 30 september.

Sjöräddningsövningen, som går under namnet Helge, arrangeras av Sjöfartsverket i samarbete med Trafikverket och Västerbottens läns landsting. Sjöräddningen i Sverige bygger på samverkan mellan myndigheter, organisationer och rederier och därför deltar flera parter i övningen - Sjöfartsverket, Västerbottens läns landsting, Trafikverket, polisen, Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet samt Umeå kommun.

I övningen, som inbegriper Trafikverkets vägfärja Capella kommer cirka 150 personer att delta och syftet är att tillsammans förbättra samhällets förmåga att hantera en sjöolycka i området kring Holmön. Ett delmoment i övningen är en skadeplatsövning som innefattar ett sextiotal skademarkörer.

- Det övergripande syftet med övningen är att öva samverkan mellan alla inblandade parter. Finns det resurser och struktur för att hantera en liknande olycka? Klarar alla deltagare att samverka? Mig veterligen har vi inte övat med Holmöfärjan tidigare, säger Stefan Ahlin, regional sjöräddningssamordnare och lots vid Sjöfartsverket i Skellefteå.

Media är välkomna att observera övningen på plats. Kontakta Stefan Ahlin, 070-643 71 08, för anmälan om observatörsplats. Övningen pågår kl. 9-14.30 onsdagen den 30 september.

Ytterligare upplysningar:
Sjöfartsverket: Daniel Lindblad, 010-478 48 40
Västerbottens läns landsting: Ulrika Johansson, 070-582 70 62
Trafikverket: Thomas Elwinger, 070-508 46 13

Du vet väl om att du kan få våra pressmeddelanden och nyheter via e-post? Anmälan gör du på vår webbplats www.sjofartsverket.se.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Citat

Det övergripande syftet med övningen är att öva samverkan mellan alla inblandade parter. Finns det resurser och struktur för att hantera en liknande olycka? Klarar alla deltagare att samverka? Mig veterligen har vi inte övat med Holmöfärjan tidigare
Stefan Ahlin, regional sjöräddningssamordnare och lots vid Sjöfartsverket i Skellefteå