Omfattande sjöräddningsövning väster om Höganäs torsdagen den 25 april

En fiskebåt fattar eld när man befinner sig på en position strax utanför Höganäs. Ombord finns fem personer. Det är scenariot för sjöräddningsövningen Aprildoppet som genomförs i Öresund torsdagen den 25 april. Välkommen att följa övningen på plats från den fingerade haveristen, TS Valkyrian.

Larmet från den brinnande fiskebåten i Öresund tas emot av sjö- och flygräddningscentralen i Göteborg som genast startar en omfattande räddningsinsats. Fartyg från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet och räddningstjänsten larmas till området för att lokalisera haveristen, undsätta besättningen och bekämpa elden. När haveristen lokaliserats visar det sig att det finns svårt skadade personer ombord. Några befinner sig dessutom i vattnet. Här kommer en av Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar väl till pass, både för lokalisering samt vinschning av nödställda.

I Sverige är det Sjöfartsverket som är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddning. Vid sjö- och flygräddningscentralen i Göteborg tar Sjöfartsverket emot larm och leder insatser för att söka och rädda nödställda.

- Sjöräddningsinsatserna sker ofta i nära samarbete med Sjöräddningssällskapet som är en landsomfattande organisation med över 1500 frivilliga sjöräddare, men även i samarbete med flera olika myndigheter, säger Fredrik Kokacka, regional SAR-samordnare vid Sjöfartsverket i Malmö.

Att öva samverkan är ett av målen med övningen Aprildoppet. Förutom Sjöfartsverkets resurser i form av räddningsledning, lotsbåt och räddningshelikopter deltar även den kommunala räddningstjänsten i Höganäs och Sjöräddningssällskapet.

Övningen sker i Öresund väster om Höganäs torsdagen den 25 april kl. 16 – 19. Det kan förekomma lågflygning med helikopter i området, vilket kan orsaka bullerstörningar för de boende i omkringliggande områden. Övningen beräknas vara slut kl. 19 på torsdagskvällen.

YVälkommen att följa övningen på plats från fartyget TS Valkyrian som spelar rollen som haverist. Samling i hamnen i Höganäs kl 16, åter i hamn cirka kl. 19.30. Anmäl ditt deltagande till övningsledaren Fredrik Kokacka, tfn 0722-39 07 72, e-post fredrik.kokacka@sjofartsverket.se.

Avsändare: Daniel Lindblad, informatör, Sjöfartsverket, tfn 010-478 60 44

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till 1,8 miljarder kronor och antalet anställda till 1150.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Citat

Sjöräddningsinsatserna sker ofta i nära samarbete med Sjöräddningssällskapet som är en landsomfattande organisation med över 1500 frivilliga sjöräddare, men även i samarbete med flera olika myndigheter.
Fredrik Kokacka, regional SAR-samordnare vid Sjöfartsverket i Malmö