Pressträff: Atle-klassens isbrytare firar 40 år – välkommen ombord

I år firar isbrytarna i Atleklassen 40 år i vintersjöfartens tjänst. Det uppmärksammar Sjöfartsverket genom att bjuda in allmänheten till öppet hus ombord. Innan dess är du som är journalist välkommen på pressträff ombord på isbrytaren Frej vid Gamla Malmkajen i Luleå onsdag den 8 juli kl. 10.00.

De svenska isbrytarna Ale, Atle, Ymer, Frej och Oden drar alltid uppmärksamhet till sig. Varje år får vi på Sjöfartsverket många förfrågningar från både media och allmänheten om att få komma ombord. I år firar vi att det är 40 år sedan Atleklassen (bestående av isbrytarna Atle, Ymer och Frej) trädde i tjänst, och det gör vi genom att bjuda in till öppet hus ombord. Lördagen den 11 juli kl.10-15 är alla välkomna till Gamla Malmkajen i Luleå för gå ombord på Atleisbrytarna.

- Atleisbrytarna är speciella genom att de är så tydligt byggda för förhållandena i Bottniska viken. 40 år är en ansenlig ålder för ett fartyg, men de är uppgraderade, väl underhållna och i gott tekniskt skick, säger Mikael Sandström, befälhavare på isbrytaren Frej.

Faktum är att Atleisbrytarna genom sin förmåga har bidragit till att hålla stora delar av Norrlandskusten levande. Fram till tidigt 1970-tal fick många hamnar längs Bottenviken, Kvarken och Bottenhavet periodvis stänga vintertid – det fanns helt enkelt inga svenska isbrytare som kunde rå på alla typer av isförhållanden där. Stängda hamnar betydde inställd handelssjöfart, vilket betydde minskad handel. Detta förhållande åtgärdades först vintern 1974-75, då nybyggda Atle gjorde sin första expedition. Hon följdes av systerfartygen Frej (1975) och Ymer (1977).

Tack vare Atleisbrytarnas förmåga har handelssjöfart på hamnarna i Bottniska viken blivit möjlig året runt. Under de 40 år som förflutit har stora delar av gruv-, trä- och pappersindustrin utmed Norrlandskusten formats efter förutsättningen att sjöfarten fungerar året om, även under besvärliga vinterförhållanden.

- Att skapa möjligheter för vintersjöfarten och indirekt industrin i norra Sverige är ett viktigt uppdrag som vi är mycket stolta över. Atleisbrytarna har under sina 40 tjänstgöringsår visat sig vara mycket effektiva isbrytare med utmärkt manöverförmåga, säger Mikael Sandström.

Fakta om Atleklassen

Atle, Ymer och Frej ingår i Atleklassens isbrytare som är byggda för att assistera handelssjöfarten i alla förekommande isar i Östersjön och i Bottniska viken. Övriga statsisbrytare är Ale (specialbyggd för Vänern 1973) och Oden (specialbyggd för forskningsexpeditioner i polarmiljöer 1988).

Atle levererades 1974, Frej 1975 och Ymer 1977 från OY Wärtsilä AB i Helsingfors. Moderniserade och uppgraderade avseende material och teknik de senaste åren.

Längd ö.a: 109,5 meter
Bredd: 23,8 meter
Djupgående: 8,30 meter
Deplacement: 7800 ton
Isbrytningskapacitet: 1,2 meter jämn is i tre knops fart
Maskineri: 5 x Wärtsilä PC 2, total effekt 25 000 hk

Fakta om isbrytning
  • Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör isbrytarna en viktig funktion för att Sveriges infrastruktur ska stå sig stark.
  • Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt. Sjöfartsverket bryter is till havs och assisterar fartyg som har problem att komma fram.
  • Isbrytarna ger handelsfartygen assistans genom att övervaka, dirigera, leda och bogsera.
  • Isbrytarledningen är stationerad i Norrköping och är i tjänst dygnet runt under issäsongen.
Välkommen på pressträff onsdagen den 8 juli kl. 10.00

Platsen är isbrytaren Frej, Gamla Malmkajen i Luleå. Isbrytarbefäl och företrädare för Sjöfarsverket medverkar. Rundtur ombord, goda bildmöjligheter.

Ytterligare upplysningar

Anders Dahl, lotsområdeschef, Sjöfartsverket. Tfn 010-478 49 58
Mikael Sandström, befälhavare på Frej, Sjöfartsverket. Tfn 010-478 63 47
Daniel Lindblad, pressansvarig, Sjöfartsverket. Tfn 010-478 48 40


Du vet väl om att du kan få våra pressmeddelanden och nyheter via e-post? Anmälan gör du på vår webbplats www.sjofartsverket.se.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Citat

Atleisbrytarna är speciella genom att de är så tydligt byggda för förhållandena i Bottniska viken. 40 år är en ansenlig ålder för ett fartyg, men de är uppgraderade, väl underhållna och i gott tekniskt skick.
Mikael Sandström, befälhavare på isbrytaren Frej
Att skapa möjligheter för vintersjöfarten och indirekt industrin i norra Sverige är ett viktigt uppdrag som vi är mycket stolta över. Atleisbrytarna har under sina 40 tjänstgöringsår visat sig vara mycket effektiva isbrytare med utmärkt manöverförmåga
Mikael Sandström, befälhavare på isbrytaren Frej