Räddningshelikopter övar sjöräddning på Hamnens Dag i Kalmar

På lördag den 14 september kommer Sjöfartsverkets räddningshelikopter Lifeguard 904 att delta i en sjöräddningsuppvisning i hamnen i Kalmar. Efter uppvisningen finns det möjlighet att få en visning av helikoptern och en pratstund med besättningen. Även en av Sveriges snabbaste lotsbåtar finns på plats i hamnen.

Lifeguard 904 är en av Sjöfartsverkets sju räddningshelikoptrar som används till sök- och räddningsuppdrag till havs. Uppvisningen på Hamnens Dag – där en bogserbåt fattar eld vilket tvingar besättningen att lämna fartyget - kommer att genomföras tillsammans med Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen och den kommunala räddningstjänsten. Därefter kommer helikoptern att landa strax norr om Hamnens hus. Välkommen att besöka räddningshelikoptern och träffa besättningen.

Varje år genomför Sjöfartsverkets lotsar mellan 35 000 och 40 000 lotsningar av fartyg till och från svenska hamnar. I alla väder och på alla tider på dygnet måste lotsen kunna möta upp fartyget till havs – och ta sig ombord på det. Det är möjligt tack vare de specialbyggda lotsbåtarna och de skickliga båtmännen som manövrerar båtarna. Förutom att transportera lotsarna till och från fartyg deltar lotsbåtarna även i sjöräddningsfall.

Välkommen att besöka lotsbåten Pilot 790 som till vardags har Kalmar som hemmahamn. Pilot 790 drivs av två vattenjetaggregat och är en av Sveriges snabbaste lotsbåtar med en toppfart på 34 knop. Lotsbåten ligger förtöjd vid kajplats 22 hela dagen. Ombord finns båtman och lots som svarar på frågor om lotsning.

Hamnens Dag arrangeras lördag 14 september kl. 11-15 av Kalmar Hamn AB i samarbete med bland andra Sjöfartsverket. Platsen är Barlastholmen i Kalmar.

Mer information om Sjöfartsverkets medverkan:

Tommy Andersson
Lotsområdeschef Kalmar, Sjöfartsverket
Tfn 010-478 49 59

Daniel Lindblad
Pressinformatör, Sjöfartsverket
Tfn: 010-478 60 44

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 1115.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media