Sjöfartsverkets räddningshelikopter besöker Oskarshamns sjöfartsdagar

Sjöfartsverket finns på plats under Oskarshamns sjöfartsdagar. Alla är välkomna att titta närmare på en av myndighetens räddningshelikoptrar och lotsbåtar.

Sjöfartsverket ansvarar för sjö- och flygräddningen i Sverige. Lördagen den 27 juli mellan kl. 12-15 landar en av myndighetens räddningshelikoptrar i Museihamnen vid norra kajen i Oskarshamn. Alla är välkomna att titta närmare på helikoptern och träffa besättningen. Sjöfartsverket kommer även att finnas på plats men en lotsbåt.

Sjöfartsverket ansvarar för sjö- och flygräddningen i Sverige. Sverige är en ledande internationell förebild för effektiv och fungerande sjöräddning – enligt en modell som bygger på tät samverkan mellan frivilliga krafter och statliga myndigheter.

Tid: Räddningshelikoptern landar lördagen den 27 juli mellan klockan 12-15. Sjöfartsverket lotsbåt finns på plats under både fredagen och lördagen.

Plats: Museihamnen vid norra kajen i Oskarshamn

Tobias Fälth
Informatör på Sjöfartsverket
Tel. 010-478 49 43, 0727-11 41 51

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 1115.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Dokument & länkar