Sjöräddningsövning i skärgårdsmiljö

Ett tiotal fartyg, flera sökhundar och Sjöfartsverkets räddningshelikopter kommer i dag att genomföra en sjöräddningsövning i Stockholmsområdet.

Den 12 september kl. 18.00 arrangeras årets stora sjöräddningsövning i Stockholms län. Övningen utspelar sig inom området Djurö-Sandhamn-Möja-Djurö. Målsättningen med övningen är att sjöräddningsenheterna på effektivaste sätt ska försöka finna nödställda som är spridda över ett större område samt undsätta ett större fartyg som fått allvarliga problem.

Sjöfartsverket ansvarar för övningen och har tillsammans med Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet, Stockholms Sjötrafik AB, Marina Läroverket och Räddningstjänsten planerat övningens inntehåll.

Insatserna leds på plats av en sjöräddningsledare och en lokal insatsledare, On Scene Coordinator. Till deras hjälp har man ett tiotal sjögående enheter från ovanstående organisationer, sökhundar och en av Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar.

Sjöfartsverket ansvarar för sjö- och flygräddningen i Sverige. Sverige är en ledande internationell förebild för effektiv och fungerande sjöräddning – enligt en modell som bygger på tät samverkan mellan frivilliga krafter och statliga myndigheter.

Det finns möjlighet för press och media att medverka vid övningen.

För mer information: Mikael Lager, övningsledare, Sjöfartsverket. Tel: 010-478 47 55

Mikael Lager, övningsledare, Sjöfartsverket. Tel: 010-478 47 55

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 1115.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Dokument & länkar