Sveriges första lotshydrokopter testas i Bottenviken - välkommen på pressvisning tisdag 16/4

Under vintern har Sjöfartsverket testat Sveriges första hydrokopter för lotsutsättning i Bottenviken. Hydrokoptern har extremt god förmåga att ta sig fram i besvärliga vinterförhållanden och om försöket faller väl ut kan flera hydrokoptrar komma att sättas in utefter Norrlandskusten.

Till skillnad mot de befintliga lotsbåtarna och svävarna klarar hydrokoptern att ta sig fram över både 1,5 meter höga isvallar, mjuk snö, blötsnö och krossis. En annan fördel är att hydrokoptern tar sig över isrännan där fartygen gått fram. Öppet vatten klarar den av i tio knops hastighet, även om det inte är det optimala underlaget.

- Med hjälp av hydrokoptern kan lotsarna under issäsongen komma ut till väntande fartyg betydligt snabbare än när vi använder lotsbåten. Besparingen är dessutom dubbel, eftersom hydrokoptern drar betydligt mindre bränsle per timme, säger Birgitte Holmblad, Sjöfartsverkets driftchef i Bottenvikens trafikområde.

Historien om hur hydrokoptern hamnade i Skellefteå börjar i Finland. Båtmännen på stationen i Skellefteå lade under den stränga isvintern 2011 märke till att de finska kollegerna på andra sidan Bottenviken klarade av att betydligt snabbare ta sig ut till fartyg som väntade på lots. Finnarna å sin sida körde bara med hydrokoptrar. Svävarna avvecklade de för några år sedan och kuttrarna lägger de numera i vinterförvaring när isen blir 20 centimeter. Ett studiebesök hos de finska lotsarna avslöjade att hydrokoptrarna varit i vintertjänst i 13 år och att man inte stött på några nackdelar med dem.

- Lotskuttern i Skellefteå förbrukar ungefär 125 liter bunkerolja per timme och klarar 30 centimeter fast is i 2-3 knops fart, men det sliter fruktansvärt på skrovet. Varvskostnaden för lotskuttern efter vintern 2011 var drygt 160 000 kronor. Därför beslutade vi att testa om hydrokoptern, som förbrukar cirka 15 liter bensin per timme, kan vara ett alternativ för lotsutsättning under issäsongen, säger Birgitte Holmblad.

Hydrokoptern går under namnet Pilot 846. Nu ska försöket utvärderas och eventuellt kommer fler hydrokoptrar att införskaffas. Utmed Bottenviken och Kvarken har Sjöfartsverket lotsstationer i Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå och Luleå.

Välkommen på pressvisning och provtur med hydrokoptern tisdagen den 16 april kl. 11, Jävre, Sandholmen

Mer information: Birgitte Holmblad, driftchef i Bottenvikens trafikområde, Sjöfartsverket. Tfn: 010-478 49 57

Avsändare: Daniel Lindblad, informatör, Sjöfartsverket. Tfn: 010-478 60 44

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till 1,8 miljarder kronor och antalet anställda till 1150.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Citat

Med hjälp av hydrokoptern kan lotsarna under issäsongen komma ut till väntande fartyg betydligt snabbare än när vi använder lotsbåten. Besparingen är dessutom dubbel, eftersom hydrokoptern drar betydligt mindre bränsle per timme.
Birgitte Holmblad, Sjöfartsverkets driftchef i Bottenvikens trafikområde