Sveriges nya räddningshelikoptrar är i drift – välkommen på pressvisning

Välkommen att stifta bekantskap med Sveriges nya räddningshelikoptrar, AW 139. Tisdagen den 3 juni visas AW 139 för pressen. Tiden är 10.00, platsen är Umeå flygplats.

- Tack vare de nya helikoptrarna går det att rädda fler nödställda som befinner sig längre bort i sämre väder än tidigare, säger Noomi Eriksson, direktör för sjö- och flygräddningsverksamheten på Sjöfartsverket.

I oktober 2012 tecknade Sjöfartsverket avtal med den engelsk-italienska helikoptertillverkaren AgustaWestland om att köpa sju nya räddningshelikoptrar av modellen AW 139. Nästan exakt på dagen ett och ett halvt år senare, den 14 april 2014, gick den första AW 139 i operativ drift i Sverige. Det skedde vid helikopterbasen på Umeå flygplats som är en av fem baser för Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar.

Till dags dato har fyra av sju AW 139 levererats till Sverige. De övriga tre levereras enligt plan under 2014 och 2015. AW 139 ersätter succesivt de sju nuvarande räddningshelikoptrarna av modellen Sikorsky S-76. Förbättringarna är flera: AW 139 är hypermodern i allt från uppbyggnad och säkerhet till autopilot och instrument. Den har större räckvidd, flyger snabbare och kan ta mer last. En annan viktig skillnad är att AW 139 är utrustad med avisningssystem, vilket innebär bättre allvädersförmåga.

- Vi har jobbat intensivt för bytet av helikoptrar i flera års tid och det känns fantastiskt bra att den första av de nya helikoptrarna nu är i operativ beredskap, helt enligt tidplanen. Nu kan vi fortsätta arbetet med att förbättra sjö- och flygräddningen ytterligare och bli ännu bättre på att rädda liv, säger Noomi Eriksson.

Att byta helikoptersystem är dock inget som görs över en natt. Sedan hösten 2013 arbetar ett särskilt team från Sjöfartsverket med att flyga in, testa och utvärdera de nya helikoptrarna. Teamet ansvarar även för att kunskaperna om de nya helikoptrarna överförs till de övriga besättningarna innan AW 139 tas i operativ drift. Det tar ungefär 17-18 veckor veckor för besättningarna på en och samma bas att byta helikoptersystem, från S-76 till AW 139. Test- och evalueringsarbetet utgår från Skavsta flygplats utanför Nyköping.

AW 139-helikoptrarna kommer att placeras på de nuvarande baserna i takt med att besättningarna utbildats och certifierats för den nya helikoptertypen. Umeåbasen var först ut. För tillfället pågår utbildning av besättningarna på Ronnebybasen, där den nya helikoptern beräknas vara i drift i slutet av september. Därefter följer helikoptrar till i tur och ordning Norrtälje, Göteborg och slutligen Visby under våren 2015.

Välkommen på pressträff på Flygplatsvägen 16, Umeå flygplats tisdagen den 3 juni kl. 10-12. Träffa helikopterbesättningen samt ledningen för sjö- och flygräddningen. Flygtur om vädret och andra omständigheter tillåter.

Ytterligare upplysningar
Noomi Eriksson, direktör för sjö- och flygräddningen, Sjöfartsverket. Tfn 010-478 48 19
Daniel Lindblad, pressinformatör, Sjöfartsverket. Tfn 010-478 48 40

Fakta om räddningshelikopterverksamheten

  • Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för svensk sjö- och flygräddning. En viktig del av verksamheten är helikoptertjänsten.
  • Räddningshelikoptrarna används huvudsakligen för räddningsinsatser både till sjöss och över land. De finns på fem stationeringsorter längs med den svenska kusten (i Ronneby, Visby, Göteborg, Norrtälje och Umeå).
  • Besättningen består av fyra personer (två piloter, en vinschoperatör, en ytbärgare). Helikoptrarna är i beredskap dygnet runt under årets alla dagar och ska kunna påbörja en insats inom 15 minuter efter att besättningen larmats. Besättningen tjänstgör en vecka i taget och bor på basen under hela tjänstgöringstiden.
  • All helikopterpersonal har grundläggande sjukvårdsförmåga. Ytbärgarna har förstärkt förmåga till akuta omhändertaganden. När förutsättningarna finns kan akutsjukvårdspersonal från landstingen följa med på uppdragen. I utrustningen ingår syrgas, defibrillator och förbandsutrustning.
  • Räddningshelikoptrarna genomför 400-500 uppdrag per år. Göteborgs- och Norrtäljehelikoptrarna flyger flest uppdrag.
  • På uppdrag av Försvarsmakten står räddningshelikoptrarna även i beredskap för den militära flygräddningen.
  • Sjöfartsverket betalar 87 miljoner euro för de sju AW 139-helikoptrarna. Sjöfartsverket är ett affärsdrivande verk som till största delen finansieras av avgifter från handelssjöfarten. Verket får inga anslag för investeringar.

Fakta AW 139

Längd: 16,66 m (med roterande rotor)
Höjd: 4,98 m
Rotordiameter: 13,80 m
Maxhastighet: 167 knop (310 km/h)
Maximal räckvidd: cirka 900 km
Maximal flygtid, sök: 4,8 timmar
Tomvikt: ca 4 850 kg
Max flygvikt: 6 800 kg
Utrustning: Dubbla jetmotorer, fullt avisade rotorer, dubbla likvärdiga vinschar, dubbla livflottar med plats för totalt 34 personer, nödsändarpejl, AIS (fartygstranspondersystem), satellitkommunikation, utrustning för mörkerseende för hela besättningen, kraschsäkra stolar.

Du vet väl om att du kan få våra pressmeddelanden och nyheter via e-post? Anmälan gör du på vår webbplats www.sjofartsverket.se.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Snabbfakta

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 1115.
Twittra det här

Citat

Tack vare de nya helikoptrarna går det att rädda fler nödställda som befinner sig längre bort i sämre väder än tidigare
Noomi Eriksson, direktör för sjö- och flygräddningsverksamheten på Sjöfartsverket
Vi har jobbat intensivt för bytet av helikoptrar i flera års tid och det känns fantastiskt bra att den första av de nya helikoptrarna nu är i operativ beredskap, helt enligt tidplanen. Nu kan vi fortsätta arbetet med att förbättra sjö- och flygräddningen ytterligare och bli ännu bättre på att rädda liv
Noomi Eriksson, direktör för sjö- och flygräddningsverksamheten på Sjöfartsverket