Upptäck Östersjön under ytan

Nu kan alla göra en resa under Östersjöns yta. Sjöfartsverket har tillsammans med övriga länder runt Östersjön tagit fram en databas och webbapplikation som visualiserar havsbottnen.

Under Östersjöns yta finns både enorma bergskedjor och avgrundsdjupa klyftor som nu går att utforska på ett enkelt sätt. The Baltic Sea Bathymetry Database (BSBD), som utvecklats av Sjöfartsverket i samarbete med övriga Östersjöländer samlar, visualiserar och tillhandahåller djupdata för hela Östersjön.

-Det finns stor efterfrågan på digital djupdata som underlag för maritim forskning, vid etablering av vindkraftverk till havs samt vid kabel- och rördragning på havsbotten, säger Magnus Wallhagen, produktionschef på Sjöfartsverket.

Sjömätning är något som varje land sköter på egen hand, främst för att producera sjökort. Men många tillämpningsområden spänner över nationsgränserna och kräver en detaljnivå som inte finns i de konventionella sjökorten.

- The Baltic Sea Bathymetry Database ger en sammanställd bild av bottentopografin över nationsgränserna och kommer att förse forskare och intressenter inom havsmiljöområdet med kunskap om hela Östersjön, säger Magnus Wallhagen.

Djupdatamodellen som nu lanseras är mer än tio gånger tätare än den som visas i Google Maps. Arbetet med förbättring av modellen kommer att fortsätta vartefter nya data blir tillgängliga.

The Baltic Sea Bathymetry Database har utvecklats som en del av det TEN-T-finansierade EU-projektet MONALISA, inom ramen för Baltic Sea Hydrographic Commission och med det svenska Sjöfartsverket som projektledare. Utvecklingen av databasen har också fått stöd från den svenska regeringen.

Webbadress: http://data.bshc.pro

För mer information kontakta: Magnus Wallhagen, produktionschef på Sjöfartsverket. Tel. 010-478 49 18, 0708-19 10 53

Tobias Fälth
Informatör på Sjöfartsverket
Tel. 010-478 49 43, 0727-11 41 51

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 1115.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.