Om oss

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, och pappers- och den trämekaniska industrin. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk, cirka 120 sågverk och ett 40-tal andra företag inom skogsindustrin. I Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä, Träbyggnadskansliet och sekretariatet för BioInnovation. Skogsindustrin sysselsätter cirka 70 000 personer och exporterade för 125 miljarder kronor 2016.