Torgny Persson ny forsknings- och innovationsdirektör vid Skogsindustrierna

Torgny Persson blir 1 april ny forsknings- och innovationsdirektör i branschorganisationen Skogsindustrierna. Torgny kommer senast från innovationsföretaget Innventia där han verkade som vVD och ansvarig för affärsområdet Material Processes med ca 80 anställda och verksamhet inom områdena papper, kartong, förpackningar och nya material. 

- Det ska bli intressant att ytterligare utveckla den nationella forsknings- och innovationsverksamheten tillsammans med skogsindustriföretagen och andra aktörer, säger Torgny Persson.

Torgny har tidigare arbetat som forsknings- och utvecklingsdirektör vid Korsnäs AB och studerat träteknologisk inriktning på KTH i Stockholm. Han har arbetat länge inom skogsindustrin och har god kännedom om de skogsindustriella företagen både i Sverige och internationellt.

- Jag ser fram emot att få arbeta vidare med Skogsindustriernas vision om bioekonomi. Det är en stimulerande utmaning att vara en del i hur vi i framtiden gör världen mer hållbar, säger han.

Kontaktperson
Carina Håkansson, Skogsindustrierna

+46 (0) 8-762 72 10
carina.hakansson@skogsindustrierna.org

Skogsindustrierna  är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt ett 20-tal koncerner/företag och cirka 120 sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett 40-tal företag med nära anknytning till massa-, pappers- eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten  Svenskt Trä  och sekretariatet för  BioInnovation . Skogsnäringen sysselsätter cirka 70 000 personer och exporterade för 124 miljarder kronor 2014.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel 46 (0)8 762 72 60,  skogsindustrierna.org

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, och pappers- och den trämekaniska industrin. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk, cirka 120 sågverk och ett 40-tal andra företag inom skogsindustrin. I Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä, Träbyggnadskansliet och sekretariatet för BioInnovation. Skogsindustrin sysselsätter cirka 70 000 personer och exporterade för 125 miljarder kronor 2016. 

Prenumerera

Multimedia

Multimedia