Om oss

Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter med säkerhetskrav, som till exempel kriminalvårdsanstalter, domstolsbyggnader, polisfastigheter och försvarsfastigheter. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på ca 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till cirka 24 miljarder kronor. Specialfastigheter har drygt 135 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Våra huvudkontor finns i Linköping och Stockholm.

Prenumerera