Sprint Bioscience startar diabetesprogram

Sprint Bioscience har ingått samarbetsavtal med Lundberglaboratoriet för diabetesforskning vid Göteborgs Universitet där Sprint Bioscience kommer att utveckla läkemedelskandidater mot ett nytt målprotein som är centralt för utveckling av typ 2 diabetes. Sprint Bioscience har redan nu identifierat kemiska serier i projektet och ett kemiprogram är på plats. Molekylerna kommer att utvärderas i de sjukdomsmodeller som utvecklats vid Lundberglaboratoriet för diabetesforskning. Ambitionen är att starta arbetet med ut-licensiering av projektet 2016 då det även kommer att offentliggöras vilket målprotein samarbetet rör.

Typ 2 diabetes (T2D) har vuxit med en exponentiell hastighet. Det är mer än 380 miljoner människor som lever med T2D och 470 miljoner beräknas vara drabbade år 2035*. De nya beräkningar visar en ökad trend mot att yngre och yngre utvecklar diabetes, en trend som är mycket bekymmersam för framtida generationer.

Trots att T2D-marknaden har många väletablerade behandlingar, har hittills inget läkemedel visat hållbar effekt vid behandling av T2D. Detta icke tillgodosedda behov utgör en stor möjlighet för läkemedelsutvecklare.

Projektledare på Lundberglaboratoriet kommer att vara docent Margit Mahlapuu som har lång erfarenhet inom diabetesforskning. Margit har kombinerat forskning inom akademi och industri i både små och stora bolag. Hennes forskning har fokuserat på signalvägar som ligger till grund för insulinresistens, den underliggande orsaken till T2D.

”Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Sprint Bioscience i detta projekt. Tillsammans kommer vi utveckla inhibitorer som slår på en central mekanism för insulinresistens.” säger Margit Mahlapuu.

Diabetes är ett forskningsområde som passar väl in i Sprint Bioscience projektportfölj. Det finns många kopplingar mellan diabetes och cancer. Det är känt sedan länge att T2D ökar risken för cancer, men också att lång användning av vissa diabetesmediciner kan minska risken för cancer. Bolaget har god erfarenhet både av den klass av målproteiner som samarbetet rör och de metabola processer i kroppen som vi vill påverka.

”Att tillsammans med Lundberglaboratoriet för diabetesforskning kunna kombinera forskning i framkant med vår plattform för att snabbt och resurseffektivt utveckla läkemedel ger stora möjligheter för Sprint Bioscience att ta fram ett nytt botemedel mot T2D.” säger Sprint Bioscience vd Anders Åberg.

Projektet drivs av Sprint Bioscience enligt den modell bolaget etablerat för tidig läkemedelsutveckling. Arbetet i projektet är redan igång och har tack vare samarbetet med GU fått en väldigt bra start. Samarbetsavtalet kommer inte att medföra några extra externa kostnader. Sprint Bioscience äger alla rättigheter i projektet.

*International Diabetes Federation, 2013 (IDF)

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, vd, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se

Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till
den globala läkemedelsmarknaden inom cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sin verksamhet i
Stockholm. Sprint Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ First North listan och handlas under kortnamnet SPRINT.
Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Erik Penser Bankaktiebolag, www.penser.se. 

Sprint Bioscience │ Novum│141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Om oss

Sprint Bioscience är ett komplett läkemedelsföretag med fokus på att utveckla nya innovativa läkemedel för att bekämpa cancer. I projektportföljen finns även ett program mot typ 2-diabetes. På Sprint Bioscience identifierar vi, startar och driver projekt för läkemedelsutveckling och utlicensierar dessa i preklinisk fas till den globala läkemedelsindustrin. Denna affärsmodell ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium pröva ett projekts kommersiella genomförbarhet.Visionen är att bygga ett svenskt långsiktigt läkemedelsbolag med spetskompetens inom preklinisk läkemedelsutveckling. Vi drivs av att kunna göra skillnad och att utveckla läkemedel som når marknaden, något som präglar all verksamhet i bolaget.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Att tillsammans med Lundberglaboratoriet för diabetesforskning kunna kombinera forskning i framkant med vår plattform för att snabbt och resurseffektivt utveckla läkemedel ger stora möjligheter för Sprint Bioscience att ta fram ett nytt botemedel mot T2D.
Sprint Bioscience vd Anders Åberg
Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Sprint Bioscience i detta projekt. Tillsammans kommer vi utveckla inhibitorer som slår på en central mekanism för insulinresistens.
docent Margit Mahlapuu, Lundberglaboratoriet för diabetesforskning