Dags att ansöka till Swedish Steel Prize

Swedish Steel Prize delas ut till innovativa konstruktioner i höghållfasta stål. Priset syftar till att inspirera och sprida kunskap om höghållfasta stål och möjligheterna att utveckla lättare, säkrare och mer miljöanpassade produkter.

Ansökningsperioden för Swedish Steel Prize 2013 har nu inletts och sista ansökningsdag är den 15 augusti. Vinnaren annonseras i november i samband med en ceremoni i Stockholm. Prissumman är 100 000 kronor.

– Vi ser fram emot att få in många spännande ansökningar till årets tävling, säger Melker Jernberg, Affärsområdeschef SSAB EMEA och Swedish Steel Prize-juryns ordförande.

Swedish Steel Prize är ett internationellt pris. Sedan tävlingen startade år 1999 har drygt 700 ansökningar kommit in och andelen internationella bidrag har ökat under årens lopp.

2012 års vinnare var det nya zeeländska företagetet A-Ward designade ett flexibelt system i höghållfasta stål som pressar och packar skrot i containers.

– När vi bedömer inkomna ansökningar utgår vi i juryn ifrån ett antal viktiga kriterier såsom tillämpbarhet, lönsamhet, miljöförbättring, prestandahöjning, innovation samt konkurrenskraft, säger Melker Jernberg.

Utöver ordförande Melker Jernberg består juryn består av:

Lennart Bergqvist - Managementkonsult, LBQ Consulting
Sture Hogmark - Professor Emeritus i Materialvetenskap och tribologi, Uppsala universitet
Claes Magnusson - Professor i Produktionsteknik, Kristianstad universitet
Jan Gunnar Persson - Professor i Maskinteknik, KTH
Jan-Olof Sperle - Professor i Lättkonstruktion, KTH och Uppsala universitet, Sperle Consulting

För mer utförlig information om ansökningskriterier och vad ansökan ska innehålla, besök www.steelprize.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maria Långberg, Director, External Communications     08-45 45 756
Susanne Nordhqwist, Marketing Manager                    0155-254 381

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter, utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige och USA och anställda i över 45 länder. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Stockholm. www.ssab.com

Taggar:

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com