SSAB möjliggör effektivisering för MultiDocker via Shape-lösning

Det svenska företaget Multidocker tillverkar stora materialhanteringsmaskiner för världens alla marknader. Tack vare en Shape-lösning* från SSAB så kan företaget effektivisera sin tillverkning på en internationellt hårt konkurrensutsatt marknad. 

Via ett flertal samarbetspartners och kunder till SSAB runt om i Europa så kan maskintillverkaren Multidocker fortsätta sin internationella satsning på stora hamnkranar. Lösningen heter SSAB Shape.

- MultiDocker köper prefabricerade - skurna och bockade - komponenter från vår anläggning i Polen. De vidareförädlas sedan hos en av våra partners i Europa för att slutligen monteras vid Multidockers anläggningar, berättar Tobias Appelkvist ansvarig säljare på SSAB Shape. Tillsammans med Shape-organisationen så har vi lyckats få fram en bra lösning till kunden.

I en allt mer konkurrensutsatt världsmarknad gäller det att hitta de bästa affärsmodellerna. MultiDocker har tillverkning i Sverige, Finland, Nederländerna och Brasilien. Tack vare SSABs internationella nätverk av egna anläggningar och fokusering på tillrättalagda kunderbjudanden så kunde affären genomföras.

- Tack vare SSABs initiativ så kan vi ytterligare intensifiera vår satsning på materialhanteringsmaskiner i segmentet 40-130 ton och vi förväntar oss att de nya produkterna ska ta ett stort steg på marknaden från 2018 och framåt, säger Percy Österström, VD MultiDocker.

Nära relationer med Caterpillar

MultiDocker arbetar i nära samarbete med Caterpillar. MultiDocker har också nyligen kommit överens med Caterpillar om ett utökat samarbete kring mindre maskinmodeller, och arbetar också tillsammans med Caterpillars återförsäljare världen runt för att ytterligare öka tillväxten.

Steg för steg mot höghållfast

Initialt tillverkas de olika komponenterna i SSAB Domex S355 material. Multidocker har också visat intresse för konceptet att på sikt uppgradera sina maskiner till ett mer höghållfast och lättare material, allt för att ytterligare stärka sin konkurrenskraft.

För mer information, vänligen kontakta:
Matts Nilsson, Director SSAB Services & Head of Shape, telefon 070 331 75 19
Percy Österström, VD Multidocker AB, telefon 070 53 196 03

*SSAB Shape är ett nätverk av bearbetningspartners som erbjuder marknaden prefabricering, tekniskt stöd och tjänster i kombination med förstklassiga stålprodukter.

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. http://www.ssab.com/.

Taggar:

Om oss

SSAB är ett stålföretag med bas i Norden och USA. SSAB erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com