SSU: släpp in ungdomsförbund på skolor!

Idag hade Andrea Törnestam, förbundssekreterare SSU, och Lena Rådström Baastad, partisekreterare i Socialdemokraterna, gemensam pressträff på SSU-kongressen där man presenterade flera insatser för att öka tilltron till demokrati bland unga och höja väljarstödet bland unga.

–Att allt fler unga känner misstro till själva demokratin är allvarligt, för det riskerar att undergräva hela vår samhällsmodell i framtiden, säger Andrea Törnestam, förbundssekreterare SSU

SSU ser allvarligt på att allt fler unga väljer bort partipolitiken och att allt fler unga tappar tilltro till demokratin. SSU har därför målet att organisera en majoritet av unga som delar socialdemokratiska värderingar och att Socialdemokraterna ska vara det parti med högst väljarstöd bland unga i valet 2018. För att det ska ske krävs aktiva åtgärder.

SSU vill bland annat

  • Att politiska ungdomsförbund lättare ska komma in på skolor
  • Att Socialdemokraterna har var fjärde ung på listorna i valet 2018

–Det har blivit svårare för ungdomsförbund att komma in. Om vi inte kan komma in på skolor och berätta om hur vi unga kan påverka politiken, vem ska då fylla stolarna i kommunfullmäktige i framtiden? Avslutar Andrea Törnestam.

För mer information
Pavlos Cavelier Bizas, pressekreterare
Telefon: 070-350 43 57 

E-post: pavlos.cavelier@ssu.se

Om SSU
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är Sveriges viktigaste politiska ungdomsförbund. Vi är en folkrörelse som samlar över 10 000 medlemmar. SSU påverkar och driver samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och relevanta för unga i Sverige. SSU är frihetens ungdomsförbund sedan 1917.

 

 

 

 

 

 

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera