Dela

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Kontakt

 • SSU
  Sveavägen 68 (besöksadress) 111 34 Stockholm Luntmakargatan 53 (leveransadress) 111 37 Stockholm
  08-714 48 00
  08-20 42 57
  http://www.ssu.se/
 • Pavlos Cavelier Bizas

  Presskontakt


  Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Box 554 101 31 Stockholm
  +46703504357
 • Citat

  Magdalena Andersson dubblerar SSU:s viktigaste budgetkrav. 200 kr i höjt barn-och studiebidrag är en seger för SSU och för Sveriges unga
  Philip Botström
  För att Socialdemokraterna ska få ökat förtroende bland unga krävs reformer som gör skillnad i ungas vardag på riktigt. Därför är den här budgeten i helt rätt riktning för att få fler unga att rösta på S i valet nästa år
  Philip Botström
  Det är kul att ännu ett SSU-förslag blir verklighet. Den här satsningen är ett viktigt steg på vägen för att alla unga oavsett ens föräldrars bakgrund ska kunna ta sig till en idrottsträning eller ett sommarjobb
  Philip Botström
  Kyrkovalet handlar om att ta ställning om värderingar. Det räcker inte att försvara alla människors lika värde med ord, utan det krävs också handling. Därför är det viktigt att gå och rösta om man är medlem för att inte ge rasisterna walk-over
  Philip Botström
  SSU:are runt om i hela landet kommer engagera sig för att få fler unga att gå och rösta i kyrkovalet. Vi är det politiska ungdomsförbund som mobiliserar överlägset flest i kyrkovalrörelsen
  Andrea Törnestam
  Nu är det dags att Socialdemokraterna levererar vad de lovat och höjer barnbidraget. Vi vill också att regeringen höjer studiebidraget med minst lika mycket och att man inför valet aviserar att man vill höja bidraget ytterligare
  Philip Botström
  Att alla unga får en bra start i livet är också på lång sikt en gynnsam ekonomisk investering. En jämlik framtid börjar med en jämlik uppväxt
  Philip Botström
  När Sverige växer, måste också välfärden växa. Det krävs ökade statliga resurser till kommuner och landsting för att utveckla välfärden
  Philip Botström
  Det är dags att de allra rikaste i Sverige betalar mer till välfärden. Vanligt folk ska inte stå för notan när välfärdens behov växer
  Karl-Petter Thorwaldsson
  Det går bra för Sverige, men inte för alla. Klyftorna är allt för stora och din chans att lyckas beror allt för mycket på dina föräldrars bakgrund. Den ökande ojämlikheten är den största samhällsutmaningen
  Philip Botström
  Arbetarrörelsen måste prata mer om hur jämlikheten ska öka, det är ytterst en fråga om vilket samhälle vi vill ha. Därför är det bra att SSU under sin kongress kommer med nya idéer om hur vi kan minska klyftorna
  Karl-Petter Thorwaldsson
  SSU har i 100 år kämpat för ökad jämlikhet, på den här kongressen tar vi avstamp för att fortsätta det arbetet de kommande 100 åren
  Philip Botström
  Det är orimligt att det skiljer sig mer än dubbelt så mycket i lön beroende vart man bor. Rätten till ett sommarjobb med schysst lön ska inte bero på om man bor i Åmål eller Ekerö
  Philip Botström
  Istället för ett sommarjobbslotteri vill vi ha en sommarjobbsgaranti. Var man bor eller hur bra kontaktnät man har ska inte avgöra ens framtidsutsikter. Därför måste staten ta sitt ansvar och skjuta till resurser så att alla kommuner kan garantera sommarjobb till alla i gymnasieåldern
  Philip Botström
  Att måltavlan för terrordådet på Utøya var unga socialdemokrater var ingen slump. Socialdemokratin är fascismens främsta motpol. Genom 22 juli-utmärkelsen för vi offrens minne och kamp vidare i framtida generationer
  Philip Botström
  Det är helt rätt av Magdalena Andersson att sätta i välfärden i fokus, men hon behöver minst dubblera satsningen om hon vill bemöta behoven i välfärden på riktigt
  Philip Botström
  Vi vill göra nya Frihet till den starkaste progressiva rösten på nätet. Vår plattform kommer vara viktig för att opinionsbilda för socialdemokratisk politik, fördjupa det politiska samtalet och fortsätta ge våra medlemmar och andra unga progressiva relevanta nyheter om politik, samhälle och kultur
  Philip Botström
  Den nya plattformen ska förklara det som andra hoppar över, samla det som andra skriver och göra det lättillgängligt och fördjupa för den som vill förstå vad samhällsdebatten egentligen handlar om. Vi ska också ge möjlighet till ännu fler unga socialdemokrater att bidra till idédebatten genom text, bild och film
  Andrea Törnestam
  I en tid av fejkade nyheter och högerextrem mobilisering på nätet behövs en motvikt från arbetarrörelsen. Internet behöver en starkare idédebatt, opinionsbildning och nyhetsförmedling från vänster. Vi hoppas att den nya plattformen blir en viktig spelare i medielandskapet inför det kommande valåret
  Philip Botström
  Det är bra att många av SSU:s förslag som behovsstyrd finansiering och stärkt elevhälsa är med i skolkommissionens slutbetänkande, men det är otillräckligt att kommissionen nöjer sig med att föreslå aktivt skolval och lottning. Här måste regeringen våga gå längre i sina förslag
  Philip Botström
  Kommissionen vill att regeringen ska utreda hur blandad elevsammansättning ska kunna se ut. Regeringen behöver inte vänta, SSU har redan förslaget
  Philip Botström
  I en tid av ökande klyftor, segregation och otrygghet är SSU:s uppgift idag lika historiskt viktig som när vi bildades för hundra år sedan. I 100 år har SSU tagit kampen för ökad jämlikhet och det kommer vi göra i minst hundra år till
  Philip Botström
  Stilen på vårt jubileum är en art deco-tolkning av vår ordinarie grafiska profil. Vi kände att det var en stil som passade något så högtidligt som ett 100 års-jubileum
  Sofia Brändström
  Att skolvalet behöver ändras med fokus på att elever ska mötas och ges rättvisa chanser har inte tidigare satts på pränt av Socialdemokraterna. Satsningar på elevhälsa och bättre möjlighet till omställning under yrkeslivet är viktiga beslut för att öka tryggheten för Sveriges elever
  Philip Botström
  Socialdemokraterna har fattat historiska beslut för att lägga om utbildningspolitiken och göra något åt systemfelen som skapar segregation och ojämlikhet i skolan. Besluten som fattats under kongressen är oerhört viktiga för att ge alla elever lika chans
  Philip Botström
  Socialdemokraterna har nu tydligt satt ned foten om att göra något åt systemfelen som skapar segregation och ojämlikhet i skolan. Besluten som fattats idag är oerhört viktiga för att ge alla elever lika chans
  Philip Botström
  Att skolvalet behöver ändras med fokus på att elever ska mötas och ges rättvisa chanser har inte tidigare satts på pränt av Socialdemokraterna. Det är historiskt att partiet både erkänner systemfelen och kommer med förslag på hur de ska lösas
  Philip Botström
  SSU har länge drivit på för en sommarjobbsgaranti, det är bra att regeringen nu tar steg i den riktningen. Men det kommer behövas mycket större summor till kommunerna för att alla unga ska garanteras ett sommarjobb
  Philip Botström
  Ingen enskild lärare kan lösa alla de systemfel i skolan som politiken bär ansvaret för. Socialdemokraterna kan inte ducka längre, nu är det dags att göra upp med skolsegregationen,
  Philip Botström
  Skolan är den viktigaste frågan för unga, det är hög tid att Socialdemokraterna visar att elevernas perspektiv kommer med i skolpolitiken
  Philip Botström
  Vi tycker att vinstintresset måste bort helt ur skolan. Förslagen är inte tillräckliga för att komma åt de aktörer i skolan vars enda syfte är vinst
  Philip Botström
  En uppgörelse som inte innehåller en vinstbegränsning är inte mycket värd. SSU kräver att regeringen går fram med ett förslag som begränsar vinstuttagen. Om högern inte går med på det får vi istället söka väljarnas mandat i valet 2018. 8 av 10 svenskar håller med oss
  Philip Botström
  Det är glädjande att regeringen nu genomför ett viktigt vallöfte till Sveriges unga. Att göra det lättare att ta körkort kommer betyda mycket för ungas chanser på arbetsmarknaden
  Philip Botström
  Stefan Löfven sa inför valet att körkortet inte ska vara en klassfråga. Det är bra att han och regeringen nu äntligen satsar på att bryta trenden där unga missar jobbchanser för att de inte har råd med körkort
  Philip Botström
  Det behövs en sommarjobbsgaranti, så att alla unga kan få en första erfarenhet på arbetsmarknaden. Chansen att få ett jobb varierar kraftigt mellan kommunerna och det kan skilja flera hundra procent i lön
  Philip Botström
  Kommunala sommarjobb och feriepraktikplatser är viktiga insatser för ungas chanser på arbetsmarknaden. Många söker och får sommarjobb på egen hand, men långt ifrån alla har den möjligheten. Då krävs att politiken tar ansvar, exempelvis genom att införa en sommarjobbsgaranti
  Philip Botström
  Segregationen måste brytas och bostadsbristen behöver byggas bort. Ett tryggt boende är avgörande för nyanländas etablering, vi föreslår elva reformer för att göra etableringen på bostadsmarknaden human och effektiv
  Philip Botström
  Det behövs en bostadspolitik som bryter segregationen. Ett av SSU:s förslag är att införa en hyresväxling där högre hyror får subventionera billigare. Alla bostäder ska byggas med god kvalitet och lång livslängd, men med olika hyresnivåer kan vi få till blandade område
  Philip Botström
  nom tio år behövs 500 000 nya personer i välfärden. Samtidigt som vi står inför ett enormt rekryteringsbehov i välfärden vill högern rikta in hela debatten på att handla om sänkta löner. Socialdemokraterna borde ta fram en plan för 500 000 välfärdsjobb
  Philip Botström
  6 av 10 unga kan tänka sig att jobba i välfärden. Ändå har många kommuner och landsting redan idag svårt att rekrytera personal. Socialdemokraterna måste göra mer för att unga både ska kunna och vilja jobba i välfärden
  Philip Botström
  Välfärden måste bli Sveriges mest attraktiva arbetsplats. Vi föreslår reformer som skapar fler vägar in i välfärden, som skapar möjlighet att hela tiden utvecklas och ställa om i sitt yrke och som kraftigt förbättrar villkoren i arbetslivet
  Philip Botström
  SSU är starkt kritiska till den nya lagen. Tillfälliga uppehållstillstånd och svårigheter att återförenas med sin familj är inhumant och kommer försämra drivkrafterna att lära sig språket och ta sig in i samhället
  Philip Botström
  Nu måste fokus ligga på att den tillfälliga lagstiftningen blir så kortvarig som möjligt. Jag förväntar mig att regeringen lägger all tid och kraft på att förstärka etableringslinjen och välfärden så att flyktingpolitiken kan bli långsiktigt hållbar
  Philip Botström
  För att skapa framtidstro hos min ungdomsgeneration krävs en politik som bygger landet. Vi måste satsa på välfärden och utveckla den svenska modellen. För att lyckas måste vi bygga ett öppet Sverige som för samman människor, som river murar istället för att skapa motsättningar
  Philip Botström
  Med vårt första maj-märke har vi gett parollen ”Vi bygger landet” en golden touch. Märket symboliserar framtidstro och ett samhälle som håller ihop
  Philip Botström
  Skiftet i svensk politik blir nu verklighet på riktigt. Regeringen omfördelar pengar från bankerna till välfärden och satsar på det som bygger Sverige starkt
  Philip Botström
  Det här är den största satsningen på välfärden som min ungdomsgeneration upplevt. Välfärdsgarantin kommer innebära att kommuner som tagit ett stort ansvar i flyktingmottagandet kan utveckla välfärden, vilket kommer gynna alla medborgare
  Philip Botström
  Att regeringen nu öppnar plånboken är viktigt för att visa att man inte är en bromskloss i välfärdsbygget. Samtidigt kommer mer behövas för rusta min ungdomsgeneration och bygga Sverige starkt, så Magdalena Andersson och Stefan Löfven kan inte luta sig tillbaka än
  Philip Botström
  Jag är stolt över att regeringen lyssnat på SSU och nu genomför innehållet i den välfärdsgaranti som vi föreslagit. De 10 miljarder regeringen skjuter till kommer betyda mycket i människors vardag
  Philip Botström
  De kommuner som tagit emot många människor på flykt har stora investeringsbehov. Därför är det bra att Löfven tydliggör att pengarna som nu tillförs ska fokusera just på dessa kommuner. Det är precis vad vår välfärdsgaranti innehåller
  Philip Botström
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp