Dela

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Kontakt

 • SSU
  Sveavägen 68 (besöksadress) 111 34 Stockholm Luntmakargatan 53 (leveransadress) 111 37 Stockholm
  08-714 48 00
  08-20 42 57
  http://www.ssu.se/
 • Pavlos Cavelier Bizas

  Presskontakt


  Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Box 554 101 31 Stockholm
  +46703504357
 • Citat

  Att måltavlan för terrordådet på Utøya var unga socialdemokrater var ingen slump. Socialdemokratin är fascismens främsta motpol. Genom 22 juli-utmärkelsen för vi offrens minne och kamp vidare i framtida generationer
  Philip Botström
  Det är helt rätt av Magdalena Andersson att sätta i välfärden i fokus, men hon behöver minst dubblera satsningen om hon vill bemöta behoven i välfärden på riktigt
  Philip Botström
  Vi vill göra nya Frihet till den starkaste progressiva rösten på nätet. Vår plattform kommer vara viktig för att opinionsbilda för socialdemokratisk politik, fördjupa det politiska samtalet och fortsätta ge våra medlemmar och andra unga progressiva relevanta nyheter om politik, samhälle och kultur
  Philip Botström
  Den nya plattformen ska förklara det som andra hoppar över, samla det som andra skriver och göra det lättillgängligt och fördjupa för den som vill förstå vad samhällsdebatten egentligen handlar om. Vi ska också ge möjlighet till ännu fler unga socialdemokrater att bidra till idédebatten genom text, bild och film
  Andrea Törnestam
  I en tid av fejkade nyheter och högerextrem mobilisering på nätet behövs en motvikt från arbetarrörelsen. Internet behöver en starkare idédebatt, opinionsbildning och nyhetsförmedling från vänster. Vi hoppas att den nya plattformen blir en viktig spelare i medielandskapet inför det kommande valåret
  Philip Botström
  Det är bra att många av SSU:s förslag som behovsstyrd finansiering och stärkt elevhälsa är med i skolkommissionens slutbetänkande, men det är otillräckligt att kommissionen nöjer sig med att föreslå aktivt skolval och lottning. Här måste regeringen våga gå längre i sina förslag
  Philip Botström
  Kommissionen vill att regeringen ska utreda hur blandad elevsammansättning ska kunna se ut. Regeringen behöver inte vänta, SSU har redan förslaget
  Philip Botström
  I en tid av ökande klyftor, segregation och otrygghet är SSU:s uppgift idag lika historiskt viktig som när vi bildades för hundra år sedan. I 100 år har SSU tagit kampen för ökad jämlikhet och det kommer vi göra i minst hundra år till
  Philip Botström
  Stilen på vårt jubileum är en art deco-tolkning av vår ordinarie grafiska profil. Vi kände att det var en stil som passade något så högtidligt som ett 100 års-jubileum
  Sofia Brändström
  Att skolvalet behöver ändras med fokus på att elever ska mötas och ges rättvisa chanser har inte tidigare satts på pränt av Socialdemokraterna. Satsningar på elevhälsa och bättre möjlighet till omställning under yrkeslivet är viktiga beslut för att öka tryggheten för Sveriges elever
  Philip Botström
  Socialdemokraterna har fattat historiska beslut för att lägga om utbildningspolitiken och göra något åt systemfelen som skapar segregation och ojämlikhet i skolan. Besluten som fattats under kongressen är oerhört viktiga för att ge alla elever lika chans
  Philip Botström
  Socialdemokraterna har nu tydligt satt ned foten om att göra något åt systemfelen som skapar segregation och ojämlikhet i skolan. Besluten som fattats idag är oerhört viktiga för att ge alla elever lika chans
  Philip Botström
  Att skolvalet behöver ändras med fokus på att elever ska mötas och ges rättvisa chanser har inte tidigare satts på pränt av Socialdemokraterna. Det är historiskt att partiet både erkänner systemfelen och kommer med förslag på hur de ska lösas
  Philip Botström
  SSU har länge drivit på för en sommarjobbsgaranti, det är bra att regeringen nu tar steg i den riktningen. Men det kommer behövas mycket större summor till kommunerna för att alla unga ska garanteras ett sommarjobb
  Philip Botström
  Ingen enskild lärare kan lösa alla de systemfel i skolan som politiken bär ansvaret för. Socialdemokraterna kan inte ducka längre, nu är det dags att göra upp med skolsegregationen,
  Philip Botström
  Skolan är den viktigaste frågan för unga, det är hög tid att Socialdemokraterna visar att elevernas perspektiv kommer med i skolpolitiken
  Philip Botström
  Vi tycker att vinstintresset måste bort helt ur skolan. Förslagen är inte tillräckliga för att komma åt de aktörer i skolan vars enda syfte är vinst
  Philip Botström
  En uppgörelse som inte innehåller en vinstbegränsning är inte mycket värd. SSU kräver att regeringen går fram med ett förslag som begränsar vinstuttagen. Om högern inte går med på det får vi istället söka väljarnas mandat i valet 2018. 8 av 10 svenskar håller med oss
  Philip Botström
  Det är glädjande att regeringen nu genomför ett viktigt vallöfte till Sveriges unga. Att göra det lättare att ta körkort kommer betyda mycket för ungas chanser på arbetsmarknaden
  Philip Botström
  Stefan Löfven sa inför valet att körkortet inte ska vara en klassfråga. Det är bra att han och regeringen nu äntligen satsar på att bryta trenden där unga missar jobbchanser för att de inte har råd med körkort
  Philip Botström
  Det behövs en sommarjobbsgaranti, så att alla unga kan få en första erfarenhet på arbetsmarknaden. Chansen att få ett jobb varierar kraftigt mellan kommunerna och det kan skilja flera hundra procent i lön
  Philip Botström
  Kommunala sommarjobb och feriepraktikplatser är viktiga insatser för ungas chanser på arbetsmarknaden. Många söker och får sommarjobb på egen hand, men långt ifrån alla har den möjligheten. Då krävs att politiken tar ansvar, exempelvis genom att införa en sommarjobbsgaranti
  Philip Botström
  Segregationen måste brytas och bostadsbristen behöver byggas bort. Ett tryggt boende är avgörande för nyanländas etablering, vi föreslår elva reformer för att göra etableringen på bostadsmarknaden human och effektiv
  Philip Botström
  Det behövs en bostadspolitik som bryter segregationen. Ett av SSU:s förslag är att införa en hyresväxling där högre hyror får subventionera billigare. Alla bostäder ska byggas med god kvalitet och lång livslängd, men med olika hyresnivåer kan vi få till blandade område
  Philip Botström
  nom tio år behövs 500 000 nya personer i välfärden. Samtidigt som vi står inför ett enormt rekryteringsbehov i välfärden vill högern rikta in hela debatten på att handla om sänkta löner. Socialdemokraterna borde ta fram en plan för 500 000 välfärdsjobb
  Philip Botström
  6 av 10 unga kan tänka sig att jobba i välfärden. Ändå har många kommuner och landsting redan idag svårt att rekrytera personal. Socialdemokraterna måste göra mer för att unga både ska kunna och vilja jobba i välfärden
  Philip Botström
  Välfärden måste bli Sveriges mest attraktiva arbetsplats. Vi föreslår reformer som skapar fler vägar in i välfärden, som skapar möjlighet att hela tiden utvecklas och ställa om i sitt yrke och som kraftigt förbättrar villkoren i arbetslivet
  Philip Botström
  SSU är starkt kritiska till den nya lagen. Tillfälliga uppehållstillstånd och svårigheter att återförenas med sin familj är inhumant och kommer försämra drivkrafterna att lära sig språket och ta sig in i samhället
  Philip Botström
  Nu måste fokus ligga på att den tillfälliga lagstiftningen blir så kortvarig som möjligt. Jag förväntar mig att regeringen lägger all tid och kraft på att förstärka etableringslinjen och välfärden så att flyktingpolitiken kan bli långsiktigt hållbar
  Philip Botström
  För att skapa framtidstro hos min ungdomsgeneration krävs en politik som bygger landet. Vi måste satsa på välfärden och utveckla den svenska modellen. För att lyckas måste vi bygga ett öppet Sverige som för samman människor, som river murar istället för att skapa motsättningar
  Philip Botström
  Med vårt första maj-märke har vi gett parollen ”Vi bygger landet” en golden touch. Märket symboliserar framtidstro och ett samhälle som håller ihop
  Philip Botström
  Skiftet i svensk politik blir nu verklighet på riktigt. Regeringen omfördelar pengar från bankerna till välfärden och satsar på det som bygger Sverige starkt
  Philip Botström
  Det här är den största satsningen på välfärden som min ungdomsgeneration upplevt. Välfärdsgarantin kommer innebära att kommuner som tagit ett stort ansvar i flyktingmottagandet kan utveckla välfärden, vilket kommer gynna alla medborgare
  Philip Botström
  Att regeringen nu öppnar plånboken är viktigt för att visa att man inte är en bromskloss i välfärdsbygget. Samtidigt kommer mer behövas för rusta min ungdomsgeneration och bygga Sverige starkt, så Magdalena Andersson och Stefan Löfven kan inte luta sig tillbaka än
  Philip Botström
  Jag är stolt över att regeringen lyssnat på SSU och nu genomför innehållet i den välfärdsgaranti som vi föreslagit. De 10 miljarder regeringen skjuter till kommer betyda mycket i människors vardag
  Philip Botström
  De kommuner som tagit emot många människor på flykt har stora investeringsbehov. Därför är det bra att Löfven tydliggör att pengarna som nu tillförs ska fokusera just på dessa kommuner. Det är precis vad vår välfärdsgaranti innehåller
  Philip Botström
  Det vore förödande för välfärden om borgerligheten tog över makten 2018. Folk förväntar sig att sossar satsar. Det är precis sådana här besked som regeringen måste ge för att stärka sitt förtroende, och på så sätt kunna fortsätta att utveckla välfärden också i framtiden
  Philip Botström
  Högern vill låsa in unga i påhittade låglönejobb. Om deras politik blev verklighet skulle det försvåra för unga att bli vad de vill. Det är beprövad idioti som vi tar strid mot i vår nya kampanj
  Philip Botström
  Under tre veckor kommer vi prata med tusentals unga ute på skolor och i sociala medier om skillnaden mellan högerns låglöneagenda och SSU:s förslag om att alla ska kunna utbilda sig och bli det de drömmer om
  Philip Botström
  Att bara hälften av de som kommit till Sverige efter skolstart klarar behörighet till gymnasiet är en katastrof för den enskilde och samhället. Gustav Fridolin borde jobba dygnet runt för att lösa detta. I vår rapport ger vi nio förslag på hur det kan ske
  Philip Botström
  Nu är det dags att alla skolor, inklusive friskolorna, tar ansvar för att ta emot nyanlända elever. Det är helt orimligt att vi idag har ett system där vissa skolor tar ett enormt ansvar medan andra slipper undan
  Philip Botström
  Det behövs en välfärdsgaranti. De extra statsbidragen som kommunerna fått i år måste förlängas minst två år till. Kommunerna behöver få ekonomiska förutsättningar att ge alla barn och unga som kommit till Sverige schyssta möjligheter att klara sin utbildning
  Philip Botström
  När utrymmet att genomföra stora jämlikhetsreformer i riksdagen är begränsade måste de S-styrda kommunerna anstränga sig mer och visa att det går att öka jämlikheten lokalt. SSU vill gå före och visa hur det ska gå till
  Philip Botström
  Om Socialdemokraterna vill vinna unga väljare i hela landet behöver glappet minska mellan det man lovar och det man faktiskt gör. Här spelar kommunerna en nyckelroll som har ansvar för både skolan och bostadsbyggandet för att nämna två akuta frågor som är viktiga för unga
  Philip Botström
  Vår nya strategi är smart eftersom att vi har många förtroendevalda SSU:are i hela landet som vill öka jämlikheten. Vi har ingen anledning att vänta på bättre tider, nu tänker vi sätta press på Sveriges kommunalråd
  Philip Botström
  Vi som står upp för öppenheten har också en skyldighet att förklara hur etableringen ska gå till. Alla människor som flyr till Sverige kan och ska vara med och bygga landet nu och i framtiden. Därför lägger SSU fram tio förslag för bättre etablering
  Philip Botström
  Just nu ropar högern högt om sänkta ingångslöner och sämre villkor som svar på etableringsutmaningarna. Det är fel svar. Istället behövs en sammanhållen etableringslinje med insatser från dag ett, med matchning och utbildning
  Philip Botström
  Tillfälliga uppehållstillstånd är ett hinder för bra etablering, därför föreslår SSU att samhällets insatser ska planeras utan att hänsyn till uppehållstillståndets längd. Då skapas långsiktighet och större trygghet för den enskilde individen
  Philip Botström
  Västsahara är Afrikas sista koloni. Jag kommer i mitt tal till kongressen betona vikten av ett svenskt erkännande av Västsahara, och tydliggöra att SSU fortsatt kommer driva på för att det blir verklighet
  Philip Botström
  Internationell solidaritet är en bärande del i SSU:s verksamhet och ideologi. Det känns viktigt att vara på plats och stötta den fredliga kampen för självständighet som det västsahariska folket för
  Philip Botström
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp