Dela

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Kontakt

 • SSU
  Sveavägen 68 (besöksadress) 111 34 Stockholm Luntmakargatan 53 (leveransadress) 111 37 Stockholm
  08-714 48 00
  08-20 42 57
  http://www.ssu.se/
 • Mårten Eismark

  Presskontakt


  Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Box 554 101 31 Stockholm
  073-0732422
 • Citat

  För att skapa framtidstro hos min ungdomsgeneration krävs en politik som bygger landet. Vi måste satsa på välfärden och utveckla den svenska modellen. För att lyckas måste vi bygga ett öppet Sverige som för samman människor, som river murar istället för att skapa motsättningar
  Philip Botström
  Med vårt första maj-märke har vi gett parollen ”Vi bygger landet” en golden touch. Märket symboliserar framtidstro och ett samhälle som håller ihop
  Philip Botström
  Skiftet i svensk politik blir nu verklighet på riktigt. Regeringen omfördelar pengar från bankerna till välfärden och satsar på det som bygger Sverige starkt
  Philip Botström
  Det här är den största satsningen på välfärden som min ungdomsgeneration upplevt. Välfärdsgarantin kommer innebära att kommuner som tagit ett stort ansvar i flyktingmottagandet kan utveckla välfärden, vilket kommer gynna alla medborgare
  Philip Botström
  Att regeringen nu öppnar plånboken är viktigt för att visa att man inte är en bromskloss i välfärdsbygget. Samtidigt kommer mer behövas för rusta min ungdomsgeneration och bygga Sverige starkt, så Magdalena Andersson och Stefan Löfven kan inte luta sig tillbaka än
  Philip Botström
  Jag är stolt över att regeringen lyssnat på SSU och nu genomför innehållet i den välfärdsgaranti som vi föreslagit. De 10 miljarder regeringen skjuter till kommer betyda mycket i människors vardag
  Philip Botström
  De kommuner som tagit emot många människor på flykt har stora investeringsbehov. Därför är det bra att Löfven tydliggör att pengarna som nu tillförs ska fokusera just på dessa kommuner. Det är precis vad vår välfärdsgaranti innehåller
  Philip Botström
  Det vore förödande för välfärden om borgerligheten tog över makten 2018. Folk förväntar sig att sossar satsar. Det är precis sådana här besked som regeringen måste ge för att stärka sitt förtroende, och på så sätt kunna fortsätta att utveckla välfärden också i framtiden
  Philip Botström
  Högern vill låsa in unga i påhittade låglönejobb. Om deras politik blev verklighet skulle det försvåra för unga att bli vad de vill. Det är beprövad idioti som vi tar strid mot i vår nya kampanj
  Philip Botström
  Under tre veckor kommer vi prata med tusentals unga ute på skolor och i sociala medier om skillnaden mellan högerns låglöneagenda och SSU:s förslag om att alla ska kunna utbilda sig och bli det de drömmer om
  Philip Botström
  Att bara hälften av de som kommit till Sverige efter skolstart klarar behörighet till gymnasiet är en katastrof för den enskilde och samhället. Gustav Fridolin borde jobba dygnet runt för att lösa detta. I vår rapport ger vi nio förslag på hur det kan ske
  Philip Botström
  Nu är det dags att alla skolor, inklusive friskolorna, tar ansvar för att ta emot nyanlända elever. Det är helt orimligt att vi idag har ett system där vissa skolor tar ett enormt ansvar medan andra slipper undan
  Philip Botström
  Det behövs en välfärdsgaranti. De extra statsbidragen som kommunerna fått i år måste förlängas minst två år till. Kommunerna behöver få ekonomiska förutsättningar att ge alla barn och unga som kommit till Sverige schyssta möjligheter att klara sin utbildning
  Philip Botström
  När utrymmet att genomföra stora jämlikhetsreformer i riksdagen är begränsade måste de S-styrda kommunerna anstränga sig mer och visa att det går att öka jämlikheten lokalt. SSU vill gå före och visa hur det ska gå till
  Philip Botström
  Om Socialdemokraterna vill vinna unga väljare i hela landet behöver glappet minska mellan det man lovar och det man faktiskt gör. Här spelar kommunerna en nyckelroll som har ansvar för både skolan och bostadsbyggandet för att nämna två akuta frågor som är viktiga för unga
  Philip Botström
  Vår nya strategi är smart eftersom att vi har många förtroendevalda SSU:are i hela landet som vill öka jämlikheten. Vi har ingen anledning att vänta på bättre tider, nu tänker vi sätta press på Sveriges kommunalråd
  Philip Botström
  Vi som står upp för öppenheten har också en skyldighet att förklara hur etableringen ska gå till. Alla människor som flyr till Sverige kan och ska vara med och bygga landet nu och i framtiden. Därför lägger SSU fram tio förslag för bättre etablering
  Philip Botström
  Just nu ropar högern högt om sänkta ingångslöner och sämre villkor som svar på etableringsutmaningarna. Det är fel svar. Istället behövs en sammanhållen etableringslinje med insatser från dag ett, med matchning och utbildning
  Philip Botström
  Tillfälliga uppehållstillstånd är ett hinder för bra etablering, därför föreslår SSU att samhällets insatser ska planeras utan att hänsyn till uppehållstillståndets längd. Då skapas långsiktighet och större trygghet för den enskilde individen
  Philip Botström
  Västsahara är Afrikas sista koloni. Jag kommer i mitt tal till kongressen betona vikten av ett svenskt erkännande av Västsahara, och tydliggöra att SSU fortsatt kommer driva på för att det blir verklighet
  Philip Botström
  Internationell solidaritet är en bärande del i SSU:s verksamhet och ideologi. Det känns viktigt att vara på plats och stötta den fredliga kampen för självständighet som det västsahariska folket för
  Philip Botström
  Ett bindande klimatavtal är en stor seger för världens unga och kommande generationer. Men för att klara 1,5 gradersmålet räcker det inte med ett tjusigt mål. Varje land behöver en ambitiös plan för att begränsa uppvärmningen. Samtidigt behöver de rika länderna öppna sina plånböcker och betala för den skada utsläppen redan orsakat
  Philip Botström
  Sverige kan vara ett föregångsland. Därför borde Sverige sätta upp en deadline för när Sverige ska vara fossilfritt. Sätt den till 2030, det är både ambitiöst och realistiskt
  Philip Botström
  För att regeringens ambition om ett fossilfritt Sverige inte bara ska bli fina ord krävs en kraftfull agenda för hur och när målet ska uppnås. Vi är övertygade om att ett fossilfritt Sverige år 2030 är en ambitiös och realistisk målsättning
  Philip Botström
  Klimatfrågan är avgörande för vår ungdomsgeneration. Därför är det viktigt att regeringen sätter ned foten och säger att Sverige ska vara fossilfritt år 2030. Vi vill visa att många står bakom det kravet
  Philip Botström
  Jag är besviken över de förslag som presenterats. Vi ska inte rikta udden mot de människor som söker sig till Sverige. Udden måste riktas mot andra EU-ledare genom sanktioner mot de länder som inte vill ta ansvar. Risken är nu att vi bidrar till en dominoeffekt med restriktivare migrationspolitik i hela EU istället för att fler länder tar större ansvar
  Philip Botström
  Regeringen föreslår nu nya undantag för att minska andelen som söker asyl i Sverige. Istället borde regeringen införa undantag så att vi snabbt kan sätta igång med bostadsbyggandet och effektivisera mottagandet i kommunerna
  Philip Botström
  Vår öppenhet och solidaritet ska inte behöva stå emot andra viktiga investeringsbehov, därför föreslår vi en välfärdsgaranti som finansieras med höjda skatter
  Philip Botström
  Partier i Sverige och Europa har börjat tävla om vem som kan lägga de mest restriktiva förslagen. Med en välfärdsgaranti vill vi skifta fokus. Förutsättningarna för ett bra mottagande och en bra välfärd måste säkras
  Philip Botström
  Varje morgon vaknar vi till nyheten att ytterligare ett asylboende brunnit. Vi ser att flyktingar möts av tårgas och taggtråd när de kommer till Europa. De som vill se ett öppet samhälle behöver organisera sig och den möjligheten erbjuder SSU, därför gör vi den här satsningen
  Philip Botström
  Att människor flyr är ett faktum. Nu behöver fokus hamna på hur vi kan få till en bra etablering, och då är det helt avgörande att kommunerna får bättre ekonomiska förutsättningar och att bostadsbyggandet rivstartar
  Philip Botström
  Att alla kommuner ska ta ansvar för mottagandet och att alla skolor ska ta emot nyanlända är bra, precis som den tillfälliga resursförstärkningen till kommunerna
  Philip Botström
  Tillfälliga uppehållstillstånd är dålig signalpolitik som inte svarar på de utmaningar vi ser. Det försvårar etableringen, ökar arbetsbördan på Migrationsverket och skapar otrygghet för de människor som kommer hit
  Philip Botström
  Lösningar på bostadsbristen och ökat ekonomiskt stöd till kommunerna är avgörande för att samhället ska kunna lyckas med etableringen. Samtalen mellan partierna måste nu fortsätta, för dagens uppgörelse är långt ifrån tillräcklig
  Philip Botström
  ”Jag konstaterar” verkar vara moderatledarens svar på de flesta frågor. Kinberg Batra har mer och mer börjar likna en robot i sina inövade och mekaniska svar. Det tyckte vi var roligt att ta tillvara på och släpper därför kampanjen ”Kinberg Botra”
  Philip Botström
  Det är tydligt att Moderaternas förnyelse är ett PR-jippo. Det är skattesänkningar och återigen skattesänkningar. Det såg vi i skuggbudgeten och det ser vi på Moderaternas partistämma i helgen
  Philip Botström
  De allra flesta har insett att de sänkta arbetsgivaravgifterna inte gav något. Att Visita trots uppförsbacken har fått Centerpartiet att föra en politik som ingen annan tror på är en prestation klart värd nomineringen till ”Årets lobbyist”
  Philip Botström
  Att sänka arbetsgivaravgifterna skulle kosta omkring 15 miljarder per år. Det är pengar som tas från investeringar i bostadsbyggande och satsningar på skolan och istället hamnar rakt i branschföretagens fickor. Kul för Visita, men tråkigt för Sverige
  Philip Botström
  Trösklarna till arbetsmarknaden behöver sänkas. Den absolut högsta tröskeln stavas låg utbildning, och därför krävs satsningar på utbildning både för de som redan är i arbetslivet och för de som står utanför. Det är tråkigt att Maud Olofsson och Visita använder sin lobbymakt till att istället förespråka åtgärder som inte fungerar
  Philip Botström
  Philip Botström
  Tiden är förbi där höginkomsttagande män är de ständiga vinnarna av regeringens politik. Nu ser vi istället satsningar på jämlik skola och att bryta arbetslösheten bland unga
  Philip Botström
  Bostadsbristen är alarmerande. Allt fler står allt längre bort från arbetsmarknaden. Om vi på riktigt ska kunna bryta med de senaste årens passivitet kan regeringen inte driva en politik som behåller högerns skattesänkningar
  Regeringsförklaringen var startskottet för arbetet för en jämlik framtid. Löfven var tydlig med att Sverige behöver reformer för fler jobb, fler bostäder och en bättre skola. Nu krävs att regeringsförklaringen följs av offensiva satsningar i höstbudgeten
  Philip Botström
  Statsministern duckade inte för de stora frågorna. Visionen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder är bra. Men varför inte sätta ner foten och säga att Sverige ska bli det allra första fossilfria landet i världen
  Philip Botström
  Bostadsbristen hotar svensk tillväxt och ökar ojämlikheten. Att göra det snabbare och billigare att bygga nytt är nödvändigt, därför föreslår vi en byggamnesti
  Philip Botström
  Idag premieras ”not in my backyard”-mentalitet och dyra parkeringsplatser framför ökat byggande. Vi vill att regeringen inför en byggamnesti för att göra det snabbare och billigare att komma igång med byggandet
  Philip Botström
  Bostadsbyggandet måste öka i Sverige, framför allt byggandet av bostäder som unga har råd med. Stora utmaningar kräver stora reformer, och sådana kostar pengar. Då räcker tyvärr inte de satsningar som presenterats
  Philip Botström
  Regeringens satsning är för liten. Studentbostadsföretagen beräknade i juli att det behövs 19 000 studentbostäder. De 300 miljonerna kanske räcker till vitvaror till lägenheterna, men inte mycket mer än så
  Philip Botström
  SSU:s viktigaste uppgift framåt blir att se till att jämlikhet blir huvudinriktningen för svensk politik. Reformerna i SSU:s nya jämlikhetsprogram behövs för att vända utvecklingen med de växande klyftorna och markerar starten för resan mot en jämlik framtid
  Philip Botström
  Det känns fantastiskt att få kongressens förtroende att fortsätta utveckla och leda Sveriges viktigaste ungdomsförbund. Som ordförande kommer jag vara en tydlig röst för ökad jämlikhet. Jag vill att jämlikhet ska bli huvudinriktningen för svensk politik
  Philip Botström
  Det känns fantastiskt att få kongressens förtroende att fortsätta utveckla och leda Sveriges viktigaste ungdomsförbund. Som ordförande kommer jag vara en tydlig röst för ökad jämlikhet. Jag vill att jämlikhet ska bli huvudinriktningen för svensk politik.
  Andrea Törnestam
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp