Dela

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Kontakt

 • SSU
  Sveavägen 68 (besöksadress) 111 34 Stockholm Luntmakargatan 53 (leveransadress) 111 37 Stockholm
  08-714 48 00
  08-20 42 57
  http://www.ssu.se/
 • Pavlos Cavelier Bizas

  Presskontakt


  Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Box 554 101 31 Stockholm
  +46703504357
 • Citat

  Socialdemokraterna och Liberalerna har tidigare visat att det går att komma överens, det är dags att göra det igen. Jag hoppas vår rapport kan bidra till att våra partier går från ord till handling
  Philip Botström
  Jag är i Göteborg för att prata med unga och skolelever varför ett rättvisare EU gynnar oss unga
  Philip Botström
  EU kännetecknas idag i alltför hög utsträckning av storslagna ambitioner men för lite verkstad. Därför vill vi att man följer upp de politiska besluten med finansiering
  Philip Botström
  Metoo visar tydligt att det är män som är både problemet och lösningen på hur vi bekämpar sexualbrott i Sverige. Män, och i synnerhet vi manliga makthavare, har därför ett ansvar för att lyfta de här frågorna, både utåt och i våra egna organisationer
  Philip Botström
  I många frågor ska de politiska ungdomsförbunden tycka olika, men i den här frågan tycker jag det skulle visa en viktig signal om vi kunde visa handlingskraft
  Philip Botström
  Att alla bidrar och betalar skatt är grundläggande för den svenska modellen. Vi vill påvisa Östlings hyckleri genom en lättsam kampanj som skapar engagemang
  Amanda Borg
  Det är extremt provocerande att Leif Östling anser att han står över den skattemoral alla vi andra förväntas följa i Sverige
  Philip Botström
  Leif Östling undrar ”vad fan han får ut av skattepengarna”. Jag kan svara på det: utan han och sina rika kompisars skatteflykt hade vi exempelvis kunnat anställa flera tusen undersköterskor eller lärare
  Philip Botström
  SSU anser att han bör avgå. Hans principlösa agerande går emot allt vad den svenska modellen står för. Det är inte lämpligt som ledande företrädare för Sveriges största arbetsgivarorganisation
  Philip Botström
  Det är bra att Fridolin insett det SSU lyft i över ett år nu: att blandade elevgrupper är nyckeln för att öka jämlikheten i svensk skola
  Philip Botström
  Regeringen borde lyssna på SSU och införa ett integrerande skolval. Det kombinerar det bästa av två världar: valfrihet och likvärdighet
  Philip Botström
  SSU är verklighetssynens ungdomsförbund och har varit med och byggt det här landet med reformer som den moderna skolan och miljonprogrammet
  Philip Botström
  Även om vi är stolta över vår historia har SSU alltid varit en framtidsrörelse, mer nyfiken på morgondagen än nostalgisk över gårdagen
  Philip Botström
  Allt fler unga mår dåligt. Samtidigt får många inte den hjälp de behöver. Vi vill inför maxtak i elevhälsan för att garantera att alla elever får en hjälp de behöver
  Philip Botström
  Demokrativeckan är ett väldigt bra initiativ. Fler skolor borde bjuda in ungdomsförbunden till debatt, det är viktigt att fler unga engagerar sig i politiken
  Philip Botström
  Magdalena Andersson dubblerar SSU:s viktigaste budgetkrav. 200 kr i höjt barn-och studiebidrag är en seger för SSU och för Sveriges unga
  Philip Botström
  För att Socialdemokraterna ska få ökat förtroende bland unga krävs reformer som gör skillnad i ungas vardag på riktigt. Därför är den här budgeten i helt rätt riktning för att få fler unga att rösta på S i valet nästa år
  Philip Botström
  Det är kul att ännu ett SSU-förslag blir verklighet. Den här satsningen är ett viktigt steg på vägen för att alla unga oavsett ens föräldrars bakgrund ska kunna ta sig till en idrottsträning eller ett sommarjobb
  Philip Botström
  Kyrkovalet handlar om att ta ställning om värderingar. Det räcker inte att försvara alla människors lika värde med ord, utan det krävs också handling. Därför är det viktigt att gå och rösta om man är medlem för att inte ge rasisterna walk-over
  Philip Botström
  SSU:are runt om i hela landet kommer engagera sig för att få fler unga att gå och rösta i kyrkovalet. Vi är det politiska ungdomsförbund som mobiliserar överlägset flest i kyrkovalrörelsen
  Andrea Törnestam
  Nu är det dags att Socialdemokraterna levererar vad de lovat och höjer barnbidraget. Vi vill också att regeringen höjer studiebidraget med minst lika mycket och att man inför valet aviserar att man vill höja bidraget ytterligare
  Philip Botström
  Att alla unga får en bra start i livet är också på lång sikt en gynnsam ekonomisk investering. En jämlik framtid börjar med en jämlik uppväxt
  Philip Botström
  När Sverige växer, måste också välfärden växa. Det krävs ökade statliga resurser till kommuner och landsting för att utveckla välfärden
  Philip Botström
  Det är dags att de allra rikaste i Sverige betalar mer till välfärden. Vanligt folk ska inte stå för notan när välfärdens behov växer
  Karl-Petter Thorwaldsson
  Det går bra för Sverige, men inte för alla. Klyftorna är allt för stora och din chans att lyckas beror allt för mycket på dina föräldrars bakgrund. Den ökande ojämlikheten är den största samhällsutmaningen
  Philip Botström
  Arbetarrörelsen måste prata mer om hur jämlikheten ska öka, det är ytterst en fråga om vilket samhälle vi vill ha. Därför är det bra att SSU under sin kongress kommer med nya idéer om hur vi kan minska klyftorna
  Karl-Petter Thorwaldsson
  SSU har i 100 år kämpat för ökad jämlikhet, på den här kongressen tar vi avstamp för att fortsätta det arbetet de kommande 100 åren
  Philip Botström
  Det är orimligt att det skiljer sig mer än dubbelt så mycket i lön beroende vart man bor. Rätten till ett sommarjobb med schysst lön ska inte bero på om man bor i Åmål eller Ekerö
  Philip Botström
  Istället för ett sommarjobbslotteri vill vi ha en sommarjobbsgaranti. Var man bor eller hur bra kontaktnät man har ska inte avgöra ens framtidsutsikter. Därför måste staten ta sitt ansvar och skjuta till resurser så att alla kommuner kan garantera sommarjobb till alla i gymnasieåldern
  Philip Botström
  Att måltavlan för terrordådet på Utøya var unga socialdemokrater var ingen slump. Socialdemokratin är fascismens främsta motpol. Genom 22 juli-utmärkelsen för vi offrens minne och kamp vidare i framtida generationer
  Philip Botström
  Det är helt rätt av Magdalena Andersson att sätta i välfärden i fokus, men hon behöver minst dubblera satsningen om hon vill bemöta behoven i välfärden på riktigt
  Philip Botström
  Vi vill göra nya Frihet till den starkaste progressiva rösten på nätet. Vår plattform kommer vara viktig för att opinionsbilda för socialdemokratisk politik, fördjupa det politiska samtalet och fortsätta ge våra medlemmar och andra unga progressiva relevanta nyheter om politik, samhälle och kultur
  Philip Botström
  Den nya plattformen ska förklara det som andra hoppar över, samla det som andra skriver och göra det lättillgängligt och fördjupa för den som vill förstå vad samhällsdebatten egentligen handlar om. Vi ska också ge möjlighet till ännu fler unga socialdemokrater att bidra till idédebatten genom text, bild och film
  Andrea Törnestam
  I en tid av fejkade nyheter och högerextrem mobilisering på nätet behövs en motvikt från arbetarrörelsen. Internet behöver en starkare idédebatt, opinionsbildning och nyhetsförmedling från vänster. Vi hoppas att den nya plattformen blir en viktig spelare i medielandskapet inför det kommande valåret
  Philip Botström
  Det är bra att många av SSU:s förslag som behovsstyrd finansiering och stärkt elevhälsa är med i skolkommissionens slutbetänkande, men det är otillräckligt att kommissionen nöjer sig med att föreslå aktivt skolval och lottning. Här måste regeringen våga gå längre i sina förslag
  Philip Botström
  Kommissionen vill att regeringen ska utreda hur blandad elevsammansättning ska kunna se ut. Regeringen behöver inte vänta, SSU har redan förslaget
  Philip Botström
  I en tid av ökande klyftor, segregation och otrygghet är SSU:s uppgift idag lika historiskt viktig som när vi bildades för hundra år sedan. I 100 år har SSU tagit kampen för ökad jämlikhet och det kommer vi göra i minst hundra år till
  Philip Botström
  Stilen på vårt jubileum är en art deco-tolkning av vår ordinarie grafiska profil. Vi kände att det var en stil som passade något så högtidligt som ett 100 års-jubileum
  Sofia Brändström
  Att skolvalet behöver ändras med fokus på att elever ska mötas och ges rättvisa chanser har inte tidigare satts på pränt av Socialdemokraterna. Satsningar på elevhälsa och bättre möjlighet till omställning under yrkeslivet är viktiga beslut för att öka tryggheten för Sveriges elever
  Philip Botström
  Socialdemokraterna har fattat historiska beslut för att lägga om utbildningspolitiken och göra något åt systemfelen som skapar segregation och ojämlikhet i skolan. Besluten som fattats under kongressen är oerhört viktiga för att ge alla elever lika chans
  Philip Botström
  Socialdemokraterna har nu tydligt satt ned foten om att göra något åt systemfelen som skapar segregation och ojämlikhet i skolan. Besluten som fattats idag är oerhört viktiga för att ge alla elever lika chans
  Philip Botström
  Att skolvalet behöver ändras med fokus på att elever ska mötas och ges rättvisa chanser har inte tidigare satts på pränt av Socialdemokraterna. Det är historiskt att partiet både erkänner systemfelen och kommer med förslag på hur de ska lösas
  Philip Botström
  SSU har länge drivit på för en sommarjobbsgaranti, det är bra att regeringen nu tar steg i den riktningen. Men det kommer behövas mycket större summor till kommunerna för att alla unga ska garanteras ett sommarjobb
  Philip Botström
  Ingen enskild lärare kan lösa alla de systemfel i skolan som politiken bär ansvaret för. Socialdemokraterna kan inte ducka längre, nu är det dags att göra upp med skolsegregationen,
  Philip Botström
  Skolan är den viktigaste frågan för unga, det är hög tid att Socialdemokraterna visar att elevernas perspektiv kommer med i skolpolitiken
  Philip Botström
  Vi tycker att vinstintresset måste bort helt ur skolan. Förslagen är inte tillräckliga för att komma åt de aktörer i skolan vars enda syfte är vinst
  Philip Botström
  En uppgörelse som inte innehåller en vinstbegränsning är inte mycket värd. SSU kräver att regeringen går fram med ett förslag som begränsar vinstuttagen. Om högern inte går med på det får vi istället söka väljarnas mandat i valet 2018. 8 av 10 svenskar håller med oss
  Philip Botström
  Det är glädjande att regeringen nu genomför ett viktigt vallöfte till Sveriges unga. Att göra det lättare att ta körkort kommer betyda mycket för ungas chanser på arbetsmarknaden
  Philip Botström
  Stefan Löfven sa inför valet att körkortet inte ska vara en klassfråga. Det är bra att han och regeringen nu äntligen satsar på att bryta trenden där unga missar jobbchanser för att de inte har råd med körkort
  Philip Botström
  Det behövs en sommarjobbsgaranti, så att alla unga kan få en första erfarenhet på arbetsmarknaden. Chansen att få ett jobb varierar kraftigt mellan kommunerna och det kan skilja flera hundra procent i lön
  Philip Botström
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp