SSU besvikna på regeringens migrationsbesked

Idag meddelade regeringen att man genomför skärpningar av migrationspolitiken. Detta som ett led i att hantera det mycket ansträngda läge som flyktingmottagandet innebär för kommuner och myndigheter. SSU menar att åtgärder behövs, men att de åtgärder som regeringen föreslår är dåliga.

Sverige har tagit ett ojämförbart ansvar i den humanitära kris som pågår i vår omvärld. Inget annat land i Europa har per capita tagit emot fler människor på flykt. Samtidigt tar övriga EU ett mycket litet ansvar. Det är bra att Sverige ökar pressen på övriga EU-länder, men SSU är starkt kritiska till tillvägagångssättet.   

-       Jag är besviken över de förslag som presenterats. Vi ska inte rikta udden mot de människor som söker sig till Sverige. Udden måste riktas mot andra EU-ledare genom sanktioner mot de länder som inte vill ta ansvar. Risken är nu  att vi bidrar till en dominoeffekt med restriktivare migrationspolitik i hela EU istället för att fler länder tar större ansvar, säger Philip Botström, förbundsordförande SSU.

Saknas svar på hur mottagandet ska effektiviseras
De senaste månadernas flyktingmottagande har varit historiskt. Vissa veckor har över 10 000 anlänt. Det har inneburit en stor press på de kommuner dit de flesta kommer, så som Malmö. Regeringens åtgärder som presenterats idag svarar dock inte på de utmaningarna. Fler åtgärder för att förbättra och effektivisera mottagandet är vad som behövs i nuläget.   

-       Regeringen föreslår nu nya undantag för att minska andelen som söker asyl i Sverige. Istället borde regeringen införa undantag så att vi snabbt kan sätta igång med  bostadsbyggandet och effektivisera mottagandet i kommunerna, säger Philip Botström. 

Kontakt
Mårten Eismark, pressekreterare
Telefon: 073 073 24 22
E-post: marten.eismark@ssu.se

Om SSU
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är Sveriges viktigaste politiska ungdomsförbund. Vi är en folkrörelse som samlar över 12 000 medlemmar. SSU påverkar och driver samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och relevanta för unga i Sverige.

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag är besviken över de förslag som presenterats. Vi ska inte rikta udden mot de människor som söker sig till Sverige. Udden måste riktas mot andra EU-ledare genom sanktioner mot de länder som inte vill ta ansvar. Risken är nu att vi bidrar till en dominoeffekt med restriktivare migrationspolitik i hela EU istället för att fler länder tar större ansvar
Philip Botström
Regeringen föreslår nu nya undantag för att minska andelen som söker asyl i Sverige. Istället borde regeringen införa undantag så att vi snabbt kan sätta igång med bostadsbyggandet och effektivisera mottagandet i kommunerna
Philip Botström