SSU inleder kongress med krav på välfärdsgaranti

Idag invigdes SSU:s 39:e kongress på Stockholmsmässan. Under första dagen krävde SSU tillsammans med LO en välfärdsgaranti som innebär 70 miljarder mer till välfärden under nästa mandatperiod. Man kräver även en ny skattereform för att öka jämlikheten.

SSU och LO går gemensamt ut med kravet att 70 miljarder kronor ska satsas på välfärden i kommunerna under nästa mandatperiod (fram till 2022). Syftet är att garantera att inga kommuner tvingas till nedskärningar i sin välfärd eller höjd kommunalskatten när den egna ekonomin försämras. SSU och LO vill se en välfärdsgaranti för att trygga välfärdens finansiering den kommande mandatperioden. De 20 miljarder som Magdalena Andersson aviserade i Almedalen räcker inte för att utveckla välfärden.

– När Sverige växer, måste också välfärden växa. Det krävs ökade statliga resurser till kommuner och landsting för att utveckla välfärden, säger Philip Botström, förbundsordförande SSU.

SSU och LO vill även reformera skattesystemet för ökad jämlikhet. Till skillnad från hur systemet är utformat idag vill SSU att beskattning av kapital sker i större utsträckning än beskattning av förvärvsarbete. Det är också nödvändigt för att finansiera välfärdsgarantin, så att inte vanliga arbetare får stå för notan.

– Det är dags att de allra rikaste i Sverige betalar mer till välfärden. Vanligt folk ska inte stå för notan när välfärdens behov växer, säger Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande.

Kontakt
Pavlos Cavelier Bizas, pressekreterare
Telefon: 070-350 43 57 

E-post: pavlos.cavelier@ssu.se

Om SSU
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är Sveriges viktigaste politiska ungdomsförbund. Vi är en folkrörelse som samlar över 10 000 medlemmar. SSU påverkar och driver samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och relevanta för unga i Sverige. SSU är frihetens ungdomsförbund sedan 1917.

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera

Citat

När Sverige växer, måste också välfärden växa. Det krävs ökade statliga resurser till kommuner och landsting för att utveckla välfärden
Philip Botström
Det är dags att de allra rikaste i Sverige betalar mer till välfärden. Vanligt folk ska inte stå för notan när välfärdens behov växer
Karl-Petter Thorwaldsson