SSU kommenterar S vårbudgetmotion

Idag presenterade Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson, Socialdemokraternas vårbudgetproposition. SSU är mycket positiva till att SSU-förslaget om en 90-dagarsgarantn för unga arbetslösa får en central roll som ett av de viktigaste reformförslagen. Däremot hade ungdomsförbundet velat se större satsningar på sommarjobb för unga, något som delvis saknas. 

Ett sommarjobb är ofta en första kontakt med arbetslivet för unga. SSU vill se statliga stöd till kommuner så att alla Sveriges kommuner kan erbjuda unga sommarjobb. Idag finns socialdemokratiskt styrda kommuner, som till exempel Nynäshamn, där alla unga som saknar sommarjobb får ett kommunalt sommarjobbserbjudande. Det vill SSU göra till nationell politik.

- Ju tidigare unga får en kontakt med arbetslivet, desto mindre är chansen att unga fastnar i arbetslöshet. Därför hade SSU velat se en satsning på kommunala sommarjobbserbjudande som innebär att unga som inte hittar sommarjobb erbjuds ett av kommunen, säger Gabriel Wikström, förbundsordförande Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund – SSU. 

För mer information
Juan-Pablo Roa, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-631 83 33
E-post: juan-pablo.roa@ssu.se

Om SSU
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är Sveriges viktigaste politiska ungdomsförbund. Vi är en folkrörelse som samlar över 10 000 medlemmar. SSU påverkar och driver samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och relevanta för unga i Sverige. SSU är frihetens ungdomsförbund sedan 1917.

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera