Hallands kulturhistoriska museums nya lokaler klara - Från ointaglig fästning till tillgängligt museum

Sedan hösten 2012 har Statens fastighetsverk (SFV) genomfört en omfattande om- och tillbyggnad av västra slottslängan på Varbergs fästning. Detta för att ge Hallands kulturhistoriska museum vackra, funktionella och tillgängliga lokaler med ett inomhusklimat anpassat för besökare och personal.

När museets besökare återvänder till Hallands kulturhistoriska museum kommer de att mötas av en nyrenoverad slottslänga där den gamla fästningsmiljön och byggnadens vackra läge lyfts fram. Statens fastighetsverks omfattande om- och tillbyggnad har givit museet en ny välkomnande entré, ny reception, nytt kafé, vackra utställningssalar och bättre tillgänglighet.

-       Jag tror att många av museets besökare kommer att bli överraskade över hur stora skillnaderna faktiskt är. Varbergs fästning är ett bra exempel på hur Statens fastighetsverk går till väga för att värna kulturarvet samtidigt som vi ger våra hyresgäster lokaler som passar deras verksamhet. Resultatet har blivit väldigt fint, säger Harald Pleijel, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Utöver renoveringen och ombyggnaden av västra slottslängan har projektet även inneburit att viktiga tillägg adderats då det gäller tillgänglighet.

-       Den nya entrén från borggården blir mer välkomnande och kommer att bli en naturlig samlingspunkt för våra besökare, säger Curry Heimann, museichef vid Hallands kulturhistoriska museum. Från entrén får besökarna överblick av vad museet erbjuder och det blir lätt att hitta till utställningarna, kaféet och butiken. Tack vare hissarna blir museet också tillgängligt på ett helt annat sätt än tidigare, vilket betyder mycket för oss.

Historiska rester och tekniska innovationer

Under ombyggnaden har all puts och färg på innerväggarna tagits bort. Den nya tunna kalkputsen gör att de medeltida murverken framträder tydligare. Dessutom har SFV:s dokumentation av murverket blivit ett välkommet tillägg till museets arbete med att klargöra fästningens historia. Genom en glasskiva i golvet är det nu möjligt att titta ner på resterna av en medeltida bakugn.

-       Mycket ny historisk information har kommit fram under projektet men vi har även lyft framtidsfrågor som energifrågan. Det nya ventilationssystemet är behovsstyrt, tre olika aggregat optimerar systemet efter de olika användningsområdena i byggnaden och all belysning har bytts till LED-armaturer, säger Erika Haglund, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Vackert virke från Värmland

Statens fastighetsverk konstaterade tidigt i projektet att byggnadens träbjälklag behövde bytas ut. De nya är gjorda av noggrant utvalt virke; senväxt, finkvistig, vinterfälld gran från nordvästra Värmland, nära norska gränsen.

-       Det är ett skickligt hantverksarbete, utfört med ramsåg och med stor kunskap och kärlek till materialet, säger Erika Haglund. Projektet har genomsyrats av ett stort engagemang från alla inblandade och nu kan Statens fastighetsverk lämna över en byggnad till museet som alla som deltagit kan känna sig stolta över.

Om- och tillbyggnaden av Hallands kulturhistoriska museum har blivit möjlig tack vare en samfinansiering mellan Statens fastighetsverk, Varbergs kommun och Region Halland.

Historik västra slottslängan

Västra borggårdslängan uppfördes i sin nuvarande volym på 1570-talet. Delar av byggnaden är dock betydligt äldre. Muren mot väster utgörs av den äldsta ringmursborgens västmur som uppfördes i slutet av 1200-talet och i byggnadens norra del kan det åtminstone i källarvåningen finnas delar kvar av en av borgens äldsta byggnader. Under 1600- och 1700-talet innehöll Västra längan fästningens kök med bageri och bryggeri. Under 1800-talets fängelseepok låg här fångförläggningar och arbetslokaler.

För mer information kontakta:

Erika Haglund, projektledare Statens fastighetsverk, 08 696 71 69, erika.haglund@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Curry Heimann, museichef Hallands kulturhistoriska museum, 0723 713 232, curry.heimann@museumhalland.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Citat

- Jag tror att många av museets besökare kommer att bli överraskade över hur stora skillnaderna faktiskt är. Varbergs fästning är ett bra exempel på hur Statens fastighetsverk går till väga för att värna kulturarvet samtidigt som vi ger våra hyresgäster lokaler som passar deras verksamhet. Resultatet har blivit väldigt fint.
Harald Pleijel, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
- Den nya entrén från borggården blir mer välkomnande och kommer att bli en naturlig samlingspunkt för våra besökare. Från entrén får besökarna överblick av vad museet erbjuder och det blir lätt att hitta till utställningarna, caféet och butiken. Tack vare hissarna blir museet också tillgängligt på ett helt annat sätt än tidigare, vilket betyder mycket för oss.
Curry Heimann, museichef vid Hallands kulturhistoriska museum
- Det är ett skickligt hantverksarbete, utfört med ramsåg och med stor kunskap och kärlek till materialet. Projektet har genomsyrats av ett stort engagemang från alla inblandade och nu kan Statens fastighetsverk lämna över en byggnad till museet som alla som deltagit kan känna sig stolta över.
Erika Haglund, projektledare vid Statens fastighetsverk