Historisk bro ökar tillgängligheten till Landskrona citadell

Statens fastighetsverk (SFV), förvaltare av Landskrona citadell, har i dagarna påbörjat arbetet med att uppföra en ny gång- och cykelbro vid Citadellet. Genom den nya bron återskapas den kommunikationsled som tidigare kopplade Landskrona citadell till nuvarande koloniområdet och Landskrona stad. Möjligheten för allmänheten att nå det vackra rekreationsområdet ökar nu markant.

Den ursprungliga bron på platsen uppfördes på 1700-talet men revs 1917 av säkerhetsskäl. Fängelseområdet hade vid den här tiden utökats till att omfatta även yttre och inre vallgraven och bron ansågs vara en alltför lockande flyktväg.

-          Som förvaltare av Landskrona citadell tar vi alltid hänsyn till historien när vi ska vidareutveckla området. Utöver att det är roligt att få återskapa bron rent historiskt finns det en stor tillgänglighetspoäng. Med den nya bron blir det mycket lättare för landskronabor och turister att ta sig hit, säger Maria Nordh, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk.

Den nya bron kommer att vara i trä och stå på pålar. Den kommer att få en röd kulör precis som övriga broar på området.

Planeringsarbetet har pågått under ett par månader men tar nu fart på allvar. Den nya bron ska vara klar att invigas den 25 maj, samtidigt som koloniutställningen Bastion Carolus.

För mer information kontakta:

Mathias Stenström, förvaltare Statens fastighetsverk, 046 280 73 47, mathias.stenstrom@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.cisionwire.se/statens-fastighetsverk

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Som förvaltare av Landskrona citadell tar vi alltid hänsyn till historien när vi ska vidareutveckla området. Utöver att det är roligt att få återskapa bron rent historiskt finns det en stor tillgänglighetspoäng. Med den nya bron blir det mycket lättare för landskronabor och turister att ta sig hit.
Maria Nordh, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetverk