Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth inleder renoveringen av Nationalmuseum med att lämna hemligt meddelande

Idag tog kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth ett första symboliskt spadtag som start på den omfattande renoveringen av Nationalmuseum. Hon lämnade även en hemlig vision om framtidens kulturlandskap som kapslas in i museibyggnaden.

Statens fastighetsverk, SFV, har fått i uppdrag av regeringen att varsamt renovera och bygga om Nationalmuseum till en modern museibyggnad, anpassad till framtidens museiverksamhet med bibehållna kulturhistoriska värden. I dag samlades inbjudna gäster samt representanter från projektgruppen som arbetar med renoveringen för att markera byggstarten.

-       Det här är ett av de mest komplexa projekten av sitt slag. Nu markerar vi byggstarten för ett genomförande som kräver ett exceptionellt bra samarbete mellan alla parter för att säkra en hög kvalitet inom givna tids- och kostnadsramar. Nu sätter vi igång! säger Björn Anderson, tf. generaldirektör SFV.

Kultur- och idrottsministern överlämnade en hemlig framtidsvision för hur det svenska kulturlandskapet kan komma att se ut år 2044. Visionsdokumentet kommer att kapslas in i Nationalmuseum och ligga gömt i väntan på att tas fram om 30 år.

-       Det har varit en central satsning inom regeringens kulturpolitik att ta ansvar för att skapa ett modernt Nationalmuseum som tar vara på denna vackra byggnad från 1866 - och samtidigt rustar det för såväl besökare, som för samarbeten på den internationella konstscenen för många år framöver, säger kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Målet med renovering och ombyggnad av Nationalmuseum är att skapa förutsättningar för en modern, flexibel och utvecklingsbar museiverksamhet för publik, samlingar och personal.

-       Vi firade Nationalmuseum med en avslutningshelg då vi nådde publikrekord, så många ville ta farväl av konsten. Vid nästa tillfälle fick publiken se den tomma byggnaden och dess skönhet. Intresset var enormt. Nu tar vi det första spadtaget för det nya som ska komma. Vi möter redan publiken på nya oväntade platser under renoveringsperioden och ser fram emot att med råge slå publikrekord när vi återigen slår upp portarna, säger Nationalmuseums överintendent Berndt Arell.

Med ny teknik och omdisponerade ytor kan besökarna förvänta sig en helt ny upplevelse av så väl byggnad som konst när Nationalmuseum öppnar igen på Blasieholmen i Stockholm.

-       Det vi gör nu är unikt och skapar värden för kommande generationer att ta del av. I våras, under vårt Hemliga rum special, fick vi ett enormt gensvar av de nära 7000 personer som nyfiket besökte den tömda museibyggnaden. Många förstod då vilket komplicerat och nödvändigt arbete som nu startar. Intresset att följa projektet är stort och vi ska göra vad vi kan för att dela med oss av både utmaningar och framgångar under den kommande processen, säger Lenka Medin, fastighetschef vid SFV.

Renoveringen av Nationalmuseum beräknas pågå till år 2017.

För mer information kontakta:

Lenka Medin, fastighetschef Statens fastighetsverk, 08 696 72 10, lenka.medin@sfv.se

Berndt Arell, överintendent Nationalmuseum, 0767 24 68 48, berndt.arell@nationalmuseum.se

Statens fastighetsverks presstjänst, 08 696 76 00, redaktion@sfv.se

Pressbilder: news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Kortfakta renoveringen

  • För att rymma mängden nya installationer är ungefär 5 300 kubikmeter i olika utrymmen avsedda för dessa. Volymen motsvarar 52 stycken stadsbussar.
  • De publika ytorna i museet ökar med cirka 2 300 m2.
  • Renoveringen omfattar över 300 fönster. De nya högteknologiska innerfönstren väger 800-900 kg per fönster.
  • På det publika entréplanet ökar utställningsytan med 800 m2.
  • Nya Nationalmuseum får en restaurang, ett café & bar samt ett bibliotekscafé. På nedre plan öppnar 600 m2 nya publika ytor med toaletter, garderober, barnvagnsparkering, matsäcks- och mötesrum.
  • Hela första våningsplanet i Nationalmuseibyggnaden klimatiseras, ett våningsplan där utställningssalarna tidigare saknat ett kontrollerat museiklimat.
  • Hisskapaciteten ökar från två små hissar till två stora personhissar samt en transporthiss som kan rymma en hel busslast besökare.

Mer information om byggprojektet finns på www.sfv.se.

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Dokument & länkar