Marja-Leena Pilvesmaa ny kulturarvschef på Statens fastighetsverk

Marja-Leena Pilvesmaa är ny kulturarvschef på Statens fastighetsverk (SFV). Placeringen är på huvudkontoret i Stockholm. Marja-Leena Pilvesmaa, som är född och uppvuxen i östra Finland, är utbildad konsthistoriker med inriktning på arkitektur. Pilvesmaa har arbetat på Kulturarvsenheten sedan 2005, dessförinnan bland annat på Riksantikvarieämbetet i tio år.

Marja-Leena Pilvesmaa, född 1967, har nyligen påbörjat sin tjänst som kulturarvschef på Statens fastighetsverk. Kulturarvsenheten med ett tjugotal medarbetare har specialistkompetens för antikvariska, konstvetenskapliga, arkitektoniska, park- och trädgårdshistoriska samt tekniska bedömningar inom förvaltning och utveckling av kulturarv. Kulturarvsenheten tillhör staben och har en stödjande och rådgivande funktion inom Statens fastighetsverk. Till kulturarvsenheten vänder sig medarbetare för att få rätt kompetens inom kulturhistoria och teknik.

-          För mig är det viktigt att se kulturarvet här och nu och att hitta en klok och berikande användning. Något vi satsar mycket på vid sidan av att vara stödjande i projekt är energieffektivisering. Här har Statens fastighetsverk höga krav på sig att ta stora kliv framåt. Jag ser fram emot att - tillsammans med mina medarbetare, kunder och samarbetspartners - hitta former för hållbar förvaltning och utveckling av kulturarvet. Att verka för att kulturarvet berikar vår tid och förs vidare till kommande generationer, säger Marja-Leena Pilvesmaa.

Marja-Leena Pilvesmaa är utbildad konsthistoriker, fil. mag. med inriktning på arkitektur, Konstvetenskapliga institutionen vid Jyväskylä universitet i Finland. Pilvesmaa efterträder Ulrika Bergström som gått till Statsbygg i Oslo, Norges motsvarighet till Statens fastighetsverk, för att där bygga upp en liknande verksamhet.

För mer information kontakta:

Marja-Leena Pilvesmaa, kulturarvschef Statens fastighetsverk, 070 694 73 80, marja-leena.pilvesmaa@sfv.se

Ann-Charlotte Spegel-Berg, kommunikationschef Statens fastighetsverk, 08 696 71 22, ann-charlotte.spegel-berg@sfv.se

Pressbilder: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera