Nedräkning för Nationalmuseums renovering - Välkommen till "Öppet bygge"

Sommaren 2014 påbörjade Statens fastighetsverk en genomgripande renovering av Nationalmuseum i Stockholm. Med hjälp av modern teknik och innovationer utvecklas nu en fullt modern museibyggnad samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras – en komplex och spännande uppgift. Med cirka ett halvår kvar till överlämning kan man idag, även om mycket arbete återstår, börja skönja det fina resultatet. Detta vill vi dela med er.

Onsdagen den 3 maj bjuder Statens fastighetsverk in pressen till ”Öppet bygge” för att berätta om renoveringen, dess utmaningar och för att bjuda på en smygtitt.

Vi inleder med en kortare presentation och gör sedan en rundvandring i huset. Då det är ett pågående bygge måste alla som deltar ha full skyddsutrustning. För att ha möjlighet att ta fram rätt antal är vi tacksamma för OSA senast tisdagen den 2 maj. Uppge gärna skostorlek.

För mer information om tid, plats och program vänligen se bifogad formgiven inbjudan.  

Varmt välkommen!

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med nio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.