Nu går startskottet för renoveringen av Kungliga biblioteket

Renoveringen av Kungliga biblioteket (KB), beläget i centrala Stockholm, är igång. En renovering som ska ge det omtyckta nationalbiblioteket bättre inomhusklimat, effektivare kontorsytor och fler publikvänliga lokaler. Statens fastighetsverk (SFV), förvaltare av byggnaden, räknar med att allt ska vara klart årsskiftet 2012/2013. Ingen stängning eller flytt av publik verksamhet blir nödvändig under byggtiden. 


Kungliga biblioteket i Humleträdgården är en välbesökt och flitigt använd byggnad. Hit kommer studenter, forskare och andra besökare dagligen för att läsa, studera, forska, lyssna på föredrag etc. KB är också en arbetsplats för ca 320 personer. I dagsläget får inte alla anställda plats i fastigheten. Ett fyrtiotal personer har kontorslokaler i anslutning till Humleträdgården och ca 60 personer har sina arbetsplatser i Kv Garnisonen. 

- Renoveringen kommer att innebära att kontorsytorna utnyttjas mer effektivt, vilket ger Kungliga Biblioteket möjlighet att koncentrera verksamheten till byggnaden i Humlegården. Samtidigt kommer vi att se till att klimatet, som idag är bristfälligt på sina ställen, förbättras genom att ventilationssystemet ses över, säger Ulf Tomner, fastighetschef vid Statens fastighetsverk. 

Utökat uppdrag ställer nya krav

De senaste åren har KB:s verksamhet och uppdrag utökats, bl a genom samgåendet mellan Kungliga biblioteket och Statens ljud- och bildarkiv, utvecklingen av ny teknik och ett mer omfattande samordningsansvar. Dessa verksamhetsförändringar kräver nya funktioner i byggnaden. Här har Statens fastighetsverk en utmanande uppgift i att hitta moderna och väl fungerande lösningar i KB:s anrika miljö. 

Ungefär halva huvudbyggnaden omfattas av renoveringen. Utöver kontorsplanen görs bl a förändringar i Stora läsesalen, Specialläsesalen och Forskarläsesalen. Samtliga salar kommer att hållas öppna under renoveringen. 

Ett publikvänligare Annex

I Annexet, KB:s moderna tillbyggnad med glasfasad, ska besökaren möta en inspirerande, varierande och överraskande miljö. Annexet ska rymma platser för informationsöverföring av alla slag – läsande, lärande, forskning och möten. Här ska miljön också vara mer tillåtande än KB:s andra publika ytor. 

- I Annexet är vår tanke att samtal och ljud från media ska vara mer tillåtande. Här kommer KB kunna erbjuda sina besökare att träffas i en trevlig miljö, se en mindre utställning, lyssna på en föreläsning samtidigt som antalet forskarplatser blir fler. Vår gemensamma ambition med Annexet är att gestaltningen ska vara så spännande att lokalen som sådan lockar till besök, säger Ulrika Nylander, förvaltare vid Statens fastighetsverk. 

Byggnadsarbetena i huvudbyggnaden startar i augusti 2011 och ska vara klara sommaren 2012. Hela renoveringen ska vara slutförd årsskiftet 2012/2013. 

För mer information kontakta:

Ulrika Nylander, förvaltare Statens fastighetsverk, 08 696 72 86, ulrika.nylander@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder och historisk fakta om byggnaden: www.sfv.se 

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media