Nytt kök på Kalmar slott räddar unika kulturvärden

Ännu en pusselbit är nu på plats inför Statens fastighetsverks (SFV) spännande ombyggnad av kök, serveringslokaler och personalutrymmen på Kalmar slott då Riksantikvarieämbetet ställt sig positiva till planerna. Ombyggnaden, som är en del i EU-projektet Öppna portar, görs för att skydda slottets kulturhistoriskt känsliga miljöer samtidigt som den bidrar till att utveckla det omtyckta besöksmålet.

Redan 2008 tog Statens fastighetsverk fram en utvecklingsplan för Kalmar slott där det poängterades vikten av att genomföra en om- och tillbyggnad av kök och serveringsytor för att stärka besöksmålet och attrahera nya besökare.

Nuvarande kök och serveringsytor byggdes på 1970-talet. Sedan dess har antalet middags- och konferensgäster ökat vilket lett till att man vid stora evenemang tvingats använda kulturhistoriska miljöer som Gröna Salen och Gyllene Salen för servering och uppläggning av mat - en ohållbar situation i längden.

-          Genom att bygga om kök och skapa nya serveringsytor kan vi skydda de kulturhistoriskt unika salarna från 1500-talet och samtidigt skapa en bra arbetsmiljö för våra hyresgäster, säger Harald Pleijel, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

De publika ytorna på Kalmar slott ökar i och med om- och tillbyggnaden. Stora Amiralitetskällaren kommer när allt är klart 2014 att kunna ta emot 140 sittande matgäster.

Ombyggnad och tillbyggnad

Projektet som nu inleds omfattar invändig ombyggnad av källarutrymmen på slottet samt kök- och serveringsutrymmen i markplan. På slottets västra sida adderas en tillbyggnad för delar av köket plus en trappa ned till nya personalutrymmen. Lilla Amiralitetskällaren kommer att rymma ny garderob, ett teknikutrymme samt två toaletter varav en är tillgänglighetsanpassad.

-          Yttrandet från Riksantikvarieämbetet är efterlängtat, nu kan vi komma igång på riktigt. Tillbyggnaden kommer att ansluta på slottets västra fasad. Den blir tvåsidig med exteriörer som anpassas till omgivande material, säger Anders Magnusson, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk.

Del i EU-projektet Öppna portar

Mellan 2012-2014 driver Statens fastighetsverk utvecklingsprojektet Öppna portar tillsammans med Destination Kalmar och Kalmar kommun. Genom Öppna portar, som delfinansieras via EU, vidareutvecklas fyra historiska besöksmål i sydösta Sverige - Kalmar Slott, Huseby bruk, Eketorps fornborg och Borgholms slott. Om- och tillbyggnaden av Kalmar slott är en del av detta projekt.

För mer information kontakta:

Anders Magnusson, förvaltningsområdeschef Statens fastighetsverk, 070 547 68 90, anders.magnusson@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.cisionwire.se/statens-fastighetsverk

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Citat

- Genom att bygga om kök och skapa nya serveringsytor kan vi skydda de kulturhistoriskt unika salarna från 1500-talet och samtidigt skapa en bra arbetsmiljö för våra hyresgäster.
Harald Pleijel, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
- Yttrandet från Riksantikvarieämbetet är efterlängtat, nu kan vi komma igång på riktigt. Tillbyggnaden kommer att ansluta på slottets västra fasad. Den blir tvåsidig med exteriörer som anpassas till omgivande material.
Anders Magnusson, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk