Statens fastighetsverk lånar ut nyckeln till Sveriges hemligaste rum

Lördagen den 26 maj gläntar Statens fastighetsverk (SFV) på dörren till några av Sveriges hemligaste rum. För en enda dag får svenska folket möjlighet att besöka rum och platser som har spelat en avgörande roll, genom krig och fred, för Sveriges historia och framtid. De 13 utvalda hemligheterna, spridda över landet, är denna gång platser där hot och makt har härskat. Ytterligare två hemliga rum kommer att öppnas, vilka dessa blir lämnar Statens fastighetsverk åt svenskarna själva att bestämma.

Det är i år tredje gången som Statens fastighetsverk anordnar Hemliga rum, 2004 och 2008 ringlade köerna långa till de för en dag upplåsta platserna.

-          Hemliga rum är en dag då vi bjuder in svenska folket till allas vårt gemensamt ägda kulturarv. Varje plats har sin egen historia som vi på olika sätt åskådliggör denna dag. Genom att låna ut nyckeln till dessa platser bjuder vi på något unikt samtidigt som vi ger våra besökare ökad kunskap om kulturarvet och berättar om oss som sköter om det, säger Thomas Norell, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

Tema maktbalans

2012 års Hemliga rum går under temat maktbalans. Det handlar om våra svenska befästningar och spänner över hundratals år av befästningskonst.

-          Genom historien har människan alltid velat visa sin makt och försvara den genom olika befästningsanläggningar. Man har placerat dem ovan jord, fullt synliga för att tydligt visa sin makt eller grävt ner anläggningarna under jord i syfte att skydda och gömma. Vi hoppas att våra besökare kommer att tycka att det är lika spännande som vi, säger Ann-Charlotte Spegel-Berg, kommunikationschef vid Statens fastighetsverk.

Hemliga rum 2012 går av stapeln lördagen den 26 maj mellan klockan 11.00-16.00. Fri entré på samtliga platser.

Årets 13 nycklar går till:

1) Karlskrona: Drottningskärs kastell, Gruvan och nya Ellenabben

2) Landskrona: Landskrona Citadell och Gråen

3) Göteborg: Oscar II:s fort

4) Karlsborg: Karlsborgs fästning - Garnisonssjukhuset och vallgravens underjordsrum

5) Nynäshamn: ERSTA-batteriet på Landsort

6) Boden: Bodens fästning, Södra Åberget

7)   Vaxholm: Vaxholms fästning, Oscar Fredriksborg

8)   Uppsala: Uppsala slott, bastionerna

9)   Härnösand: Hemsö fästning, Kläffsön och Havstoudd

10) Gotland: Tingstäde fästning

11) Linköping: Linköpings slott - brunnen, fängelsehålan eller biskopsborgen

12) Stockholm: Artillerigårdens skyddsrum

13) Stockholm: Bergrummet under Skeppsholmen

Kort information om varje hemligt rum finns på www.hemligarum.se. Mer specifik information läcker ut den 2 maj 2012.

Folkets favorit

Eftersom vi alla är delägare till många av landets vackra och intressanta kulturmiljöer vill Statens fastighetsverk låta allmänheten bestämma de två sista platserna i Hemliga rum 2012 - Folkets favorit. Från och med idag 14 mars till och med den 28 mars har alla som vill möjlighet att lägga sin röst på just sin favorit. För att underlätta valet har vi valt ut följande fem kandidater:

1)   Linköping: Tuna Översteboställe

2)   Stockholm: Turkiska kiosken med rundvandring i Hagaparken

3)   Kungälv: Bohus fästning och Fars hatt

4)   Stockholm: Bergskyddsrummet på Tumba bruk

5)   Stockholm: Våtmagasinet och Bensalen på Naturhistoriska riksmuseet

www.hemligarum.se finns bilder och korta texter om varje kandidat. Här kan man gå in och bekanta sig med de olika platserna och därefter lägga sin röst. De vinnande platserna presenteras den 3 april 2012.

För mer information kontakta:

Madeleine Ödquist, projektledare Hemliga rum, Statens fastighetsverk, 08 696 70 59, madeleine.odquist@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.sfv.se

Fakta om årets hemliga rum/folkets favorit: www.hemligarum.se

Trailer för Hemliga rum: www.hemligarum.se

 

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera