Statens fastighetsverk söker anhöriga till de som miste livet i flodvågskatastrofen

Gravitational Ripples, så heter det vinnande idéförslaget till den minnesvård efter flodvågskatastrofen 2004 som planeras uppföras på Djurgården i Stockholm. Som en del av minnesvården kommer namn på de 543 svenska personer som omkom att kunna finnas med, men bara om de anhöriga så önskar. Den 1 juni måste Statens fastighetsverk ha besked om samtycke för att namnen säkert ska komma med till invigningen. Hittills har cirka 240 samtycken lämnats in.

I april utsågs det vinnande förslaget till den minnesvård efter flodvågskatastrofen som planeras uppföras på Djurgården i Stockholm, Gravitational Ripples av danska konstnären Lea Porsager. Statens fastighetsverk, som tillsammans med Statens konstråd - och i nära samarbete med Kungl. Djurgårdsförvaltningen - fått regeringsuppdraget att uppföra minnesvården är nu i full gång med projekteringen. Efter sommaren påbörjas arbetet på platsen och om ett år, i början av juni 2018, ska minnesvården stå klar att invigas.

Måna om att nå ut till alla anhöriga

Som en del i minnesvården ska besökarna kunna ta del av namn på de 543 personer, bosatta i Sverige, som omkom. Det är inte säkert att alla namn kommer att finnas med i minnesvården då det är upp till de anhöriga att avgöra om de önskar att namnet ska vara med eller inte.

- Sedan början av året har vi på olika sätt försökt att nå ut till anhöriga. Vi har annonserat, använt oss av sociala kanaler och fått hjälp av media att sprida budskapet om att den här möjligheten finns. Vi är verkligen måna om att försöka nå alla anhöriga så att de får ta ställning till vad de önskar, säger Vanja Knocke, projektledare vid Statens fastighetsverk.

För att man som anhörig ska vara säker på att namnet finns med då minnesvården invigs i juni 2018 måste samtycket ha kommit arrangörerna till del den 1 juni. Därför gör Statens fastighetsverk nu ett sista försök att nå ut med informationen.

- Nu är det inte många dagar kvar innan anmälningstiden går ut. Vi kommer självklart att göra vad vi kan för att de samtycken gällande namn som når oss även efter 1 juni ska hinnas med till invigningen. Om vi inte lyckas kommer minnesvården att kompletteras med dessa efteråt, säger Vanja Knocke.

För den som är anhörig och vill lämna ett samtycke finns all information på Statens fastighetsverks hemsida;  http://www.sfv.se/namntillminnesvard

För mer information kontakta:

Vanja Knocke, projektledare Statens fastighetsverk, 010 478 74 11,  vanja.knocke@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00,  asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder:  http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Det vinnande förslaget: http://www.statenskonstrad.se/

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med nio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Sedan början av året har vi på olika sätt försökt att nå ut till anhöriga. Vi har annonserat, använt oss av sociala kanaler och fått hjälp av media att sprida budskapet om att den här möjligheten finns. Vi är verkligen måna om att försöka nå alla anhöriga så att de får ta ställning till vad de önskar.
Vanja Knocke, projektledare vid Statens fastighetsverk
- Nu är det inte många dagar kvar innan anmälningstiden går ut. Vi kommer självklart att göra vad vi kan för att de samtycken gällande namn som når oss även efter 1 juni ska hinnas med till invigningen. Om vi inte lyckas kommer minnesvården att kompletteras med dessa efteråt.
Vanja Knocke, projektledare vid Statens fastighetsverk