Sveriges ambassad i Canberra som ny efter genomgripande renovering

Den svenska ambassaden i Canberra invigdes i början av 1950-talet och var nu därför, efter mer än 60 års användning, i behov av en rejäl uppdatering. Under renoveringen, som Statens fastighetsverk (SFV) startade vintern 2014, har rör och installationer bytts ut, ytskikt setts över och rumsindelningen uppdaterats för att passa en modern ambassad. I slutet av november återinvigdes den svenska byggnaden vid Adelaide Avenue.

Sveriges ambassad i Canberra - en vit tvåvåningslänga med koppartak och blå fönster – väckte tack vare sin skandinaviska stil, stor uppmärksamhet vid tillkomsten 1951. Byggnaden, som hade ett helt eget uttryck, stack ut i den mångkulturella huvudstaden.

-       Om Sverige bygger en ambassad utomlands idag använder vi så långt det är möjligt material, byggteknik och arbetskraft från det aktuella landet. På den här tiden var det tvärtom. Då skulle en svensk beskickning utomlands representera det typisk svenska, säger Lennart Karlsson, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk. Därför skeppades mycket svenskt material, konst och möbler till Australien.

Det är förklaringen till varför vi invändigt i ambassaden i Canberra hittar svenskt trä, småländskt glas eller grön kolmårdsmarmor i den öppna spisen.

Stor respekt för husets ursprung

Efter mer än 60 års intensiv verksamhet var det 2014 tydligt att byggnaden behövde en rejäl renovering. Trasiga rör, slitna elinstallationer och bristande ventilation skyndade på processen. Samtidigt som planlösningen uppdaterades för att bättre motsvara dagens arbetssituation sågs samtliga ytskikt över. Även exteriört har byggnaden tagits väl om hand.

-       Utvändigt har vi målat direkt på väggarnas tegelyta med en vit färg. Genom detta har byggnaden fått tillbaka sin ursprungliga lyster. Byggnadens många fönster är åter duvblå, vilket kontrasterar fint mot den vita fasaden, säger Lennart Karlsson.

Det svenska koppartaket, som är karaktäristiskt för byggnaden, hade tyvärr så omfattande skador att det fick bytas ut. Denna gång till australiensisk koppar.

Förbättrad tillgänglighet och miljö

I samband med renoveringen har tillgängligheten till ambassaden förbättrats genom en ny fin ramp som leder till kansliet. En annan fråga som alltid är central för Statens fastighetsverk är energi- och miljö.

-       Miljöfrågan är sedan länge väl omhändertagen på vår ambassad i Canberra. Redan 2007 installerade vi solpaneler här, en lösning som gör att ambassaden till stor del är självförsörjande med el. Projektet blev så lyckat att Canberra fått visa vägen för liknande satsningar på andra svenska ambassader och konsulat runt om i världen, säger Berit Nilsson, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Under projektet har Statens fastighetsverk installerat centralkyla. En annan energiåtgärd är att byggnadens svenska originalfönster försetts med energiglas för bättre isolering.

För ytterligare information kontakta:

Berit Nilsson, fastighetschef Statens fastighetsverk, 010 478 70 21, berit.nilsson@sfv.se

Lennart Karlsson, fastighetsförvaltare Statens fastighetsverk, 010 478 70 98, lennart.karlsson@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Citat

Om Sverige bygger en ambassad utomlands idag använder vi så långt det är möjligt material, byggteknik och arbetskraft från det aktuella landet. På den här tiden var det tvärtom. Då skulle en svensk beskickning utomlands representera det typisk svenska. Därför skeppades mycket svenskt material, konst och möbler till Australien.
Lennart Karlsson, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
Utvändigt har vi målat direkt på väggarnas tegelyta med en vit färg. Genom detta har byggnaden fått tillbaka sin ursprungliga lyster. Byggnadens många fönster är åter duvblå, vilket kontrasterar fint mot den vita fasaden.
Lennart Karlsson, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
Miljöfrågan är sedan länge väl omhändertagen på vår ambassad i Canberra. Redan 2007 installerade vi solpaneler här, en lösning som gör att ambassaden till stor del är självförsörjande med el. Projektet blev så lyckat att Canberra fått visa vägen för liknande satsningar på andra svenska ambassader och konsulat runt om i världen.
Berit Nilsson, fastighetschef vid Statens fastighetsverk