Törnrosasömnen över för Gamla riksarkivet - Statens fastighetsverk överlämnar ett nyrenoverat och sagolikt Palats

Efter två års varsam renovering överlämnar Statens fastighetsverk (SFV) idag Gamla riksarkivet till hyresgästen Palatset. Därmed får Riddarholmen, med sina många adelspalats från 1600-talet, ett nytt Palats på ön i institutionsbyggnaden Gamla riksarkivet. Att byggnaden nu förvandlas till upplevelsehus för barn och ungdomar passar väl in i SFV:s visioner om ett mer levande Riddarholmen.

Statens fastighetsverk har under många år sökt en långsiktig hyresgäst till Gamla riksarkivet, en hyresgäst vars verksamhet utgår från den unika byggnadens förutsättningar och som kan göra den tillgänglig för en stor publik. Lyckan var därför stor när SFV 2009 skrev kontrakt med Palatset som den 1 oktober slår upp portarna till Stockholms nya upplevelsehus för barn och ungdomar.

-          Vi har tidigare haft intressanta potentiella hyresgäster men det har fallit på att deras verksamheter inte kunnat anpassas till byggnadens mycket stora bevarandekrav. Palatset såg potentialen i själva byggnaden - dess mystik, patina och charm – och har under hela processen varit lyhörda för vad byggnaden klarar. Tillsammans har vi lyckats skapa ett sagolikt besöksmål för Stockholm. Det ska bli spännande att se hur det tas emot, säger Charlotta Andersson, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Balansgång mellan bevarande och förändring

Som statligt byggnadsminne har Gamla riksarkivet ett stort antal skyddsföreskrifter, precis som övriga byggnader på Riddarholmen. Statens fastighetsverk har under renoveringsprocessen noga utrett vilka värden som skulle hotas och vilka som inte skulle påverkas av olika lösningar och förslag.

-          Att anpassa en så här gammal och skyddad byggnad till en modern verksamhet är en utmaning. Det handlar om att hitta lösningar för utrymning, brandsäkerhet, tillgänglighet men också att värna byggnadens ursprungliga installationer, ytskikt och inredning. Det är en svår balansgång och en anledning till att en renovering av det här slaget tar lång tid att genomföra, säger Lisbeth Söderhäll, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Gamla riksarkivets starka kulturhistoriska värde finns kvar även efter SFV:s omfattande renovering. Merparten av fasader, ytterfönster, dörrar, portar, golv, trappor och ytskikt är original.

-          Kraven och grundtanken under vår renovering har varit att behålla så mycket som möjligt, att det gamla ska dominera över det nya. De nya tilläggen har fått underordna sig den befintliga miljön. Resultatet är fantastiskt. Det är ett fint och säkert palats som nu står redo att möta alla barn och ungdomar, säger Charlotta Andersson.

Den 1 oktober öppnar Palatset sina portar på Riddarholmen i Stockholm. Här kommer barn och ungdomar mellan 6 till 18 år att erbjudas upplevelser i världsklass och eget skapande inom t ex film, litteratur och scenkonst.

För mer information gällande renoveringen:

Lisbeth Söderhäll, projektledare Statens fastighetsverk, 08 696 70 55, lisbeth.soderhall@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.sfv.se

För mer information om Palatset: www.palatset.se

 

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera