Varsam renovering av Härnösands residens

Nu påbörjar Statens fastighetsverk en omfattande exteriör renovering av Härnösands residens. Fasaderna ska renoveras och putsas om, nytt plåttak ska läggas, 75 fönster ska renoveras och målas liksom dörromfattningar och vapensköldar. En spännande fråga i samband med fasadrenoveringen är vilken färgsättning som bör användas. Just nu utreder Statens fastighetsverk om dagens utseende ska behållas eller om man ska välja att gå tillbaka i historien till en mer enhetlig ljus färgsättning.

Härnösands residens är en viktig kulturhistorisk byggnad, elegant och stram med sin gustavianska monumentalarkitektur. Med sin centrala plats i Härnösand har residenset också stor betydelse för upplevelsen av stadsbilden, både runt torget där byggnaden ligger och från vattnet.

Idag är byggnadens exteriör i stort behov av renovering. Residensets tegelmurar har sedan 1950-talet en kalkcementputs med tilltagande mikrosprickor. Med tiden kan tegelmuren ta skada av det vatten som sugs in i sprickorna. Under renoveringen - som inleds nu och väntas pågå till december 2016 - kommer Statens fastighetsverk att ta ned befintlig slätputs och ersätta den med en traditionell kalkputs som avfärgats med kalkfärg. Ambitionen är att partier av det profilerade listverket ska kunna bevaras genom renovering.

-       Problemet med fasaden idag är att putsen är för hård i förhållande till tegelmurverket. Gör vi ingenting nu riskerar murverket att skadas. De rörelser som uppkommit i putsen kan inte döljas bakom mer puts eller färg, säger Bengt Skoglund, förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Med tanke på residensets stora kulturhistoriska värde har Statens fastighetsverk en hög ambitionsnivå i projektet då det gäller kvalitet i såväl material som utförande. Entreprenören som anlitas för fasadrenoveringen har en murare med mästarbrev, något som idag är ovanligt i Sverige.

Spännande utredning om färgsättning

I och med den kommande omputsningen har frågan om residensets färgsättning blivit aktuell. Idag har residenset gula fasader med vita pilastrar och listverk. Statens fastighetsverk utreder om det finns anledning att gå tillbaka i historien och ge residenset en ljusare och enhetlig färgsättning.

-       Vilken färg en byggnad ska ha är alltid ett lika svårt som intressant ställningstagande. För att fatta rätt beslut går vi noga tillväga och studerar frågan tillsammans med en rad kunniga antikvarier och kulturarvsexperter, säger Per-Anders Johansson, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Den 12 april håller Statens fastighetsverk ett seminarium angående färgsättningen. Under mötet kommer diskussioner kring den ursprungliga färgsättningens historia att föras. Man kommer också att tala om vilken roll residenset spelar i stadsbilden idag och hur denna skulle påverkas av en eventuell färgändring.

I anslutning till seminariet erbjuds intresserade journalister att få mer information kring projektet och färgsättningen. Samling vid residensets huvudentré, kl 16.30. Vid intresse, vänligen hör av dig enligt nedan för OSA och mer information.

Kontakt:

Per-Anders Johansson, projektledare Statens fastighetsverk, 070 796 70 38,

per-anders.johansson@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 070 333 71 87,

asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Problemet med fasaden idag är att putsen är för hård i förhållande till tegelmurverket. Gör vi ingenting nu riskerar murverket att skadas. De rörelser som uppkommit i putsen kan inte döljas bakom mer puts eller färg.
Bengt Skoglund, förvaltare vid Statens fastighetsverk
- Vilken färg en byggnad ska ha är alltid ett lika svårt som intressant ställningstagande. För att fatta rätt beslut går vi noga tillväga och studerar frågan tillsammans med en rad kunniga antikvarier och kulturarvsexperter.
Per-Anders Johansson, projektledare vid Statens fastighetsverk