Livet mellan bostadshusen då? Två ministrar om boendemiljöer och gestaltning i Almedalen

När historiskt många bostäder planeras har livsmiljöerna mellan husen blivit en akut fråga. Allt fler ser gestaltningens potential genom offentlig konst, arkitektur, kulturarvsfrågor och sociala dimensioner. Men hur går det till? Vem tar ansvar? Och vad säger de ansvariga ministrarna? 

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och miljöminister Karolina Skog hör till deltagarna i de två samtal Statens konstråd arrangerar 6 juli under Almedalsveckan. I samtalet med ministrarna talar vi om ansvar, om utmaningar och om vad som behöver hända för att ta till vara gestaltningens potential. I det andra samtalet lyfter vi konkreta exempel på erfarenheter från arbete med boendemiljöer i 15 olika kommuner inom regeringsuppdraget Konst händer, med särskilt fokus på Tynnered i Göteborg och Hageby i Norrköping. 

Livet mellan bostadshusen då? Gestaltning, värden och ansvar för livsmiljön
Vilken roll kan gestaltningen spela? Vad kan kommunerna göra? Fastighetsbolagen? De statliga aktörerna? Vad måste förändras? Och vad säger de ansvariga ministrarna? Rundabordsamtal om gestaltning, livsmiljöer, utmaningar och ansvar.

 • Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, Kulturdepartementet
 • Karolina Skog, miljöminister, Miljö- och energidepartementet
 • Gunilla Glasare, chef avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
 • Madeleine Nobs, chef hållbar renovering, NCC
 • Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd
 • Moderator: Örjan Wikforss, arkitekt och professor

Mer om samtalet här.
Tid: Torsdag 6 juli, kl 15:00-16:00
Plats: Rosengården, Visby

Kommun, civilsamhälle, bostäder och konst – omöjlig kombo eller kraftfull potential?
Vad kan hända när kommun, civilsamhälle, fastighetsbolag och konstnärer samarbetar för att se och utveckla ett område ur de boendes perspektiv? Med platsen, med relationerna, med kommunen? Exempel från regeringssatsningen Konst händer.

 • Natalia Bonilla, verksamhetsledare, Portalen i Hageby, Norrköping
 • Susanne Alfjord, områdeschef kultur och fritid, SDF Västra Göteborg
 • Tomas Lindquist, ansvarig stadsdelsutveckling, Hyresbostäder, Norrköping
 • Mahan Noubarzadeh, fritidspedagog, Tyrolens fritidsgård, SDF Västra Göteborg
 • Camilla Näslund, processledare, Jämlikt Västra Göteborg, SDF Västra Göteborg
 • Joanna Zawieja, arkitekt, Statens konstråd
 • Moderator: Lena From, projektchef Konst händer, Statens konstråd

Mer om samtalet här.
Tid: Torsdag 6 juli, kl 14:00-15:00
Plats: Rosengården, Visby

Film om Tyrolens Fritidsgård och Konst händer i Tynnered
– Nu känner jag faktiskt att det kommer att hända någonting… De kommer inte att släppa det här nu…, säger Naima Nzori. I Tynnered drivs hela projektgruppen inom Konst händer av Tyrolens fritidsgård. Ungdomarnas arbete med konstnären fick snart effekter i kommunen även utanför projektets ramar.
Se filmen om Tyrolens fritidsgård och Konst händer i Tynnered.


För ytterligare information, pressbilder och intervjuer:
Amelie Lind Kommunikationschef / Head of Communications
Statens konstråd / Public Art Agency Sweden
46(8)-440 12 83, 46(0)73-904 32 34
amelie.lind@statenskonstrad.se
www.statenskonstrad.se

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i och utanför Sverige.

Taggar:

Om oss

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar