Dela

Om oss

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Citat

”Det har varit så spännande att få inblick i vad ungdomarna på Tyrolen är intresserade av och hur de väljer att utrycka sin kreativitet”
Aleksandra Stratimirovic, konstnär
Jag fick idén till utställningen när jag besökte Facebooks serverhallar och gruvbolaget Northland som ligger mitt emot varandra i Luleå. Plötsligt blev likheterna mellan gruv- och dataindustrin tydliga.
Lisa Rosendahl, curator för Brytningstider - extrakt ur en framtida historia.
Konstnären Anna Uddenberg förnyar den monumentala bronsskulpturen som genre. Hon närmar sig den gamla skulpturtraditionen på ett helt nytt sätt genom att gestalta en mycket kraftfull kvinna
Peter Hagdahl, curator och projektledare på Statens konstråd.
Vi är otroligt glada över vinnarna i tävlingen. Det ena verket tar ett skulpturalt helhetsgrepp om hela stationen och de personer som befinner sig där. Det andra verket, en idébaserad performance som pågår för evigt, skriver historia i ett internationellt perspektiv genom att på ett kraftfullt sätt expandera vad offentlig konst kan vara.
Magdalena Malm, direktör Statens konstråd
Det här är ett lysande exempel på samarbete mellan konstnärer och lokala föreningar.
Joanna Zawieja, arkitekt på Statens konstråd
Det här är en historisk bekräftelse av konstnärernas betydelse för samhället. Den offentliga konsten kan nu göra långsiktig skillnad samtidigt som konstnärernas villkor äntligen stärks. Vi kunde inte ha fått en finare 80-årspresent.
Magdalena Malm, direktör för Statens konstråd
Konstnärernas utgångspunkt är den fria tanken. Därför kan de öppna upp för innovativa lösningar i storskaliga stadsutvecklingsprojekt, samtidigt som de för in mänskliga perspektiv genom det irrationella och det poetiska.
Magdalena Malm, direktör för Statens konstråd
Offentlig konst uppstår just där vi lever våra liv, utan krav på inträden eller förförståelse. Det ger den en väldig kraft. Nu kan vi ge fler konstnärer uppdrag och samtidigt inspirera andra att bjuda in konstnärer i utvecklingen av våra gemensamma miljöer.
Magdalena Malm, direktör för Statens konstråd
- Lea Porsager har format en plats som länkar oss människor till naturen och kosmos och samtidigt ger rum för olika känslor, från ensamhet och saknad till samhörighet och lyckliga minnen. Den här platsen kommer att bestå långt in i framtiden som ett minne om vad som skedde 2004
Lotta Mossum, jurydeltagare och projektledare för den konstnärliga utformningen av minnesvården, Statens konstråd.
Allt fler konstnärer arbetar utanför utställningsrummen idag. Det är en viktig utveckling. Men den ställer också helt andra krav på det curatoriella arbetet. Genom att samla reflektioner från några av de vassaste internationella aktörerna vill vi dela de erfarenheter som finns så att konsten kan fortsätta utvecklas.
Magdalena Malm, direktör Statens konstråd
Minnet av katastrofen kommer väcka starka känslor för lång tid framöver. Konstnärerna har hanterat detta med både vördnad och hög konstnärlig nivå. Oavsett vinnare kommer platsen ingjutas med stor betydelse för framtiden.
Magdalena Malm, direktör på Statens konstråd
Vi är stolta över att ha fått förtroendet att genomföra minnesvården efter en katastrof som drabbade och fortfarande berör så många människor. Platsen i Djurgårdens unika landskap ställer stora krav men ger också möjligheter för en mycket fin minnesplats.
Vanja Knocke, projektledare för minnesvården på Statens Fastighetsverk
Det är exceptionellt hur många erkända konstnärer som velat delta. Intresset visar hur ovanligt det är för konstnärer att få inflytande i så stora stadsutvecklingsprojekt.
Lotta Mossum, curator på Statens konstråd
Två av vår tids mest angelägna konstnärskap kommer att påverka hur Göteborg ser ut för lång tid framöver. Det är förstås väldigt spännande. Nu hoppas vi på lika intressanta deltagare i nästa tävling om Västlänken.
Lotta Mossum, curator på Statens konstråd
Förslaget tänjer gränserna för och experimenterar på ett innovativt sätt med möjligheterna att arbeta med konst i det offentliga rummet.
Edi Muka, curator på Statens konstråd.
– Det finns en stark vilja att arbeta med konst i hela landet. Vi har valt platser där vi ser både att civilsamhället kan få inflytande i processen och att konsten verkligen kan påverka de gemensamma rummen. Det är drivkraften i Konst händer, säger Lena From, projektchef för Konst händer.
Lena From, projektchef för Konst händer
– Malmös hjärta finns i vardagen, i mötet människor emellan. Det kan vara både komplicerat och vackert. Vi vill lyfta verklighetens många olika lager, både mörka och ljusa.
Edi Muka, curator på Statens konstråd
Vi är överväldigade. Det här visar att intresset för att utforska och påverka våra gemensamma rum växer snabbt inom den svenska konsten.
Edi Muka, curator på Statens konstråd.
Ett nära samarbete med viktiga lokala aktörer är en förutsättning både för att skapa delaktighet och för att stärka förutsättningarna för att det här ska kunna påverka området långsiktigt.
Edi Muka, curator på Statens konstråd
Majoriteten av ansökningarna kommer från civilsamhället. De bekräftar att det finns en längtan efter att arbeta med konst över hela landet, och att det finns kunskap om att konst kan ge nya perspektiv på brännande frågor.
Lena From, projektchef för Konst händer
Ett viktigt mål är att utveckla metoder för invånarinflytande vid utformning av offentlig konst och gemensamma rum. Metoderna sprider vi sedan till andra som arbetar med konst och stadsbyggnad både i Sverige och utomlands.
Lena From, projektchef för Konst händer.
”Loggbok” visar på möjligheterna när konstnärer engageras tidigt i stadsbyggnadsprocesser. Det är en poetisk gestaltning av en samhällsomvandling och samtidigt en rationell lösning för rivningsmassor.
Joanna Zawieja, producent för Stadsutveckling på Statens konstråd
HoW tar sig an det offentliga rummet och skapar en tillfällig plats för möten. Genom den gemensamma aktiviteten att bygga och bidra med sin egen berättelse skapas ett offentligt rum där en ny historia får uttryckas.
Magdalena Malm, direktör Statens konstråd.
I en tid av stora utmaningar inom migration, nationalism och samhällsbygge är utbyten av erfarenheter och perspektiv avgörande. Creative Time Summit: Stockholm blir en plattform för samtal och nya idéer, genom dialog mellan makthavare, konstnärer, aktivister och experter, säger Magdalena Malm, direktör Statens konstråd.
Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd
- Det finns en ömsesidig nyfikenhet mellan forskare och konstnärer. Både arbetar med att utforska det som ännu inte finns, att beskriva det okända. Dessa tre verk visar hur mötet mellan konst och vetenskap inspirerar till nya berättelser som rymmer både det humoristiska och det absurda.
Magdalena Malm, direktör på Statens konstråd
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp