En modern frihetsgudinna är svenska statens gåva till Finland för att uppmärksamma 100-årsjubileet som självständig stat.

En stark och aktiv kvinna med vattnet sprutande under brädan hon står på. Konstnären Anna Uddenbergs skulptur är en del av svenska statens gåva. Den 31 oktober inviger de svenska och finska statsministrarna konstverket Free Fall på Hanaholmen, Finland. 

– Konstnären Anna Uddenberg förnyar den monumentala bronsskulpturen som genre. Hon närmar sig den gamla skulpturtraditionen på ett helt nytt sätt genom att gestalta en mycket kraftfull kvinna, säger Peter Hagdahl, curator och projektledare på Statens konstråd.

Titel: Free Fall
Skulpturen Free Fall är en bronsfärgad frihetsgudinna installerad fyra meter upp i luften med en sprutande fontän. Den svenska konstnären Anna Uddenberg har utgått från en kvinna som åker på en så kallad flyboard, en bräda med vattenjetmunstycken. Skulpturen utstrålar extatiska känslor nära kopplat till dagens upplevelsekultur.

– Jag har länge varit intresserad av vad som händer när upplevelser blir till produkter och vise versa. Flyboarding är en aktivitet som iscensätter samtida föreställningar om hur framtiden ser ut, samtidigt som det för tankarna till begrepp som frihet, säkerhet och tech, säger konstnären Anna Uddenberg.

Om Anna Uddenberg
Konstnären Anna Uddenberg har styrkan att genom sina egensinniga skulpturer och objekt skapa betydelser som både är tilltalande och överraskar. Hon utmanar våra föreställningar om tid, rum och det invant bekanta. Centralt i Uddenbergs konstnärskap är olika undersökningar som handlar om kropp, kultur och självförverkligande. Hon gestaltar i sina verk de sociala koder som existerar inom konsumtionskulturen med avseende på klass, kön och sexualitet.

Uddenberg har i sitt konstnärskap utvecklat en komplex världsordning som är resultatet av influenser från olika kulturer. hennes verk omtolkas normalitet, media och invanda verkligheter till nya hybrida berättelser och uttryck.

Bakgrund
Finland firar 100 år som självständig stat i år. Statens konstråd fick 2016 i uppdrag av regeringen att som gåva producera ett permanent konstverk på Hanaholmen – ett kulturcentrum för Sverige och Finland i Esbo, strax utanför Helsingfors.

Den andra delen av Sveriges tvådelade gåva till Finland med anledning av 100-årsjubileet är ett skogsforskningsprojekt med tolv tvååriga tjänster för svenska och finska forskare.

Presskontakt
För deltagande på invigningen och frågor om Hanaholmen, kontakta Håkan Forsgård, kommunikationsansvarig Hanaholmen på e-post hakan.forsgard@hanaholmen.fi eller telefon +358 40 767 7373.

För frågor om konstverket, kontakta Anna Lindholm, kommunikatör Statens konstråd på e-post anna.lindholm@statenskonstrad.se eller telefon +46 8 440 12 95

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i och utanför Sverige.

Taggar:

Om oss

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Konstnären Anna Uddenberg förnyar den monumentala bronsskulpturen som genre. Hon närmar sig den gamla skulpturtraditionen på ett helt nytt sätt genom att gestalta en mycket kraftfull kvinna
Peter Hagdahl, curator och projektledare på Statens konstråd.