Citat

– De erfarenheter och lärdomar vi fått genom att samverka med sammanlagt över 30 städer, kommuner och regioner under de här tre åren är ovärderliga i arbetet framåt med kunskapsutveckling. Vi har även följt 12 lokala konstprojekt som alla breddar förståelsen av vad konst i det offentlig kan vara, både i och utanför våra urbana rum
Åsa Mårtensson, projektchef, Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd
– De erfarenheter och lärdomar vi fått genom att samverka med sammanlagt över 30 städer, kommuner och regioner under de här tre åren är ovärderliga i arbetet framåt med kunskapsutveckling. Vi har även följt 12 lokala konstprojekt som alla breddar förståelsen av vad konst i det offentlig kan vara, både i och utanför våra urbana rum
Åsa Mårtensson, projektchef, Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd
De erfarenheter och lärdomar vi fått genom att samverka med sammanlagt över 30 städer, kommuner och regioner under de här tre åren är ovärderliga i arbetet framåt med kunskapsutveckling. Vi har även följt 12 lokala konstprojekt som alla breddar förståelsen av vad konst i det offentlig kan vara, både i och utanför våra urbana rum
Åsa Mårtensson, projektchef, Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd. 
De erfarenheter och lärdomar vi fått genom att samverka med sammanlagt över 30 städer, kommuner och regioner under de här tre åren är ovärderliga i arbetet framåt med kunskapsutveckling. Vi har även följt 12 lokala konstprojekt som alla breddar förståelsen av vad konst i det offentlig kan vara, både i och utanför våra urbana rum.
Åsa Mårtensson, projektchef, Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd
De erfarenheter och lärdomar vi fått genom att samverka med sammanlagt över 30 städer, kommuner och regioner under de här tre åren är ovärderliga i arbetet framåt med kunskapsutveckling. Vi har även följt 12 lokala konstprojekt som alla breddar förståelsen av vad konst i det offentlig kan vara, både i och utanför våra urbana rum
Åsa Mårtensson, projektchef, Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd
De erfarenheter och lärdomar vi fått genom att samverka med sammanlagt över 30 städer, kommuner och regioner under de här tre åren är ovärderliga i arbetet framåt med kunskapsutveckling. Vi har även följt 12 lokala konstprojekt som alla breddar förståelsen av vad konst i det offentlig kan vara, både i och utanför våra urbana rum
Åsa Mårtensson, projektchef, Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd
De erfarenheter och lärdomar vi fått genom att samverka med sammanlagt över 30 städer, kommuner och regioner under de här tre åren är ovärderliga i arbetet framåt med kunskapsutveckling. Vi har även följt 12 lokala konstprojekt som alla breddar förståelsen av vad konst i det offentlig kan vara, både i och utanför våra urbana rum
Åsa Mårtensson, projektchef, Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd
De erfarenheter och lärdomar vi fått genom att samverka med sammanlagt över 30 städer, kommuner och regioner under de här tre åren är ovärderliga i arbetet framåt med kunskapsutveckling. Vi har även följt 12 lokala konstprojekt som alla breddar förståelsen av vad konst i det offentlig kan vara, både i och utanför våra urbana rum
Åsa Mårtensson, projektchef, Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd
De erfarenheter och lärdomar vi fått genom att samverka med sammanlagt över 30 städer, kommuner och regioner under de här tre åren är ovärderliga i arbetet framåt med kunskapsutveckling. Vi har även följt 12 lokala konstprojekt som alla breddar förståelsen av vad konst i det offentlig kan vara, både i och utanför våra urbana rum
Åsa Mårtensson, projektchef, Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd.
De erfarenheter och lärdomar vi fått genom att samverka med sammanlagt över 30 städer, kommuner och regioner under de här tre åren är ovärderliga i arbetet framåt med kunskapsutveckling. Vi har även följt 12 lokala konstprojekt som alla breddar förståelsen av vad konst i det offentlig kan vara, både i och utanför våra urbana rum
Åsa Mårtensson, projektchef, Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd
De erfarenheter och lärdomar vi fått genom att samverka med sammanlagt över 30 städer, kommuner och regioner under de här tre åren är ovärderliga i arbetet framåt med kunskapsutveckling. Vi har även följt 12 lokala konstprojekt som alla breddar förståelsen av vad konst i det offentlig kan vara, både i och utanför våra urbana rum
Åsa Mårtensson, projektchef, Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd
De erfarenheter och lärdomar vi fått genom att samverka med sammanlagt över 30 städer, kommuner och regioner under de här tre åren är ovärderliga i arbetet framåt med kunskapsutveckling. Vi har även följt 12 lokala konstprojekt som alla breddar förståelsen av vad konst i det offentlig kan vara, både i och utanför våra urbana rum
Åsa Mårtensson, projektchef, Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd
De erfarenheter och lärdomar vi fått genom att samverka med sammanlagt över 30 städer, kommuner och regioner under de här tre åren är ovärderliga i arbetet framåt med kunskapsutveckling. Vi har även följt 12 lokala konstprojekt som alla breddar förståelsen av vad konst i det offentlig kan vara, både i och utanför våra urbana rum
Åsa Mårtensson, projektchef, Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd
Jag är väldigt nöjd med att vi har samlat en sådan mångfald av konstnärliga uttryck, och att de alla, på olika sätt, tar upp viktiga och aktuella ämnen i vår samtid.
Edi Muka, curator, Statens konstråd
I utredningsarbetet har vi gjort en grundlig analys av lagstiftningen inom området och resultatet visar tydligt att lagskyddet för merparten av de byggnadsanknutna offentliga konstverken i 1900-talets kulturmiljöer i Sverige är svagt
Henrik Orrje, administrativ chef, Statens konstråd
Att arbeta med Choreographies of the Social de senaste två åren har varit en spännande resa. Jag är väldigt nöjd med att vi har samlat en sådan mångfald av konstnärliga uttryck, och att de alla, på olika sätt, tar upp viktiga och aktuella ämnen i vår samtid.
Edi Muka, curator, Statens konstråd
Sången kan bara återges, och kanske kännas igen av några, när båda karusellerna snurrar I samma takt. Det blir en spel mellan att välja och följa en rytm, mellan att styra och följa
Carla Zaccagnini, konstnär
Mycket i arbetet med Förhandlingen har handlat om det upplevda eller faktiska glappet mellan de institutioner där makten sitter och människor som bor i miljonprogramsförorterna. Det handlar också om relationen mellan det synliga och det osynliga.
Johan Tirén, konstnär
De boende i Boden – svenskar, syrianer, somalier, irakier och andra – kommer att öppna sina vardagsrum för en middagsbjudning med gäster från Samtidskonstdagarna. Det blir många middagar och många öppna vardagsrum simultant i staden
Sandi Hilal, arkitekt Al Madhafah/ The Living Room
Berättelserna om vad som är mirakel var så starka och redan på tågfärden hem efter första mötet gick hjärnan på högvarv
Kalle Landegren, illustratör
Projektet är mycket sällsynt och liknar inget annat som tidigare gjorts med stöd av Statens konstråd
Edi Muka, curator Statens konstråd
När Eurikon genomfördes fanns en stark förhoppning om Europa som inte tycks finnas idag. I Television Without Frontiers vill jag plocka upp Eurikon och placera projektet i ett samtida sammanhang att se vilka betydelser det genererar
Andjeas Ejiksson, konstnär och manusförfattare/regissör till Television Without Frontiers
För mig handlar verket om samhällets berättelser, om fundamenten och grunden, om naturens processer som pågår hela tiden.
Stina Stigell
Is är huvudkomponenten för hela gestaltningen där verkets långsidor genom corianmaterialet och dess translucida yta med mönster får symbolisera en ismassa.
Catrin Andersson
Det har varit fint att tillbringa tid på platsen och lära känna den via de personer jag mött. Vi har varit upptagna av olika vardagligt viktiga saker så som bostadsområdenas planer och dess olika stadsplaneringsideal, de ombonade innergårdarna, belysning och samhällsfrågor.
Johanna Gustafsson Fürst
Det är både spännande och glädjande för utvecklingen att det finns ett så stort intresse för att arbeta med offentlig konst
Åsa Mårtensson, projektchef för Kunskapsnav offentlig konst vid Statens konstråd
Här kan man stämma möte med andra, men också möta sina egna tankar
Ellen Ehk Åkesson, konstnär
Det som gör verket så intressant är kombinationen av samisk rumslighet som utforskas genom att tradition och samtid samsas så smidigt här. Detta görs på ett sätt som stimulerar barnens fantasi och upptäckarglädje
Åsa Bergdahl, konstkonsult
Folk har verkligen tagit Råby Planet till sig, det är ett fantastiskt roligt projekt
Peter Hagdahl, curator och projektledare
Folk har verkligen tagit Råby Planet till sig, det är ett fantastiskt roligt projekt
Peter Hagdahl, curator och projektledare
Meta Isæus-Berlins Rening undersöker vad en nutida fontän kan vara. Och verket förhåller sig fint till välkända konstverk i Lund.
Kristina Möster Nilsson, curator på Statens konstråd
Rening är ett vattenfall på låg höjd från vår allra mest privata sfär, där en drömsk reningsprocess pågår.
Meta Isæus-Berlin, konstnär
Konstverket är ett publikt vardagsrum mitt i en flyktingförläggning, och en alternativ allmän plats där flyktingar kan utöva sin rätt att agera värd.
Sandi Hilal, arkitekt och
Äntligen kan vi skapa ett kunskapsnav för offentlig konst. Navet kommer att fungera som en plattform som samlar kunskap från olika aktörer och tar fram ny kunskap. Vi är väldigt glada att redan ha etablerat en rad viktiga samarbeten. Min förhoppning är att Kunskapsnav för offentlig konst ska stärka och utveckla området i hela Sverige.
Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd
”Det har varit så spännande att få inblick i vad ungdomarna på Tyrolen är intresserade av och hur de väljer att utrycka sin kreativitet”
Aleksandra Stratimirovic, konstnär
Jag fick idén till utställningen när jag besökte Facebooks serverhallar och gruvbolaget Northland som ligger mitt emot varandra i Luleå. Plötsligt blev likheterna mellan gruv- och dataindustrin tydliga.
Lisa Rosendahl, curator för Brytningstider - extrakt ur en framtida historia.
Konstnären Anna Uddenberg förnyar den monumentala bronsskulpturen som genre. Hon närmar sig den gamla skulpturtraditionen på ett helt nytt sätt genom att gestalta en mycket kraftfull kvinna
Peter Hagdahl, curator och projektledare på Statens konstråd.
Vi är otroligt glada över vinnarna i tävlingen. Det ena verket tar ett skulpturalt helhetsgrepp om hela stationen och de personer som befinner sig där. Det andra verket, en idébaserad performance som pågår för evigt, skriver historia i ett internationellt perspektiv genom att på ett kraftfullt sätt expandera vad offentlig konst kan vara.
Magdalena Malm, direktör Statens konstråd
Det här är ett lysande exempel på samarbete mellan konstnärer och lokala föreningar.
Joanna Zawieja, arkitekt på Statens konstråd
Det här är en historisk bekräftelse av konstnärernas betydelse för samhället. Den offentliga konsten kan nu göra långsiktig skillnad samtidigt som konstnärernas villkor äntligen stärks. Vi kunde inte ha fått en finare 80-årspresent.
Magdalena Malm, direktör för Statens konstråd
Konstnärernas utgångspunkt är den fria tanken. Därför kan de öppna upp för innovativa lösningar i storskaliga stadsutvecklingsprojekt, samtidigt som de för in mänskliga perspektiv genom det irrationella och det poetiska.
Magdalena Malm, direktör för Statens konstråd
Offentlig konst uppstår just där vi lever våra liv, utan krav på inträden eller förförståelse. Det ger den en väldig kraft. Nu kan vi ge fler konstnärer uppdrag och samtidigt inspirera andra att bjuda in konstnärer i utvecklingen av våra gemensamma miljöer.
Magdalena Malm, direktör för Statens konstråd
- Lea Porsager har format en plats som länkar oss människor till naturen och kosmos och samtidigt ger rum för olika känslor, från ensamhet och saknad till samhörighet och lyckliga minnen. Den här platsen kommer att bestå långt in i framtiden som ett minne om vad som skedde 2004
Lotta Mossum, jurydeltagare och projektledare för den konstnärliga utformningen av minnesvården, Statens konstråd.
Allt fler konstnärer arbetar utanför utställningsrummen idag. Det är en viktig utveckling. Men den ställer också helt andra krav på det curatoriella arbetet. Genom att samla reflektioner från några av de vassaste internationella aktörerna vill vi dela de erfarenheter som finns så att konsten kan fortsätta utvecklas.
Magdalena Malm, direktör Statens konstråd
Minnet av katastrofen kommer väcka starka känslor för lång tid framöver. Konstnärerna har hanterat detta med både vördnad och hög konstnärlig nivå. Oavsett vinnare kommer platsen ingjutas med stor betydelse för framtiden.
Magdalena Malm, direktör på Statens konstråd
Vi är stolta över att ha fått förtroendet att genomföra minnesvården efter en katastrof som drabbade och fortfarande berör så många människor. Platsen i Djurgårdens unika landskap ställer stora krav men ger också möjligheter för en mycket fin minnesplats.
Vanja Knocke, projektledare för minnesvården på Statens Fastighetsverk
Det är exceptionellt hur många erkända konstnärer som velat delta. Intresset visar hur ovanligt det är för konstnärer att få inflytande i så stora stadsutvecklingsprojekt.
Lotta Mossum, curator på Statens konstråd
Två av vår tids mest angelägna konstnärskap kommer att påverka hur Göteborg ser ut för lång tid framöver. Det är förstås väldigt spännande. Nu hoppas vi på lika intressanta deltagare i nästa tävling om Västlänken.
Lotta Mossum, curator på Statens konstråd
Förslaget tänjer gränserna för och experimenterar på ett innovativt sätt med möjligheterna att arbeta med konst i det offentliga rummet.
Edi Muka, curator på Statens konstråd.
– Det finns en stark vilja att arbeta med konst i hela landet. Vi har valt platser där vi ser både att civilsamhället kan få inflytande i processen och att konsten verkligen kan påverka de gemensamma rummen. Det är drivkraften i Konst händer, säger Lena From, projektchef för Konst händer.
Lena From, projektchef för Konst händer