Konst som sammanförande kraft – Samtidskonstdagarna 2018

Report this content

Den 14–16/11 pågår Samtidskonstdagarna i Boden och Luleå. Konferensen har temat Nätverk och allianser, och bland de många inslagen i konferensen märks performanceverket NORDTING av Amund Sjølie Sveen och verket Al Madhafah/The Livingroom av Sandi Hilal.

Publik under Amund Sjlie Sveens performance NORDTING under Festspillene i NordNorge

Samtidskonstdagarna är en årligt återkommande mötesplats för professionella inom samtidskonstorganisationer i Sverige. Varje år arrangeras det i en ny region i samarbete med lokala partners. Samtidskonstdagarna 2018 äger rum i Boden och Luleå med en stor mängd programpunkter.

Förutom föredrag och workshops kommer konstnären Amund Sjølie Sveen och arkitekten Sandi Hilal att presentera sina verk. Amund Sjølie Sveen presenterar sitt performanceverk NORDTING för första gången i Sverige. Sjølie Sveen beskriver verket som en blandning av ”folkförsamling, festföreställning och ett politiskt powerpoint-föredrag.”
– Problemställningarna som NORDTING handlar om är inte unika för Norge, utan är desamma för hela den arktiska regionen, även norra Sverige. Till exempel att det är långt från söder till norr, att pengar och makt befinner sig i södra landet, att detta är en region som är en råvaruleverantör, att folk har en identitet och lojalitet knutet till sin nation – men samtidigt till något nordligt, säger Amund Sjølie Sveen.
Tror du att verket kommer att tas emot annorlunda av en svensk jämfört med en norsk publik?
– Jag tror framför allt att mottagandet av NORDTING är olika av en publik i söder jämfört med en publik i norr. Svenskar som bor i norr känner igen sig, medan de som lever i en sydsvensk verklighet kanske ser det annorlunda.  

Sandi Hilals konst- och arkitekturprojekt Al Madhafah/ The Living Room invigdes i september på Prästholmen i Boden. I en lägenhet i ett hus för nyanlända flyktingar har hon skapat ett vardagsrum som är öppet för alla. Där kan de som saknar en möjlighet att ta emot gäster i ett eget hem ändå få chansen att bjuda in och stå för värdskapet. Under Samtidskonstdagarna kommer konferensdeltagarna att få uppleva en förlängning av Al Madhafah/ The Living Room när de bjuds in av Bodenborna till en middags-performance i verkets fotspår.
– De boende i Boden – svenskar, syrianer, somalier, irakier och andra – kommer att öppna sina vardagsrum för en middagsbjudning med gäster från Samtidskonstdagarna. Det blir många middagar och många öppna vardagsrum simultant i staden. Gästerna kommer att interagera med värdarna, de kommer att lära känna varandra. Genom att göra detta hoppas vi att det skapas nya kontakter och nya allianser bland folk som annars inte skulle ha haft möjlighet att ses, säger Sandi Hilal.

FAKTA/Samtidskonstdagarna

  • Samtidskonstdagarna 2018 äger rum 14–16/11 i Boden och Luleå. Temat för konferensen är Nätverk och allianser. Under dessa dagar samlas runt 150 konferensdeltagare från hela konstfältet för att få och dela kunskap med varandra.
  • 2018 fick Statens konstråd ett nytt regeringsuppdrag om att samordna arbetet med att främja samtidskonstens utveckling och spridning i landet. Syftet är att stärka den nationella infrastrukturen för professionella konstaktörer och skapa, samt stötta, nätverk och samlingspunkter på regional nivå i hela landet. Samtidskonstdagarna är en del av det arbetet.  

För mer information:
Giorgiana Zachia, projektledare Samtidskonstdagarna, giorgiana.zachia@statenskonstrad.se, 08-440 12 90
Amund Sjølie Sveen, konstnär NORDTING, +47 95106322
Sandi Hilal, arkitekt Al Madhafah/ The Living Room, mailsandihilal@gmail.com070-568 30 49
Lina Pihl, pressansvarig Statens konstråd, lina.pihl@statenskonstrad.se, 08-121 575 02

Bild: Publik från uppförandet av NORDTING av Amund Sjølie Sveen under Festspillene i Nord-Norge. Foto: Festspillene i Nord-Norge. 
För ytterligare bildmaterial, besök vårt pressrum på statenskonstrad.se

Lina Pihl 
Pressansvarig Statens konstråd

lina.pihl@statenskonstrad.se
08-121 575 02

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

De boende i Boden – svenskar, syrianer, somalier, irakier och andra – kommer att öppna sina vardagsrum för en middagsbjudning med gäster från Samtidskonstdagarna. Det blir många middagar och många öppna vardagsrum simultant i staden
Sandi Hilal, arkitekt Al Madhafah/ The Living Room