Välkommen till invigning av COR/R/E/LATION av Catrin Andersson

Report this content

Nu invigs verket COR/R/E/LATION, en gestaltning för Lärarutbildningen på Mittuniversitetet, Åkanten i Sundsvall – en visuell framkallningsprocess sammanvävd med platsens historia.Tid:
16/10 kl 16–19. På plats finns Catrin Andersson, konstnär, Marianne Jonsson, curator/projektledare på Statens Konstråd, Johanna Ulfsdotter, byggnadsantikvarie på Sundsvalls museum, Eva Dannetun, prorektor på Mittuniversitetet, samt Peter Clemin, vd på SKIFU. Passa på att träffa konstnären Catrin Andersson och upplev hennes installation nere i den mäktiga källaren, där hon har arbetat med att ta fram utformningen av sin gestaltning.

Plats: Mittuniversitetet, Åkanten ”Ismagasinet”, Grönborgsgatan 23, Sundsvall.

COR/R/E/LATION, ett verk bestående av ljussatta bågar och ljusgenomsläppliga corian-paneler, är placerade längs sidorna på Magasinsbyggnaden på Ismagasinet, en byggnadsminnesmärkt byggnad placerad tätt intill Mittuniversitetets nya huvudentré. 

Platsen har ett stort kulturhistoriskt värde och är idag ett spår – ett minne – av stadsstrukturen från slutet av 1800-talet, en viktig period i Sundsvalls samhällsutveckling. Under denna tid togs isblock från den närbelägna Sidsjön, tidigt på våren när sjön var täckt av is. Dessa transporterades sedan och förvarades i ismagasinet. 

Is är en återkommande metafor i konstnären Catrin Anderssons verk, vilka ofta inkluderar vatten i någon form: fysiskt, mentalt, flyktigt, fast eller flytande.
– Is är huvudkomponenten för hela gestaltningen där verkets långsidor genom corianmaterialet och dess translucida yta med mönster får symbolisera en ismassa. Det är som en iskärna som borrats upp ur marken och nu ligger exponerad och redo för analys, ett arkiv av tid med möjliga svar på frågor kring bland annat pågående klimatförändring, säger Catrin Andersson.

Catrin Andersson har för gestaltningen framställt en 10 meter lång platsspecifik teckning. Kol på papper skapar tillsammans med is och vatten från Sidsjön ett mönster som överförts till baksidan av de ljussatta Corian-panelerna.
Kolteckningens spår och tecken från is och vatten tänds upp när mörkret faller under de långa mörka årstiderna. Ljuset bryter igenom panelernas isstruktur likt en iskärna som borrats upp ur marken för ett vetenskapligt sammanhang och skapar en dialog över tid och rum. Platsen binder med sin historiska koppling samman dåtid, nutid och framtid, och den konstnärliga gestaltningen bidrar till och förstärker platsens identitet och blir en symbol för Mittuniversitetet Åkantens nya huvudentré.

Catrin Andersson (f. 1974) är verksam i Jädraås och Stockholm. Hon har en examen i fotografi och visuell kommunikation från Edinburgh college of Art and Design. Catrin Andersson har haft separatutställningar i bland annat Stockholm, Lund, Malmö, Svalbard/Norge, Andratx på Mallorca och i Akiyoshidai i Japan. Under 2019 kommer hon ha en separatutställning på Sandviken konsthall i Sandviken och ELASTIC Gallery i Stockholm.

För mer information:
Marianne Jonsson, curator/projektledare, 0739-86 03 00, marianne.jonsson@statenskonstrad.se 
Lina Pihl, pressansvarig Statens konstråd, 08-121 575 02, lina.pihl@statenskonstrad.se

För bildmaterial, besök vårt pressrum på statenskonstrad.se

Lina Pihl 
Pressansvarig Statens konstråd

lina.pihl@statenskonstrad.se
08-121 575 02

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Is är huvudkomponenten för hela gestaltningen där verkets långsidor genom corianmaterialet och dess translucida yta med mönster får symbolisera en ismassa.
Catrin Andersson