15 miljonprogramsområden klara för konst – Beslut i regeringssatsningen Konst händer

Report this content

En egen scen för kultur. Ett torg att stanna kvar på. En metod för att intressera unga för ett annat liv. Projektidéerna är många och varierande på de 15 platser där Statens konstråd nu beslutat arbeta vidare tillsammans med civilsamhälle och lokala aktörer i regeringssatsningen Konst händer

– Det finns en stark vilja att arbeta med konst i hela landet. Vi har valt platser där vi ser både att civilsamhället kan få inflytande i processen och att konsten verkligen kan påverka de gemensamma rummen. Det är drivkraften i Konst händer, säger Lena From, projektchef för Konst händer.

Urvalsprocess
153 ansökningar från civilsamhälle och kommuner kom in i mars. Efter samråd med en extern referensgrupp beslutade Statens konstråd i april att 25 platser skulle gå vidare till nästa fas, en period av fördjupande undersökningar. Sedan dess har medarbetare på Statens konstråd rest runt i landet och tillsammans med lokala aktörer och konstnärer undersökt hur ett konstnärligt arbete skulle kunna påverka olika platser och situationer. Nu har Statens konstråd fattat beslut om att fortsätta arbeta på 15 av dessa platser tillsammans med civilsamhälle och lokala aktörer.

Utvärderingskriterierna under processen har varit: platsens potential, konstnärlig potential, långsiktighet, potential för lokal samverkan och ekonomisk genomförbarhet. I stadsbyggnads- och stadsomvandlingsprojekt har möjligheter till samverkan mellan olika kompetenser vägts in. Statens konstråd har också tagit hänsyn till geografisk spridning över landet och valdeltagandet på platserna.

Vad händer nu?
Arbetet med Konst händer ska pågå under tre år, 2016-2018 och omfattar totalt 26 miljoner. Medlen ska användas till produktion av konst, konstnärliga arbetsmetoder i stadsbyggnadsprojekt och utveckling av metoder för invånarinflytande. Arbetet utgår från platserna. Hur långa de olika projekten blir beror på lokala förutsättningar och hur samarbetena utvecklas. Statens konstråd kan komma att arbeta med vissa projekt till 2018 och med andra under mer begränsade tidsperioder. Långsiktig betydelse för platsen och de som bor och lever där är ett viktigt mål i alla projekt.

En del av Äga rum
Konst händer är en del av Äga rum, en regeringssatsning på konst- och kulturverksamheter i vissa bostadsområden. Ansvaret för Äga rum delas av Statens konstråd och Kulturrådet. Satsningen ska utgå från de boendes behov och önskemål och präglas av ett brett invånarinflytande. Syftet är bland annat att stärka kultur- och demokratifrämjande insatser i områden med lågt valdeltagande. Statens konstråd ska genom Konst händer producera exempel på offentlig konst med fokus i miljonprogramsområden och utveckla metoder för invånarinflytande. Kulturrådet ska istället fördela bidrag till kulturverksamheter i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande.

Mer information
Konst händer (Statens konstråd): statenskonstrad.se/konst/konst-hander
Kreativa platser (Kulturrådet): kulturradet.se/sv/Kreativa-platser

De 15 platserna
På följande 15 platser kommer Statens konstråd arbeta vidare tillsammans med civilsamhälle och lokala aktörer. Information om platserna och arbetet finns på statenskonstrad/konst/konst-hander.

 • Amiralsstaden, Malmö 
 • Gamlegården, Kristianstad 
 • Gärdeåsen, Ljusdal 
 • Hageby, Norrköping 
 • Hammarkullen, Göteborg 
 • Holma, Malmö 
 • Hässelby, Stockholm 
 • Jordbro, Haninge 
 • Kungsmarken, Karlskrona 
 • Lindängen, Malmö 
 • Prästholmen, Boden 
 • Råby, Västerås 
 • Råslätt, Jönköping 
 • Tjärna Ängar, Borlänge 
 • Tynnered, Göteborg

 

För ytterligare information, pressbilder och intervjuer:
Amelie Lind Kommunikationschef / Head of Communications
Statens konstråd / Public Art Agency Sweden
46(8)-440 12 83, 46(0)73-904 32 34
amelie.lind@statenskonstrad.se
www.statenskonstrad.se

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Det finns en stark vilja att arbeta med konst i hela landet. Vi har valt platser där vi ser både att civilsamhället kan få inflytande i processen och att konsten verkligen kan påverka de gemensamma rummen. Det är drivkraften i Konst händer, säger Lena From, projektchef för Konst händer.
Lena From, projektchef för Konst händer