Ikväll: Konstsamtal om nya konstverket vid Lunds tingsrätt

Ett nytt permanent konstverk finns nu på plats mitt i centrala Lund. Meta Isæus-Berlins fontän Rening påminner med brons och vatten om livet som pågår i staden och om hur våra privata och offentliga liv möts. Konstverket är producerat av Statens konstråd i samarbete med Specialfastigheter.

Obs! Idag 30 augusti 2018 kl. 19-20 samtalar konstnären Meta Isæus-Berlins och curator Kristina Möster Nilsson på Skissernas Museum i Lund. Efter samtalen finns möjlighet att ställa frågor om verket.

- Rening är ett vattenfall på låg höjd från vår allra mest privata sfär, där en drömsk reningsprocess pågår, säger konstnären Meta Isæus-Berlin.

På avstånd ser Meta Isæus-Berlins verk Rening litet ut intill den monumentala nya Tingsrätten i Lund. Konstverket i brons med en säng och stol är baserat på mänskliga mått med möbler alla kan känna igen i skala 1:1. Stolen symboliserar tvåsamheten och är ett tecken för att människan inte är ensam. Vatten flödar ner från stolsryggen och sängen på sommarhalvåret. Om vintern är skulpturen varm, så att is och snö smälter.

- Meta Isæus-Berlins Rening undersöker vad en nutida fontän kan vara. Och verket förhåller sig fint till välkända konstverk i Lund, säger Kristina Möster Nilsson, curator på Statens konstråd.

Konstverket finns i dammen utmed Tingsrättens fasad, några steg från Bjeredsparken och ett par minuter från Lunds station.

Om konstnären
Meta Isæus-Berlin är född 1963 i Stockholm, där hon också är bosatt. Hon är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Sedan 1990-talet är Isæus-Berlin en tongivande konstnär verksam inom måleri och installationskonst. Symbolik blandas med det till synes realistiska i hennes konst, ett kärleksfullt omhändertagande av material är karaktäristiskt i konsten. Hennes installationer är ofta komplicerade och utmanar rummets förutsättningar. Meta Isæus-Berlins konst har visats på en rad svenska och internationella konstarenor, bl.a. biennalerna i Istanbul och Venedig (1997) och Melbourne (1999). Parallellt med uppdraget för Lunds tingsrätt gjorde Isæus-Berlin en hyllad och debatterad skiss för Uppsala domkyrka, som inte kom att uppföras. Rening är Isæus-Berlins första permanenta konstverk som placeras mitt i ett offentligt stadsrum.

För ytterligare information, pressbilder och intervjuer:

Anna Lindholm kommunikatör
Statens konstråd
46(0)8-440 12 95, 46(0)72-733 10 70
anna.lindholm@statenskonstrad.se
www.statenskonstrad.se

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i och utanför Sverige.

Taggar:

Om oss

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Meta Isæus-Berlins Rening undersöker vad en nutida fontän kan vara. Och verket förhåller sig fint till välkända konstverk i Lund.
Kristina Möster Nilsson, curator på Statens konstråd
Rening är ett vattenfall på låg höjd från vår allra mest privata sfär, där en drömsk reningsprocess pågår.
Meta Isæus-Berlin, konstnär