Ett slingrande ormskelett och en evig anställning är idéförslagen som vinner konsttävlingen för Göteborgsstationerna Haga och Korsvägen.

Juryn har utsett den internationellt erkände kinesiske konstnären Huang Yong Ping och den aktuella svenska konstnärsduon Goldin + Senneby till vinnare. 

Ett flera hundra meter långt ormskelett vidgar sitt gap ovanför marken och låter kroppen slingra med resenärerna ner under jordlagren och vidare ut på Hagas plattformar. På Korsvägens station kommer någon att få en evig anställning. Ett omklädningsrum installeras och en stämpelklocka ansluts till fabrikslampor som tänds på plattformarna, när den anställde arbetar.

- Vi är otroligt glada över vinnarna i tävlingen. Det ena verket tar ett skulpturalt helhetsgrepp om hela stationen och de personer som befinner sig där. Det andra verket, en idébaserad performance som pågår för evigt, skriver historia i ett internationellt perspektiv genom att på ett kraftfullt sätt expandera vad offentlig konst kan vara, säger Magdalena Malm, direktör Statens konstråd.

I tävlingen Kronotopia: Haga och Korsvägen har Statens konstråd och Trafikverket gett konstnärer möjligheter att påverka och utforma Västlänkens miljöer. Konstnärerna ha fått komma in innan ritningarna ens var klara, det skapar förutsättningar för helt nya typer av samarbeten och bidrar till mer integrerade konstupplevelser.

- Nu avslutar vi den andra tävlingen i Kronotopia. Vi har haft ett svårt men spännande uppdrag i juryn att ta fram vinnarna, de inkomna idéförslagen visar hur uppgiften går att lösa på så många olika sätt. Vi i juryn är övertygade om att de vinnande förslagen kommer att bidra till stationernas identitet och särart. Det blir en konstupplevelse för våra resenärer, från första besöket och sedan om och om igen i 120 år, säger Johny Lindeberg, arkitekt, Trafikverket.

Läs mer om konstnärerna, idéförslagen och juryns hela motivering här: https://statenskonstrad.se/konst/vastlanken-kronotopia/

Juryn
Magdalena Malm, Direktör, Statens konstråd (ordförande), Dennis Axelsson, Utvecklingsledare för kulturmiljö och kulturplanering, Göteborgs Stads kulturförvaltning, Magnus Eriksson, Delprojektledare, Station Korsvägen, Trafikverket, Annika von Hausswolff, Konstnär professor vid Akademin Valand, Richard Julin, Konstnärlig ledare Accelerator, Bo Larsson, Projektchef för Trafikverkets projekt Västlänken och Olskroken, Johny Lindeberg, Arkitekt SAR/MSA, Gestaltningsansvarig för Trafikverkets projekt Västlänken och Olskroken, Karin Malmquist, Delprojektledare, Station Haga, Trafikverket, Lotta Mossum, Curator, Statens konstråd, Andreas Roth, Projektsamordnare, Göteborg konst, Richard Sangwill, Enhetschef, Konstenheten Västra Götalandsregionen. Jurysekreterare var Fredrik Rosenhall, Inobi arkitekter AB.

Nästa tävling
Nästa tävling för konst i Västlänken är planerad till våren 2018. Tävlingen gäller stadsrummet vid Station Haga. Det blir den tredje tävlingen som utgår från konstprogrammet Kronotopia och denna gång står Göteborgs Stad som beställare. Medverkande kommer fortsatt vara de tre konstenheterna Statens Konstråd, Konstenheten Västra Götalandsregionen samt Göteborg Konst för de tre huvudmännen Trafikverket, Västtrafik och Trafikkontoret Göteborg Stad.

Beskrivning av Västlänken
Västlänken är en järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg som knyter samman region och stad. Tre nya stationer - Korsvägen, Haga och Göteborgs Central - avlastar Centralstationen. Nya stationsmiljöer, uppgångar, broar och angränsande stadsmiljöer formar människors livsmiljöer för lång tid framöver. Bygget börjar 2018 och pågår till 2026, under ledning av Trafikverket.

Presskontakt 
För intervjufrågor och övrig information om de vinnande förslagen, kontakta Åsa Nordenskiöld, kommunikationschef, Statens konstråd, asa.nordenskiold@statenskonstrad.se, 08-440 12 83. För intervju med Trafikverkets arkitekt Johny Lindeberg, kontakta Ulf Angberg, kommunikationsansvarig Västlänken, telefon 070-22 42 192.

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i och utanför Sverige.

Taggar:

Om oss

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är otroligt glada över vinnarna i tävlingen. Det ena verket tar ett skulpturalt helhetsgrepp om hela stationen och de personer som befinner sig där. Det andra verket, en idébaserad performance som pågår för evigt, skriver historia i ett internationellt perspektiv genom att på ett kraftfullt sätt expandera vad offentlig konst kan vara.
Magdalena Malm, direktör Statens konstråd