Urvalet är klart – nu inleder vi samarbeten i hela landet

Report this content

Intresset för Statens konstråds utlysningar inom Kunskapsnav offentlig konst i våras var stort. Nu är projekten, från Kiruna i norr till Ystad i söder, utvalda och samarbetet sätter igång. Projekten som har valts ut finns i hela landet, och rymmer en stor bredd inom området offentlig konst. Här finns bland annat en experimentiell plattform för konst och jordbruk på Öland, nya utformningar av lekplatser i Örebro, en konstnärlig återvinning av gamla Kirunas rivna bebyggelse och ett konstprojekt kring busstorget i Östersund.

– Det är både spännande och glädjande för utvecklingen att det finns ett så stort intresse för att arbeta med offentlig konst, säger Åsa Mårtensson, projektchef för Kunskapsnav offentlig konst vid Statens konstråd, och fortsätter:
– Bland de utvalda projekten finns kommuner som vill utveckla hållbara organisationer och tydliga processer kring arbetet med offentlig konst. Vi kommer att delta i stadsutveckling där det finns en önskan om att konsten ska finnas med från början, som en drivkraft och möjlighet att öppna upp för nya perspektiv. Det finns också ett stort intresse från konstnärer att verka utanför storstaden, i samarbete med lokalsamhället eller med fokus på miljöfrågor.

Om utlysningarna och Kunskapsnav offentlig konst
I våras gjorde Statens konstråd tre utlysningar: Första gången – steget vidare, Lokala konstprojekt och Konst i stadsutveckling. Kommuner, byggföretag och fria konstaktörer bjöds in för att berätta om projekt inom offentlig konst som de gärna vill genomföra. Utifrån svaren och de motiveringar som medföljde har vi nu valt ut projekten vi nu inleder samarbeten med.

Första gången – steget vidare
vänder sig till kommuner och fastighetsägare som aldrig tidigare har arbetat med offentlig konst och nu vill få hjälp att börja göra det. Här har 13 projekt valts ut i: Region Dalarna (Borlänge, Falun och Ludvika kommuner), Region Kronoberg (Lessebo, Ljungby och Älmhult kommuner), Västra Götalandsregionen (Tjörn, Vänersborg, Fyrbodal och Lidköping kommuner), Region Värmland (Arvika, Filipstad, Årjäng, Hagfors, Forshaga och Säffle kommuner), Aneby kommun, Flens kommun, Huddinge kommun, Karlshamns kommun, Kramfors kommun, Laxå kommun, Storumans kommun och Vadstena kommun.

Lokala konstprojekt
inbegriper konstutövare och konstorganisationer som vill driva ett projekt vidare. Här har 12 projekt valts ut i: Kiruna (Sara Söderberg, konsthantverkare), Östersund (IntraGalactic arts collective), Malmö (Monkey Machine Film), Kisa (YES! Association/Föreningen JA!), Stockholm (Mossutställningar), Öland (Kultivator), Jönköping/Huskvarna (Österängens konsthall), Göteborg (Johanna Gustavsson/Malin Holgersson, konstnärer), Ljusnarsberg (Ställbergs gruva/Non Existent Center), Alvesta (Alvesta kommuns utställningshall), Gathenhielmska huset i Göteborg (Ett konstnärligt kollegium) och Södertälje (Grafikens hus/Museum för samtida konst).

Konst i stadsutveckling
fokuserar på kommuner och städer där man redan har en konkret plan för ett byggprojekt där man vill att den offentliga konsten ska ta plats. Här har sex projekt valts ut i: Örebro, Visborg/Gotland, Borås stad/Sjöbo, Falkenberg, Göteborg och Sundsvall.
Dessutom tillkommer två pilotprojekt, i Sundbybergs stad och Örebro (Örebro konsthall)som är intressanta eftersom de vill utveckla nya arbetssätt, men inte är renodlade stadsutvecklingsprojekt. 

Alla projekten kommer att inledas under hösten 2018.

Syftet med de samarbeten som Statens konstråd nu går in i är att stärka kommuner, fastighetsägare och fria konstaktörer i deras arbete med offentlig konst. Stödet kan innebära finansiering eller medfinansiering men även utbildning i form av workshops, seminarier eller konferenser. Behoven ser olika ut på olika platser och stödet tas fram i samarbete med respektive part. En viktig del i arbetet är nätverksbyggande. När vi avslutat ett samarbete ska det inte bara finnas ökad kunskap utan också ett nätverk att vända sig till vid frågor och strategier runt utveckling.

Utlysningarna ingår i Statens konstråds satsning Kunskapsnav offentlig konst. Läs mer om projekten och Kunskapsnav offentlig konst på statenskonstrad.se
Foto: Ricard Estay 

Mer information:
Åsa Mårtensson, projektchef Kunskapsnav offentlig konst, 08-400 126 18, asa.martensson@statenskonstrad.se

Lina Pihl 
Pressansvarig Statens konstråd

lina.pihl@statenskonstrad.se
08-121 575 02

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är både spännande och glädjande för utvecklingen att det finns ett så stort intresse för att arbeta med offentlig konst
Åsa Mårtensson, projektchef för Kunskapsnav offentlig konst vid Statens konstråd