• news.cision.com/
  • Statens konstråd/
  • Regeringsuppdraget gav över 40 samarbeten – IntraGalactic arts collective arbetar med performancekonst på busstorget i Östersund

Regeringsuppdraget gav över 40 samarbeten – IntraGalactic arts collective arbetar med performancekonst på busstorget i Östersund

Report this content

Resultatet av det treåriga regeringsuppdraget Kunskapsutveckling för offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer 2018–2020 har lett till över 40 spännande konstnärliga samarbeten landet över. Busstorget i Östersund är Jämtlands läns absoluta knutpunkt från vilken lokaltrafik och kommunikation utgår. Genom performance som konstnärlig metod vill IntraGalactic arts collective undersöka det sociala tillståndet – människornas relation till en plats som definieras av sin flyktighet.

2018 fick Statens konstråd det treåriga regeringsuppdraget Kunskapsutveckling för offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer 2018–2020 (som i Statens konstråds verksamhet har haft namnet Kunskapsnav offentlig konst). De lärdomar och kunskaper som uppdraget har gett kommer att integreras inom Statens konstråds fortsatta ordinarie verksamhet med fokus på kunskapsutveckling inom områdena offentlig konst och gemensamma miljöer. 
I publikationen Vi förändrar varandra hörs röster från bland andra tjänstepersoner, konstnärer och civilsamhället i de över 30 olika projekt som uppdraget har gett upphov till. Här lyfts också betydelsen av metod och hur programverksamhet samt forskning bidrar till fortsatt lärande om offentlig konst inom ramen för en hållbar samhällsutveckling.

– De erfarenheter och lärdomar vi fått genom att samverka med sammanlagt över 30 städer, kommuner och regioner under de här tre åren är ovärderliga i arbetet framåt med kunskapsutveckling. Vi har även följt 12 lokala konstprojekt som alla breddar förståelsen av vad konst i det offentlig kan vara, både i och utanför våra urbana rum", säger Åsa Mårtensson, projektchef, Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd. 

Projektet om Busstorget och Länstrafiken Jämtland har ingen titel utan en gest – en fingerknäppning – som förkortas: (^/ och står för en metod där en undviker att för tidigt sätta ord på och styra processen.
IntraGalactic arts collective vill arbeta med performancekonst i offentligheten. Performance används som konstnärlig metod för att möta platsen och människorna, att skapa minnen och för att skapa ett arkiv av konstupplevelser som lagras i människors kroppar. De ser styrkan och potentialen i en konstform som utgår från relationen människa till människa och i ett här och nu på platsen.

I projektet (^/ arbetar bildkonstnärerna Alicja Rogalska, Malin Ståhl, Hiroko Tsuchimoto och Anita Wernström. Projektet leds av de två medverkande konstnärerna Malin Ståhl och Anita Wernström.
Den sista delen av projektet, kallat Mitt busstorg, äger rum den 16
17 oktober i Östersund. Läs mer om det här

Fakta/ Kunskapsnav offentlig konst
2018 fick Statens konstråd det treåriga regeringsuppdraget Kunskapsutveckling för offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer 2018–2020. Uppdraget avslutas vid årsskiftet och de lärdomar och kunskaper som uppdraget har gett kommer att integreras inom Statens konstråds fortsatta ordinarie verksamhet med fokus på kunskapsutveckling inom områdena offentlig konst och gemensamma miljöer. Detta märks inte minst på vår uppdaterade hemsida.
 
I uppdraget gjordes tre utlysningar som har resulterat i: 
Konst i stadsutveckling
Sex kommuner och regioner har arbetat med konst i stadsutvecklingsprojekt. Två pilotprojekt inom förvaltning och pedagogik ingick också.

Första gången – steget vidare
Ett tjugotal kommuner och regioner har skapat rutiner för sitt arbete med offentlig konst eller genomfört ett konstprojekt.

Lokala konstprojekt
Tolv konstnärer, konstorganisationer och curatorer har genomfört självinitierade lokala konstprojekt.

Läs hela publikationen Vi förändrar varandra här 

Åsa Mårtensson
Projektchef, Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd
asa.martensson@statenskonstrad.se
Telefon: 08-400 12 618 

Statens konstråd undersöker och utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Genom platsspecifik konst, tillfälliga projekt, stadsutvecklingsprojekt samt diskussioner och publikationer arbetar vi för att bidra till såväl den samtida konstens som de offentliga rummens utveckling. Offentlig konst omfattar alla former av samtidskonst som visas i offentliga rum eller berör frågor om det gemensamma.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

De erfarenheter och lärdomar vi fått genom att samverka med sammanlagt över 30 städer, kommuner och regioner under de här tre åren är ovärderliga i arbetet framåt med kunskapsutveckling. Vi har även följt 12 lokala konstprojekt som alla breddar förståelsen av vad konst i det offentlig kan vara, både i och utanför våra urbana rum
Åsa Mårtensson, projektchef, Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd.