• news.cision.com/
  • Statens konstråd/
  • Regeringsuppdraget gav över 40 samarbeten – Grafikens hus undersöker omvandlingen av stadskärnan i Södertälje tillsammans med konstnären Afaina de Jong

Regeringsuppdraget gav över 40 samarbeten – Grafikens hus undersöker omvandlingen av stadskärnan i Södertälje tillsammans med konstnären Afaina de Jong

Report this content

Resultatet av det treåriga regeringsuppdraget Kunskapsutveckling för offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer 2018–2020 har lett till över 40 spännande konstnärliga samarbeten landet över. Tillsammans med Södertälje kommun undersöker Grafikens Hus omvandlingen av stadsdelen Norra Stadskärnan i Södertälje. De ser det som en unik chans till att föra in konsten i stadsutvecklingen och samtidigt lära känna den stadsdel där de planerar att öppna sin verksamhet.

2018 fick Statens konstråd det treåriga regeringsuppdraget Kunskapsutveckling för offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer 2018–2020 (som i Statens konstråds verksamhet har haft namnet Kunskapsnav offentlig konst). De lärdomar och kunskaper som uppdraget har gett kommer att integreras inom Statens konstråds fortsatta ordinarie verksamhet med fokus på kunskapsutveckling inom områdena offentlig konst och gemensamma miljöer. I publikationen Vi förändrar varandra hörs röster från bland andra tjänstepersoner, konstnärer och civilsamhället i de över 40 olika projekt som uppdraget har gett upphov till. Här lyfts också betydelsen av metod och hur programverksamhet samt forskning bidrar till fortsatt lärande om offentlig konst inom ramen för en hållbar samhällsutveckling.

– De erfarenheter och lärdomar vi fått genom att samverka med sammanlagt över 30 städer, kommuner och regioner under de här tre åren är ovärderliga i arbetet framåt med kunskapsutveckling. Vi har även följt 12 lokala konstprojekt som alla breddar förståelsen av vad konst i det offentlig kan vara, både i och utanför våra urbana rum, säger Åsa Mårtensson, projektchef, Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd. 

Tillsammans med Södertälje kommun undersöker Grafikens Hus omvandlingen av norra delen av stadskärnan i Södertälje, något de ser som en unik chans att föra in konsten i stadsutvecklingen och samtidigt lära känna den stadsdel där de planerar att öppna sin verksamhet i ett eget hus. För att kunna genomföra detta har Grafikens Hus bjudit in konstnären och arkitekten Afaina de Jong.

Konstnären är baserad i Amsterdam och har utvecklat en metod där hon utifrån ett interdisciplinärt och intersektionellt perspektiv samverkat med invånare för att utforska mönster och design som fångar stadens essens och estetiska arv. Mönstret blir del av en platsspecifik paviljong, en sommarscen, placerad i Campusparken i norra delen av stadskärnan. I projektet möts medborgardeltagande, konst, kultur, arkitektur och stadsutveckling. På så sätt bidrar paviljongen med nya perspektiv där mångfald, funktionalitet och estetik står i centrum.

Fakta/ Kunskapsnav offentlig konst
2018 fick Statens konstråd det treåriga regeringsuppdraget Kunskapsutveckling för offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer 2018–2020. Uppdraget avslutas vid årsskiftet och de lärdomar och kunskaper som uppdraget har gett kommer att integreras inom Statens konstråds fortsatta ordinarie verksamhet med fokus på kunskapsutveckling inom områdena offentlig konst och gemensamma miljöer. Detta märks inte minst på vår uppdaterade hemsida.
 
I uppdraget gjordes tre utlysningar som har resulterat i: 

Konst i stadsutveckling
Sex kommuner och regioner har arbetat med konst i stadsutvecklingsprojekt. Två pilotprojekt inom förvaltning och pedagogik ingick också.

Första gången – steget vidare
Ett tjugotal kommuner och regioner har skapat rutiner för sitt arbete med offentlig konst eller genomfört ett konstprojekt.

Lokala konstprojekt
Tolv konstnärer, konstorganisationer och curatorer har genomfört självinitierade lokala konstprojekt.

Läs hela publikationen Vi förändrar varandra här 

Åsa Mårtensson
Projektchef, Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd
asa.martensson@statenskonstrad.se
Telefon: 08-400 12 618 

Statens konstråd undersöker och utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Genom platsspecifik konst, tillfälliga projekt, stadsutvecklingsprojekt samt diskussioner och publikationer arbetar vi för att bidra till såväl den samtida konstens som de offentliga rummens utveckling. Offentlig konst omfattar alla former av samtidskonst som visas i offentliga rum eller berör frågor om det gemensamma.

Prenumerera

Media

Media

Citat

De erfarenheter och lärdomar vi fått genom att samverka med sammanlagt över 30 städer, kommuner och regioner under de här tre åren är ovärderliga i arbetet framåt med kunskapsutveckling. Vi har även följt 12 lokala konstprojekt som alla breddar förståelsen av vad konst i det offentlig kan vara, både i och utanför våra urbana rum.
Åsa Mårtensson, projektchef, Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd